Đại hội Chi bộ Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2022

13:29 | 03/03/2020

|
Ngày 3/3 tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ Ban nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Quốc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Vũ Đào Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn. Về phía Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí (Ban TKTD) có đồng chí Trịnh Xuân Cường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban; đồng chí Phan Giang Long, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Ban.

Hiện tại, Chi bộ Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí có tổng số 22 đảng viên (bao gồm 1 đảng viên dự bị) trên tổng số 26 cán bộ, chuyên viên. Số lượng phòng chức năng trong Ban gồm 4 phòng chuyên môn.

dai hoi chi bo ban tim kiem tham do dau khi nhiem ky 2020 2022
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 vừa qua, công tác tìm kiếm thăm dò gặp nhiều khó khăn do các lô dầu khí mở có tiềm năng dầu khí hạn chế, trữ lượng nhỏ, nằm tại vùng nước sâu, xa bờ hoặc có cấu trúc địa chất phức tạp, kết hợp với giá dầu thế giới suy giảm, cùng với đó tình hình biển Đông có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Chính những nguyên nhân đó khiến việc gia tăng trữ lượng dầu khí, bù đắp vào sản lượng khai thác hàng năm, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn là một thách thức vô cùng to lớn.

Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN, cán bộ Ban TKTD đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng của Tập đoàn. Trong đó, thực hiện gia tăng trữ lượng ở mức 10-15 triệu tấn dầu quy dầu hàng năm. Thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm thăm dò và khoan trong các hợp đồng dầu khí ở trong nước và ở nước ngoài. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hàng năm, phấn đấu ký 1 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước.

Giai đoạn vừa qua, công tác tìm kiếm thăm dò đã có 4 phát hiện dầu khí mới. Gia tăng trữ lượng đạt 29,60 triệu tấn quy dầu (trung bình gần 10 triệu tấn quy dầu/năm). Đối với các hoạt động trên Biển Đông, Chi bộ Ban đã tham gia chuẩn bị tài liệu, các phương án đàm phán và tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề biên giới, hải đảo và công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo CBCV bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và thực tế hoạt động dầu khí trên thực địa để có tham mưu kịp thời, phù hợp với thực tế hoạt động và giảm thiểu tối đa các hệ lụy phát sinh.

Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, Chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo CBCV Ban Tìm kiếm Thăm dò đã thực hiện tốt các nhiệm vụ: Giám sát thực địa các hoạt động dầu khí trên biển (thu nổ địa chấn và khoan); Phối hợp với Ban Khai thác Dầu khí chỉnh sửa Quy chế Quản lý đầu tư các dự án thăm dò khai thác dầu khí trong nước; Phối hợp với Hội Dầu khí thành lập Quy chế Tìm kiếm Thăm dò, chỉnh sửa Quy định thành lập báo cáo trữ lượng; Tham gia đề xuất các nội dung chỉnh sửa Luật Dầu khí, hiệu chỉnh Chiến lược Thăm dò Khai thác của Tập đoàn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; Xây dựng báo cáo đầu tư do Tập đoàn tự đầu tư Lô 06.1.., thẩm định một số báo cáo đầu tư, báo cáo kết thúc dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí do các đơn vị trình Tập đoàn; Xem xét kết quả các báo cáo đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lĩnh vực TKTD; Tham gia, trình bày và điều hành một số chủ đề liên quan đến lĩnh vực hợp tác thăm dò khai thác dầu khí tại diễn đàn các nước có dầu mỏ ở Đông Nam Á (ASCOPE) với vai trò thường trực Tiểu ban thăm dò khai thác dầu khí…

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ ban TKTD cũng rất tích cực, nỗ lực và nghiêm túc thực hiện các quy định hướng dẫn liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức Đảng và cán bộ, thực hiện tốt công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và chú trọng nghiệp vụ công tác Đảng.

dai hoi chi bo ban tim kiem tham do dau khi nhiem ky 2020 2022
Chi ủy Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chi bộ cũng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, giám sát và chấn chỉnh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện sai phạm, tiêu cực.

Động viên khuyến khích kịp thời CBCV trong quá trình tái cơ cấu cơ quan Tập đoàn, giúp sớm ổn định tâm lý, tư tưởng để CBCV yên tâm làm việc. Các thành viên trong Ban TKTD hiện nay đều đoàn kết và tập trung vào nhiệm vụ chung của Ban. Chi bộ đã quán triệt các đảng viên, CBNV trong Ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm dám chịu trách nhiệm, rút kinh nghiệm từ những bài học thực tế trước đây để thúc đẩy triển khai công việc tuân thủ theo đúng quy các quy định quy trình.

Để bảo đảm được các mục tiêu TKTD, gia tăng trữ lượng, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ TKTD sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu điều tra cơ bản, mở rộng khu vực tìm kiếm thăm dò trước đây chưa được quan tâm, đánh giá chi tiết cũng như tìm kiếm các đối tượng thăm dò mới nhằm đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng hàng năm từ 10-15 triệu tấn quy dầu năm 2020 và từ 13,5 đến 28 triệu tấn quy dầu/năm trong giai đoạn 2021-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã có ý kiến đóng góp vào các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội cũng như thảo luận, làm rõ các vấn đề nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Bùi Quốc Sơn đánh giá, ghi nhận các kết quả đạt được của Chi bộ Ban TKTD trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Đồng chí Bùi Quốc Sơn nhấn mạnh lĩnh vực E&P là lĩnh vực cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp tới mọi hoạt động của Tập đoàn. Chính vì vậy trong thời gian tới, Chi bộ Ban TKTD cần tăng cường đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực nghiên cứu, đưa các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chủ động đề xuất lên lãnh đạo Tập đoàn các ý kiến tham mưu nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trịnh Xuân Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Ban TKTD nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn gồm 9 đồng chí, 3 đồng chí dự khuyết. Kết thúc đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban TKTD nhiệm kỳ 2020 - 2022 với tỷ lệ nhất trí cao.

Hiền Anh