Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh: 7 tháng hoàn thành 68% kế hoạch năm

18:31 | 11/08/2015

1,550 lượt xem
|
(PetroTimes)  - 7 tháng đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh đã thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành an toàn nhà máy, tham gia thị trường điện cạnh tranh có hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đã sản xuất 349 triệu kWh điện, đạt 68% kế hoạch năm. Doanh thu bán điện trước thuế là 361 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm; nộp ngân sách 63 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 48 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh: 7 tháng hoàn thành 68% kế hoạch năm
Đập Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

Cùng với nhiệm vụ an toàn nhà máy, Công ty còn tổ chức thi công và hoàn thành các hạng mục như: gia cố mái hạ lưu vai trái đập; đường VH2, VH3 giai đoạn 2; nhà quản lý khu vực đầu mối; hoàn thiện phần xây dựng nhà máy, sân vườn, hệ thống điện chiếu sáng nhà máy.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh: 7 tháng hoàn thành 68% kế hoạch năm
Kíp trực vận hành tại nhà máy

Hoàn thiện các công trình theo khuyến nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. Tổ chức thực hiện quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành; lập và trình duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2.

Lập phương án kỹ thuật và tiến độ chi tiết cho công tác xử lý kỹ thuật tuyến năng lượng. Đồng thời lập và phê duyệt đề cương, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu để tiểu tu bảo dưỡng nhà máy từ 20/8-25/9/2015.

Thời gian còn lại của năm 2015, Công ty phấn đấu sản xuất 181 triệu kWh, phấn đấu cả năm sản xuất 530 triệu kWh, bằng 103% kế hoạch; với doanh thu ước đạt 535 tỷ, bằng 113 kế hoạch năm.

Lâm Quý

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status