Đảng bộ PVEP: Sẵn sàng ứng phó những thách thức mới

08:00 | 18/01/2015

505 lượt xem
|
Năm 2015, Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bám sát mục tiêu, kế hoạch được giao, tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp quyết liệt cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ.

Năng lượng Mới số 391

Thách thức và giải pháp

Trong bức tranh kinh tế chung còn đầy thách thức, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của PVEP cũng đối mặt nhiều khó khăn lớn. Cạnh tranh trong hoạt động dầu khí quốc tế diễn ra gay gắt, việc đầu tư mở rộng hoạt động ở nước ngoài của PVEP gặp rất nhiều trở ngại, cơ hội tìm được những dự án có tiềm năng và phù hợp với nguồn lực là rất ít. Môi trường đầu tư ở một số nước PVEP đang có dự án tiếp tục biến động tiêu cực. Tiềm năng dầu khí ở trong nước hạn chế, các phát hiện chủ yếu có quy mô nhỏ, điều kiện khai thác phức tạp làm gia tăng chi phí; một số mỏ có sự suy giảm sản lượng tự nhiên, một số mỏ mới đưa vào có sản lượng không đáng kể, các mỏ còn lại chủ yếu là các mỏ nhỏ, cận biên, khu vực nước sâu xa bờ; hoạt động dầu khí trên Biển Đông luôn bị phía Trung Quốc gây hấn, cản phá. Đặc biệt, giá dầu thô giảm mạnh trong nhiều tháng liên tục đã làm ảnh hưởng nhất định đến các chỉ tiêu tài chính, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách của PVEP cả năm 2014.

PVEP, đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong thăm dò khai thác dầu khí

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song năm 2014 công tác của Đảng bộ PVEP tiếp tục thu được nhiều thành công; vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được phát huy; các chủ trương, định hướng lãnh đạo được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm; công tác chỉ đạo quản lý, điều hành được tổ chức thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả.

Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy PVEP đã ban hành Nghị quyết chuyên đề tập trung ưu tiên cho các dự án ở trong nước gắn với đẩy mạnh hoạt động thăm dò khai thác ở ở nước ngoài; giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác mỏ, điều chỉnh, tối ưu hóa chế độ khai thác, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình khai thác, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi. Kiểm soát tiến độ, nghiên cứu áp dụng các phương án hợp lý để rút ngắn thời gian phát triển mỏ và tiết kiệm chi phí; tăng cường chất lượng công tác giám sát, quản lý hoạt động đầu tư, nâng cao hiệu quả đánh giá, thẩm định và triển khai dự án. Đẩy mạnh việc xúc tiến ký kết hợp đồng mới ở trong nước, đa dạng hóa các hình thức và phương thức xúc tiến đầu tư ra nước ngoài. Tập trung quản lý chặt chẽ, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh; hoàn thành xếp hạng tín nhiệm lần đầu của PVEP; tiếp tục triển khai nhiều hình thức thu xếp vốn; hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành gắn với tích cực hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tổng công ty.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy PVEP thực hiện lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên nâng cao vai trò của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động dầu khí.

Đảng ủy PVEP luôn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đã tổ chức 6 hội nghị với hơn 1.100 lượt cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương, gắn việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng đội ngũ trí thức... với công tác tư tưởng chính trị, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững PVEP.

Xác định công tác cán bộ phải đồng bộ, xuyên suốt từ khâu tạo nguồn, xây dựng và quản lý quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, Đảng ủy PVEP đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn để thực hiện công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn
2015-2020; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ tổng công ty.

Năm 2014, toàn Đảng bộ đã có 79 quần chúng ưu tú được cử tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và 70 đảng viên dự bị tham gia các lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chuẩn y kết nạp mới 58 đảng viên và chuyển đảng chính thức cho 55 đảng viên dự bị, hoàn thành kế hoạch năm 2014.

Chủ động ứng phó

Nhận định trong năm 2015 các khó khăn, thách thức đối với hoạt động của PVEP không giảm, thậm chí có chiều hướng tăng thêm, đặc biệt là tác động do giá dầu thô biến đổi khó lường. Năm 2015 sẽ diễn ra đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đối với Đảng bộ PVEP là tổ chức đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cấp dưới và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ PVEP lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá dự báo tình hình năm 2015 và các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được Tập đoàn giao, Đảng ủy và ban lãnh đạo PVEP chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chủ động lập phương án, kịch bản sẵn sàng đối phó với các tình huống thực tế. Đảng ủy sẽ phối hợp với Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc xem xét, thảo luận xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với từng nội dung công tác từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, đầu tư dự án mới đến công tác tài chính, thu xếp vốn, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ, v.v…

Bám sát diễn biến tình hình và sự chỉ đạo của Tập đoàn, Đảng bộ PVEP sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch được giao. Phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2015, Đảng ủy PVEP sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác tư tưởng chính trị, tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên theo đúng quy định của Đảng, tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động, tập thể Đảng ủy, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II, nhiệm 2015-2020, xứng đáng với vai trò đơn vị chủ lực trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, quyết tâm phấn đấu Đảng bộ PVEP tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. 

Ngân Hà

 

DMCA.com Protection Status