Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023)

PV GAS: “Đảng bộ “4 tốt”

13:30 | 17/12/2023

12,205 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhiều năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) liên tục là đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đạt đảng bộ “4 tốt”: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Tạo nền tảng vững chắc

Từ sau Đại hội X nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; nhiều thách thức mới xuất hiện, gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo như: Đại dịch Covid-19; bất ổn địa chính trị; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy; lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất,...

Dưới tác động của tình hình thế giới, kinh tế - xã hội trong nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn; hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có ngành Dầu khí.

Đối với PV GAS, đó còn là những khó khăn do nguồn khí trong nước suy giảm nhanh; sự phát triển nóng, có biểu hiện mất cân đối của các nguồn năng lượng tái tạo tác động đến tiêu thụ khí; Nhu cầu khí/LNG cho công nghiệp và phát điện khó dự báo; cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, giá cả biến động thất thường; cơ chế chính sách đối với hoạt động mua bán, kinh doanh khí còn nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt là với lĩnh vực mới LNG…

Ban Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trân trọng công bố và trao quyết định cho các lãnh đạo cấp cao PV GAS
Ban Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam công bố và trao quyết định cho các lãnh đạo cấp cao PV GAS

Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động", Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT lần thứ X; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nổi bật là đa số chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội thông qua đến nay đều đạt và vượt kế hoạch giai đoạn 2020-2023, trong đó một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cả nhiệm kỳ, nhất là chỉ tiêu về tài chính. Tính đến tháng 6/2023, các chỉ tiêu tài chính hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu giai đoạn 2020-2023, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách đã hoàn thành mục tiêu 5 năm 2020-2025.

Các dự án lớn lần lượt được hoàn thành đưa vào vận hành: Năm 2020 hoàn thành chuỗi dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2 và Sao Vàng Đại Nguyệt; hoàn thành xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành chuỗi dự án LNG Thị Vải năm 2023; năm 2022 hoàn thành mua lại 20% vốn của PVE tại BCC tòa nhà PV GAS; ký kết hợp tác và góp vốn thành lập Công ty kho cảng LNG Sơn Mỹ; Tiếp tục tập trung nghiên cứu, triển khai hàng loạt các dự án nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của PV GAS (dự án đường ống Lô B – Ô môn, dự án mở rộng nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; dự án kho LPG lạnh và LNG tại Bắc Bộ…).

100% chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Trong các năm 2020-2022, Đảng bộ TCT đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu chủ yếu hằng năm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đề ra, cụ thể: Trên 50% tổng số tổ chức đảng (chi, đảng bộ) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổng số tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp trên 25 đảng viên mới; các tổ chức chính trị - xã hội TCT hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những kết quả đạt được là nền tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ PV GAS tiến tới thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để vượt qua thách thức

Đảng ủy, Ban lãnh đạo PV GAS đánh giá, giai đoạn từ nay đến năm 2025 là giai đoạn hết sức khó khăn, với nhiều thách thức, rủi ro lớn, đặc biệt về mặt thị trường tiêu thụ khí, sản phẩm khí khi tình trạng huy động khí cho điện những năm vừa qua đã và đang tiếp tục xu hướng sụt giảm mạnh, tiêu thụ LNG gặp khó khăn do còn nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách đối với việc nhập khẩu và kinh doanh loại hình nhiên liệu mới này ở Việt Nam. Mặc dù việc phát triển điện khí nói chung cũng như LNG nói riêng đã được khẳng định và cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là một trong những nguồn nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn và ưu tiên đầu tư trong chiến lược năng lượng quốc gia. Cùng với đó, những khó khăn trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ vẫn còn tiếp diễn đặt ra thách thức không nhỏ cho Đảng bộ TCT.

PV GAS đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới
PV GAS đang bước vào một giai đoạn phát triển mới

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ PV GAS đặt mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp; phát triển PV GAS lớn mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; Phát huy hiệu quả vai trò đơn vị duy nhất của Tập đoàn trong nhiệm vụ phân phối kịp thời, an toàn, hiệu quả toàn bộ nguồn khí thu gom trong nước và bao tiêu toàn bộ sản phẩm LPG từ các nhà máy sản xuất của Tập đoàn; Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế”.

Để thực hiện những nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, lãnh đạo PV GAS tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có 03 nhóm giải pháp đột phá gồm: “Công tác cán bộ; Thị trường; và Cơ chế chính sách” nhằm tháo gỡ cáo khó khăn, vướng mắc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa PV GAS ngày càng phát triển bền vững và hiệu quả.

Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy TCT sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Chương trình hành động của Đảng ủy TCT đã xác định rõ 05 nội dung trọng tâm cần đổi mới, nâng cao: (i) Chất lượng ban hành các văn bản của Đảng tại đơn vị; tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; (ii) Công tác tuyên truyền, vận động; (iii) Công tác tổ chức, cán bộ; (iv) Công tác kiểm tra, giám sát tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; (v) Phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

PV GAS cũng mong muốn, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét, thể chế hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/09/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; bảo vệ cán bộ “Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung; đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù cho một số dự án năng lượng quan trọng; sớm xem xét, xây dựng và phê duyệt cơ chế liên quan trong lĩnh vực LNG, đáp ứng mục tiêu đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định lâu dài cho phát điện. PV GAS cũng mong muốn, Đảng và Nhà nước tiếp tục duy trì định hướng xuyên suốt: “Định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp khí an toàn, hoàn chỉnh, đồng bộ.... Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước làm công cụ điều tiết của Nhà nước đối với thị trường, đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng và an ninh quốc gia”.

M.P

Gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn Khối DNTW cho công trình của Tuổi trẻ PV GASGắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn Khối DNTW cho công trình của Tuổi trẻ PV GAS
PV GAS thiết lập những kỷ lục mới trong SXKD, tiếp tục nỗ lực tăng trưởngPV GAS thiết lập những kỷ lục mới trong SXKD, tiếp tục nỗ lực tăng trưởng
PV GAS: Đổi mới tư duy, tạo đột phá trong công tác cán bộPV GAS: Đổi mới tư duy, tạo đột phá trong công tác cán bộ
Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm PV GAS lên BB+, triển vọng “Ổn định”Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm PV GAS lên BB+, triển vọng “Ổn định”

DMCA.com Protection Status