Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng

08:58 | 11/09/2019

|
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.    

Việc thực hiện Chỉ thị 05 cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã thực sự tạo được những chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng. Học tập và làm theo Bác, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong nhận diện, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được nâng cao. Hầu hết cán bộ đảng viên Vietsovpetro đều ý thức rõ nhiệm vụ xây dựng, củng cố, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất ý chí hành động của Đảng bộ, từ đó, các cấp ủy lãnh đạo các tập thể lao động hướng về một mục tiêu chung, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X đã đề ra; phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

chuyen bien moi trong cong tac xay dung dang
Ông Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các tập thể và cá nhân của Vietsovpetro có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Trong giai đoạn 2016-2018, hầu hết tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Vietsovpetro đạt tiêu chuẩn từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Vietsovpetro được xếp loại “trong sạch, vững mạnh” năm 2016, “hoàn thành tốt nhiệm vụ” các năm 2017, 2018. Kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đã đảm bảo vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo hệ thống chính trị phía Việt Nam cùng với phía Nga chung sức vượt qua những khó khăn thách thức rất lớn, duy trì hiệu quả hoạt động, ổn định và phát triển Vietsovpetro.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích”, về “phong cách tư duy”, “phong cách làm việc”, đã tạo niềm tin, động lực, quyết tâm và phương pháp làm việc để phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của Vietsovpetro, đặc biệt là trong giai đoạn giá dầu xuống thấp và chậm phục hồi.

Trong 3 năm 2016-2018, Vietsovpetro đã khai thác được 13,87 triệu tấn dầu thô (98,8% kế hoạch). Trong đó, năm 2016 và 2018 hoàn thành vượt mức kế hoạch; khai thác 475 triệu m3 khí thiên nhiên (150,7% kế hoạch); thu gom đưa vào bờ 4,77 tỉ m3 khí (128,4% kế hoạch); tổng doanh thu bán dầu và khí thiên nhiên đạt 5,94 tỉ USD (114,9% kế hoạch), nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam 3,17 tỉ USD (127,0% kế hoạch), lợi nhuận phía Liên bang Nga 462 triệu USD (124,8% kế hoạch).

Trong 3 năm 2016-2018, Vietsovpetro có 309 giải pháp được công nhận sáng kiến; 3 sáng chế đã được công nhận và 3 hồ sơ đăng ký sáng chế được công nhận hợp lệ, chờ thẩm tra theo thông lệ quốc tế; 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.

Kết quả sản xuất kinh doanh trên là minh chứng rõ nét nhất của niềm tin, động lực, quyết tâm và bản lĩnh của cả đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. Kết quả ấy đã đưa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vượt qua được giai đoạn khó khăn lớn nhất trong lịch sử kể từ khi khai thác dầu, giúp cho Vietsovpetro phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Vietsovpetro đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03 của Đảng ủy Vietsovpetro “về đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất”, Nghị quyết số 13 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết 20 của Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro “về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực”. Kết quả trong 3 năm 2016-2018, toàn Vietsovpetro đã có 309 giải pháp được công nhận sáng kiến (trong tổng số 461 đơn đăng ký với 2.133 lượt CBCNV tham gia); có 3 sáng chế đã được công nhận và 3 hồ sơ đăng ký sáng chế được công nhận hợp lệ, chờ thẩm tra theo thông lệ quốc tế; được trao 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Số tiền làm lợi theo tính toán cho năm đầu tiên áp dụng các sáng kiến, sáng chế được công nhận là 30,43 triệu USD.

Cùng với áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, hằng năm, Vietsovpetro đều lập và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chương trình tiết kiệm, tối ưu sử dụng chi phí ở tất cả các lĩnh vực hoạt động. Giai đoạn 2016-2018, Vietsovpetro đã tiết giảm và tiết kiệm 257 triệu USD chi phí sản xuất cho các lô. Trong đó, năm 2016 giảm 142 triệu USD, năm 2017 giảm 40,5 triệu USD, năm 2018 giảm 74,5 triệu USD; tổng tiết giảm chi phí cho hoạt động của Lô 09-1 là 226,9 triệu USD và các Lô 09-3/12, 04-3 là 30,1 triệu USD.

Thực hiện hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong thời gian tới, Đảng bộ Vietsovpetro tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề xuyên suốt toàn khóa, tiếp tục chuyên đề năm 2019 và sớm triển khai chuyên đề năm 2020.

Trước hết, toàn Đảng bộ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra: “Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò, tận thăm dò để gia tăng trữ lượng, nâng cao hệ số thu hồi dầu và hiệu quả khai thác các mỏ, các công trình biển, đưa nhanh các mỏ mới vào hoạt động, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ dầu khí chất lượng cao, đổi mới công tác quản lý nhằm đảm bảo cho Vietsovpetro phát triển ổn định, lâu dài”.

Cụ thể, lãnh đạo toàn Đảng bộ và CBCNV phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bạn phía Nga trong Liên doanh giữ vững khối đoàn kết, trên tinh thần hợp tác bền vững, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm của Vietsovpetro theo các nghị quyết hội đồng, góp phần hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phấn đấu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đã đề ra; đồng thời chuẩn bị kỹ, chu đáo việc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh giai đoạn 2021-2025, đảm bảo sự phát triển ổn định Vietsovpetro theo hiệp định, là cơ sở rất quan trọng chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra trong quý II/2020.

Trong công tác Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ chỉ đạo tiếp tục rà soát, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Tập đoàn và của Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành, gắn với triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân. Từng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ cá nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm, về thực hành đạo đức công vụ và lề lối, tác phong làm việc; chủ động nghiên cứu chuyên đề “học tập và làm theo lời Bác” để lập kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phấn đấu gắn với các nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Vietsovpetro sẽ chủ động hơn trong chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Chỉ thị, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Vietsovpetro và của đoàn thể cấp trên; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa đến đoàn viên, hội viên và toàn thể người lao động.

Trúc Lâm