Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023)

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

15:58 | 14/12/2023

16,163 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Kể từ khi thành lập Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn ngày 9/5/2008 (tiền thân của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR), nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BSR đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều thắng lợi. Thành quả lao động sản xuất trong suốt 15 năm qua đã cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy BSR; sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng trên chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đảng bộ BSR - những ngày đầu gian khó

Ngay sau khi Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) được thành lập (ngày 17/12/2008), Đảng bộ Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu (QLDA NMLD) Dung Quất được bàn giao và điều chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn (ngay sau đó vào tháng 12/2008). Đến ngày 10/5/2012, Đảng bộ Ban QLDA NMLD Dung Quất được đổi tên thành Đảng bộ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (Đảng bộ BSR) theo Quyết định số 1434-QĐ/ĐU ngày 10/5/2012 của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong lịch sử hình thành và phát triển, giai đoạn 2007-2015, có thể coi là giai đoạn đầy cam go, thử thách đối với Đảng bộ và tập thể người lao động Dự án xây dựng NMLD số 1 của đất nước. Với bản lĩnh, trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Ban QLDA NMLD Dung Quất đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Nhà nước giao tại đơn vị, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để đưa công trình trọng điểm quốc gia đi vào giai đoạn vận hành thương mại.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đại hội đại biểu Đảng bộ BSR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đầy rẫy biến động khôn lường, đặc biệt, chịu tác động kép của đại dịch Covid-19, thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; với sự nỗ lực, trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ, Đảng ủy BSR đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn. Trong đó ưu tiên công tác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép: vừa bảo đảm vận hành sản xuất liên tục, ổn định, vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả; thực hiện thắng lợi Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất đúng vào giai đoạn đỉnh dịch trên toàn thế giới.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Trong hành trình phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn, BSR luôn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trở thành “cánh chim đầu đàn” trong lĩnh vực khâu sau của Petrovietnam.

Cũng trong nhiệm kỳ này, năm 2018, BSR đã hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty sang mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/7/2018 và thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức theo mô hình nhà máy - công ty nhằm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay,

BSR cũng đã xây dựng và triển khai chiến lược vận hành - bảo dưỡng, chiến lược kiểm tra thiết bị; tập trung xây dựng văn hóa an toàn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống an toàn công nghệ trên phạm vi toàn nhà máy; hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất, chuẩn hóa hệ thống quy trình quản lý sản xuất theo mô hình hiện đại với mục tiêu quản lý chặt chẽ toàn bộ nghiệp vụ sản xuất xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra của nhà máy. Giai đoạn 2015-2020, NMLD Dung Quất luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu 100-110%.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
BSR luôn vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất và cán mốc 41 triệu giờ công an toàn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng nguồn cung xăng dầu ra thị trường.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và tài sản nhà máy đã được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp. Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng các giải pháp kỹ thuật là thành tựu nổi bật, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho NMLD Dung Quất.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BSR đã phát triển thêm 221 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 110,5% so với chỉ tiêu đề ra) và chuyển Đảng chính thức cho 279 đảng viên dự bị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR. Tổng số tiền tiết kiệm từ năm 2015 đến hết năm 2019 là hơn 4.000 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ với nhiều con số kỷ lục

Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BSR đã lãnh đạo, chỉ đạo BSR tiếp tục đề ra nhiều gói giải pháp ứng phó linh hoạt để vượt qua “khủng hoảng kép”, đó là biến động giá dầu và đại dịch Covid-19 khi đại dịch kéo dài từ năm 2020 đến năm 2022.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đảng ủy BSR tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Bằng sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, nêu cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên và phát huy giá trị cốt lõi văn hóa BSR, năm 2022, BSR đạt kỷ lục về tất cả các chỉ tiêu tài chính; doanh thu đạt trên 168,8 nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước đạt trên 19 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 14,836 nghìn tỷ đồng (cao nhất kể từ khi NMLD Dung Quất đi vào vận hành thương mại). Đến nay, nhà máy cán mốc hơn 41 triệu giờ công an toàn.

Trong 15 năm qua, Đảng ủy BSR đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa bằng chương trình hành động. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy BSR được thể hiện qua việc xây dựng và triển khai quy chế làm việc bảo đảm chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại công ty.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đảng ủy BSR tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị.
Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Hiện nay, toàn Đảng bộ BSR có 34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc bao gồm: 1 chi bộ cơ sở; 2 đảng bộ bộ phận: Khối Sản xuất, Khối Bảo dưỡng sửa chữa và 31 chi bộ trực thuộc.

Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, Đảng ủy BSR đã có hình thức sáng tạo mới đối với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, giữ gìn đạo đức cách mạng của người đảng viên, phấn đấu trở thành đảng viên từ nguồn quần chúng ưu tú từ các tổ chức chính trị - xã hội BSR; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Trong suốt thời gian qua, Đảng ủy BSR thường xuyên chú trọng đa dạng hóa các hình thức và phương thức triển khai công tác tuyên giáo của Đảng thông qua đổi mới các công cụ tuyên truyền, cổ động trực quan; chỉ đạo cải tiến công tác truyền thông và tổ chức sự kiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tiết kiệm.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Song hành cùng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tổ chức chính trị - xã hội BSR tổ chức triển khai chỉ đạo của Đảng ủy BSR trong việc phát huy vai trò công đoàn viên, đoàn viên, hội viên trong đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, với nhiều chương trình ý nghĩa như Tết vì người nghèo, cứu trợ bão lũ…
Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Với quyết tâm chính trị và tinh thần tập trung chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và tinh thần làm việc đam mê, cống hiến, hết lòng phụng sự của cán bộ, đảng viên và người lao động, BSR đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu hằng năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. BSR luôn là đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu trong thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong việc triển khai hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước, như triển khai Đề án trồng 1 triệu cây xanh, cứu trợ bão lũ, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng…, đã lan tỏa văn hóa doanh nghiệp BSR với 5 giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
BSR cam kết thực hiện Đề án 1 triệu cây xanh của Chính phủ vì mục tiêu “Vì một Việt Nam xanh".

Tiếp tục phát huy nội lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Để tổ chức triển khai các các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BSR tiếp tục xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội (thứ 4 từ trái qua) thăm và kiểm tra hoạt động vận hành sản xuất tại NMLD Dung Quất.

Đảng ủy BSR cũng đề ra nhiệm vụ chú trọng triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đảng ủy BSR tiếp tục tập trung thực hiện công tác đào tạo, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo quy định, Nghị quyết của Đảng ủy nhằm phát huy hiệu quả, hiệu lực của bộ máy các cấp. Đặc biệt, trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, Đảng ủy BSR sẽ tập trung chỉ đạo công tác triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất để bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đối với nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật và sáng kiến, cải tiến, Đảng ủy BSR chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cải tiến kỹ thuật và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động; triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống quản trị rủi ro, quản trị nhà máy thông minh.

Với các công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy BSR tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi sâu vào chuyên đề học tập và vận dụng phong cách Bác Hồ vào nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của công ty.

Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đối với BSR, con người là tài sản vô giá của công ty.
Đảng bộ BSR trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Về đẩy mạnh triển khai, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam và ứng dụng chuyển đổi số, Đảng ủy BSR tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số nhằm xây dựng hệ sinh thái văn hóa bền vững và ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, quản trị, điều hành.

Trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển công ty, với việc phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp theo Quy định số 48-QĐ/TW, Đảng ủy BSR đã và đang lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị tại BSR đạt nhiều thắng lợi, xây dựng Đảng bộ BSR trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

BSR đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023BSR đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023
Người lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn KiệtNgười lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
BSR trong hành trình thịnh vượng cùng PetrovietnamBSR trong hành trình thịnh vượng cùng Petrovietnam
BSR đạt nhiều giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật do tỉnh Quảng Ngãi tổ chứcBSR đạt nhiều giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

Hiếu Linh - Mỹ Hạnh

DMCA.com Protection Status