BSR - Chủ động đổi mới các phong trào thi đua

11:00 | 17/09/2020

7,019 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong giai đoạn 2015-2020, tại Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ, chủ động, thiết thực, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Giai đoạn 2015-2020, thông qua tổ chức Công đoàn, BSR đã động viên người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát động; luôn chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty.

bsr-chu-dong-doi-moi-cac-phong-trao-thi-dua-1
BSR tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu

Giai đoạn 2015-2020, tại BSR, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả cao. Hằng năm, ban lãnh đạo BSR cùng Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch thi đua, kịp thời phổ biến đến người lao động để tham gia. Nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua luôn được đổi mới, phù hợp và khả thi, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Dầu khí, BSR và những sự kiện quan trọng khác.

Ngoài ra, BSR còn tổ chức các phong trào thi đua theo từng chủ đề, sự kiện điển hình như: Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; phong trào thi đua 52 ngày đêm hoàn thành bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất lần thứ ba; phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; phong trào “Phụ nữ hai giỏi”; phong trào thi đua “An toàn - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp; Kỷ cương - Sáng tạo - Đoàn kết”...

Trong 5 năm qua, việc phát hiện, bồi dưỡng, bình xét, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được BSR chú trọng, có những bước chuyển biến tích cực. Cùng với việc kịp thời bình chọn, công bố, tôn vinh, nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước tặng thưởng, như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bằng khen Bộ Công Thương, Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam... Những cá nhân, tập thể sau khi được tuyên dương đã tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò tích cực, tiếp tục vươn lên đạt được thành tích cao hơn, góp phần vào việc nâng cao uy tín và tô thắm thêm truyền thống của BSR.

Việc triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khơi dậy lòng tự hào, nâng cao năng lực và sự nhiệt tình của CBCNV, tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng BSR ngày càng vững mạnh.

Công tác khen thưởng được BSR thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong toàn công ty.

Các phong trào thi đua tại BSR trong giai đoạn 2015-2020 đã đạt được nhiều thành quả rất đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của BSR. Trọng tâm của các phong trào tập trung vào các mục tiêu chính là bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả của các phong trào thi đua trong 5 năm qua là tiền đề để BSR tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty trong những năm tới.

bsr-chu-dong-doi-moi-cac-phong-trao-thi-dua
Theo dõi hoạt động NMLD Dung Quất từ phòng điều khiển trung tâm

Ban lãnh đạo BSR đánh giá, giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn hết sức quan trọng của BSR, là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của BSR cùng với Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Do vậy, công tác thi đua, khen thưởng có vai trò hết sức quan trọng với BSR, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020-2025, BSR sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng để áp dụng vào thực tế công ty; tuyên truyền, phổ biến bằng những phương tiện trực quan và phương tiện thông tin đại chúng; tổng kết, phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến tại các ban/văn phòng để từ đó xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công nhân, người lao động trực tiếp.

BSR tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao hằng năm; đồng thời đổi mới công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng để thuận tiện cho việc tra cứu, báo cáo; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng...

Thanh Hiếu

DMCA.com Protection Status