Đảng bộ Tập đoàn đoàn kết, chung tay hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao

07:24 | 16/12/2023

4,853 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 15/12, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng). Các đồng chí: Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng bộ Tập đoàn, năm 2023, Tập đoàn tiếp tục bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;... để xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trong Tập đoàn.

Đảng bộ Tập đoàn đoàn kết, chung tay hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung quán triệt, phổ biến và xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt kết quả tốt trong toàn Tập đoàn, ban hành Chương trình số 520-CTr/ĐU ngày 10/4/2023 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình số 546-CTr/ĐU ngày 13/4/2023 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới...

Các quy định của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chi phối 50% vốn trở xuống; Quy định về tổ chức đảng trong Tập đoàn kinh tế Nhà nước; về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; các quy định về quy hoạch cán bộ, việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; phân cấp quản lý cán bộ, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ... được triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, góp phần tăng cường, củng cố công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong Tập đoàn.

Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tổ chức thực hiện nghiêm túc; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Tập đoàn tiếp tục đổi mới, đi sâu, đi sát cơ sở, đóng góp tích cực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD và công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong Tập đoàn.

Năm 2023, Tập đoàn triển khai kế hoạch năm 2023 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao tại Quyết định số 75/QĐ-UBQLV ngày 09/3/2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi, đó là: Chỉ số PMI toàn cầu trong năm 2023 đều dưới mức 50 điểm; Giá dầu Brent từ cuối tháng 4/2023 đến nay giảm 28 - 38% so với mức giá cùng kỳ năm 2022; Giá phân bón giảm 30 - 32% so với cùng kỳ... Tổng cầu giảm mạnh, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn; Gián doạn đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất;… Song toàn Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được Chính phủ giao, trong đó một số chỉ tiêu trọng yếu như sản xuất xăng dầu, sản xuất điện, LNG, Polypropylen tăng trưởng so cùng kỳ năm 2022; công tác đảm bảo an ninh, an toàn sản xuất tại tất cả các đơn vị, công trình, nhà máy, giàn khoan đều thực hiện nghiêm túc, thông suốt.

Bên cạnh đó, với truyền thống và ý thức, trách nhiệm với cộng đồng cũng như đảm bảo đời sống, an sinh trong nội bộ, Tập đoàn đã triển khai các phong trào trồng cây xanh, hiến máu nhân đạo, tham gia và tổ chức các Đoàn công tác thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DKI; ủng hộ Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” tại Đảo Phan Vinh, Thuyền Chài.

Tiếp nối các thành tích đã đạt được, năm 2024, Tập đoàn sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) được triển khai trong năm 2024 và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác Tuyên giáo của Đảng trong toàn Đảng bộ; Triển khai thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 và kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2024; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện, hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn cùa Đảng, đất nước, dân tộc và của Ngành; Nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động trong Tập đoàn; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;…

Đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trong năm 2024, Đảng ủy chỉ đạo tập trung thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, cơ chế, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Tập đoàn ổn định, phát triển; Trong quản trị điều hành hoạt động SXKD phải bám sát tình hình kinh tế vĩ mô, biến động thị trường năng lượng, tài chính, tiền tệ để tập trung ưu tiên giải quyết các khó khăn vướng mắc; Trong công tác đầu tư phải tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí như chuỗi dự án Lô B, dự án NCMR NMLD Dung Quất, dự án NMNĐ Nhơn Trạch III và Nhơn Trạch IV; Tổ chức triển khai thực hiện công tác sắp xếp, thoái vốn của Tập đoàn tại các đơn vị theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phát triển mở rộng thị trường, chuỗi giá trị liên kết; Tập trung công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ; Trong việc chuyển đổi số sẽ thực hiện vận hành hệ thống ERP của Công ty mẹ - Tập đoàn giai đoạn 1, tiếp tục triển khai hệ thống ERP của Công ty mẹ - Tập đoàn giai đoạn 2 song song tích hợp dữ liệu thông qua cổng thông tin điện tử để làm cơ sở thực hiện, kiểm soát, đánh giá nền tảng quản trị trong toàn Tập đoàn.

Đảng bộ Tập đoàn đoàn kết, chung tay hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị trong năm 2024 Đảng bộ Tập đoàn cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo các Chi/Đảng bộ trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng, đảng viên; Thực hiện củng cố tổ chức để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV vào năm 2025; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra để phục vụ Đại hội; Tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tiêu cực và giải quyết đơn thư; Tập trung thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển Dầu khí.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đánh giá: Năm 2023, là năm có nhiếu khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nhất trí từ trên xuống dưới của Đảng bộ, Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thay mặt các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hoàng Quốc Vượng cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị đã tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Năm 2024, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được cấp trên giao, công tác xây dựng Đảng cũng phải đẩy mạnh, thực hiện tốt để hướng tới Đại hội lần thứ IV của Tập đoàn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong rằng, thời gian tới, Ban Chấp hành tiếp tục đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, Ban Thường vụ Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Đảng, Nhà nước giao.

Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị để phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng hàng đầuPhát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị để phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng hàng đầu
Petrovietnam với những định hướng phát triển bền vữngPetrovietnam với những định hướng phát triển bền vững
"Tự hào Petrovietnam" - Đêm nhạc khơi dậy khát vọng cống hiến của người Dầu khí
Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamĐảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Quang Phú

DMCA.com Protection Status