Đảng bộ PV GAS tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

09:05 | 30/03/2021

6,030 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII), Công văn số 46-CV/BTGĐUK ngày 22/3/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong 2 ngày 27-28/3, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương.
Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định và Nhân dân là cội nguồn sức mạnhKhẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định và Nhân dân là cội nguồn sức mạnh
Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngKhai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngĐảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngoài điểm cầu tại trụ sở của Tổng công ty và cử cán bộ, đảng viên tham gia học tại điểm cầu số 2 tại Viện Dầu khí do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức, Đảng bộ PV GAS còn mở thêm các điểm cầu tại Công ty Dịch vụ Khí (1 điểm cầu), Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (2 điểm cầu), Công ty Khí Cà Mau (1 điểm cầu), Chi nhánh Khí Hải Phòng (1 điểm cầu) để đáp ứng tối đa nhu cầu nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng công ty đăng ký tham dự.

đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt nội dung Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tại Hội nghị

Qua 2 ngày tham dự hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe triển khai quán triệt 05 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Đảng bộ PV GAS tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại PV GAS

Việc tổ chức học nghị quyết đã có tác dụng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để trên cơ sở đó, các cấp ủy trong toàn PV GAS lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ bằng việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được đề ra tại đơn vị.

Với quan điểm, học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy trong nửa đầu của năm 2021, và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng toàn Đảng bộ Tổng công ty; với sự quyết liệt, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền kết nối với điểm cầu Trung ương; sự khoa học trong việc triệu tập, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đại biểu tham dự Hội nghị ở các điểm cầu của mình theo đúng thành phần, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại PV GAS đã được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Sau hội nghị này, căn cứ vào số lượng cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do đi công tác, làm ca/kíp, các cấp ủy trực thuộc trong toàn Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho bằng hình thức phù hợp.

P.V

DMCA.com Protection Status