Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam:

Công đoàn Dầu khí có 3 Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI

13:29 | 30/07/2013

|
Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. Đại hội nhất trí số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI là 175 người.

Đại hội đã bầu 172 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. Số còn lại Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Ông Bạch Quốc KhangTrưởng ban Bầu cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI đã báo cáo nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử; hướng dẫn việc bỏ phiếu. Đại hội nhất trí số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI là 175 người.

Đồng chí Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam được bầu vào Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI

Theo đó Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.

5 Phó Chủ tịch gồm các ông Mai Đức Chính, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý, Trần Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu Hồng.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam được Đại hội bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, đó là đồng chí Hồ Công Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty Mẹ - Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas); đồng chí Trần Thị Thanh Nga, UV Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo).

Đại hội cũng đã bầu 15 ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. Đồng chí Vũ Thanh Hường, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa V được tín nhiệm bầu vào Ủy ban kiểm tra Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI xác định, sẽ đáp ứng đầy đủ những yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng; kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa X, vừa có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển, phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI phù hợp với tiêu chuẩn cán bộ của Đảng, đồng thời thể hiện được đặc thù của tổ chức Công đoàn.

T.L