CNG Việt Nam sẽ tạm ứng 10% cổ tức năm 2019

10:43 | 20/01/2020

|
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (HOSE: CNG) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ hiện hành.    
cng viet nam se tam ung 10 co tuc nam 2019Quý I/2019: CNG Việt Nam ước đạt hơn 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế
cng viet nam se tam ung 10 co tuc nam 2019CNG Vietnam ước đạt hơn 91 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
cng viet nam se tam ung 10 co tuc nam 2019CNG: 10 năm nỗ lực gieo mầm xanh

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 27 triệu cổ phiếu, CNG Việt Nam dự kiến phải chi 27 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

CNG Việt Nam vẫn chưa thông báo chính thức về thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán cổ tức nhưng theo Nghị quyết vừa thông qua, HĐQT CNG Việt Nam đã giao cho Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 trong tháng 3/2020.

cng viet nam se tam ung 10 co tuc nam 2019
CNG sẽ tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% vào tháng 3/2020

Mới đây, HĐQT CNG Việt Nam cũng đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 với sản lượng khí CNG tiêu thụ 192,16 triệu Sm3, đạt 123% kế hoạch năm 2019; doanh thu 2.147,22 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 107,05 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2019. Năm 2019, CNG Việt Nam đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

M.P