Đảng bộ Petrovietnam được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen

12:07 | 10/01/2024

9,557 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 9/1/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối DNTW) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023. Tại Hội nghị, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã được Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Trong nước, dưới tác động bất lợi của tình hình thế giới, nền kinh tế nước ta bộc lộ rõ hơn những khó khăn, bất cập, áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực ngày càng tăng... Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khối.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao; thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm.

Đóng góp quan trọng vào thành quả trên là kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong năm 2023 với tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, tương đương 9,2% GDP cả nước; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% lần kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Đảng bộ Petrovietnam được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen
Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 12 Đảng bộ trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023 - Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam (ngoài cùng bên trái) đại diện Đảng bộ Tập đoàn nhận bằng khen.

Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung quán triệt, phổ biến và xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn. Toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được Chính phủ giao, trong đó một số chỉ tiêu trọng yếu như sản xuất xăng dầu, sản xuất điện, LNG, Polypropylen tăng trưởng so cùng kỳ năm 2022; công tác đảm bảo an ninh, an toàn sản xuất tại tất cả các đơn vị, công trình, nhà máy, giàn khoan đều thực hiện nghiêm túc, thông suốt. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Tập đoàn tiếp tục đổi mới, đi sâu, đi sát cơ sở, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong Tập đoàn.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2024, với chủ đề công tác: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng; phấn đấu 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.

Nỗ lực thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực trong toàn Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế, cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển./.

Đảng bộ Tập đoàn đoàn kết, chung tay hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giaoĐảng bộ Tập đoàn đoàn kết, chung tay hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao
[E-magazine] Những dấu mốc trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam[E-magazine] Những dấu mốc trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
[PetroTimesTV] Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao[PetroTimesTV] Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Tr.L

DMCA.com Protection Status