Đảng bộ PVU đạt thành tích ấn tượng năm 2023

11:26 | 14/12/2023

7,000 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/12/2023, tại Thành phố Bà Rịa, Đảng ủy Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Vũ Thị Nga, cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy.

Về phía Đảng ủy PVU có đồng chí Phan Minh Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì Hội nghị, cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, tập thể Hội đồng trường - Ban giám hiệu cùng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; qua đó phân tích, làm rõ những ưu, khuyết điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong năm 2023 và phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2024.

Đảng bộ PVU đạt thành tích ấn tượng năm 2023
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ PVU năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Minh Quốc Bình thay mặt Đảng ủy PVU trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ PVU năm 2023; đồng chí Lê Quốc Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã Báo cáo kiểm điểm của tập thể HĐT-BGH năm 2023.

Năm 2023, Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng củng cố tổ chức Đảng.

Đảng bộ PVU đạt thành tích ấn tượng năm 2023
Đồng chí Vũ Thị Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Nga, Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm của Đảng ủy PVU. Các báo cáo đã bám sát theo hướng dẫn, quy định của Đảng ủy Tập đoàn, được đầu tư công phu, thể hiện đầy đủ các nội theo hướng dẫn, thống kê chi tiết, số liệu đầy đủ mọi mặt triển khai công tác của PVU thể hiển ý thức rất tốt, nhận thức sâu sắc của các đồng chí trong Đảng ủy PVU.

Đồng chí Vũ Thị Nga nhấn mạnh, trong năm 2023, PVU đã vượt lên trên mọi khó khăn, nỗ lực và hoàn thành tốt vai trò trong công tác chuyên môn của PVU, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học nhà trường đã chú trọng và thực hiện theo Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn đề ra và đạt được thành tích vô cùng ấn tượng, công tác phát triển đảng viên được chú trọng đặc biệt việc phát triển đảng trong sinh viên, là nguồn cán bộ trẻ cho Đảng.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Phan Minh Quốc Bình gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã luôn hỗ trợ, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp Đảng ủy PVU vượt qua những khó khăn và thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ PVU tiếp thu các ý kiến góp ý và mong muốn trong năm 2024 và các năm tiếp theo Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với Đảng bộ Trường; xem xét, giải quyết các kiến nghị để giúp cho Đảng bộ Trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ PVU đạt thành tích ấn tượng năm 2023
Quang cảnh chung của hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại/đề xuất xếp loại chất lượng Đảng bộ Trường, Tập thể Đảng ủy Trường và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023.

Đảng bộ PVU đạt thành tích ấn tượng năm 2023
Đồng chí Lê Quốc Phong trình bày báo cáo tại hội nghị.

Sau chương trình Hội nghị kiểm điểm, Đảng bộ Trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023. Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong đã trình bày báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ PVU. Báo cáo nêu rõ: Năm 2023 là năm thứ ba cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cuả Đảng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Đảng bộ PVU dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vượt lên những khó khăn, thách thức đó PVU, năm 2023, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nhận thức vai trò quan trọng của công tác NCKH trong Nhà trường, Đảng bộ luôn chỉ đạo quyết liệt thông qua việc duy trì tiêu chí về hoạt động này đối với nhiệm vụ hàng năm của giảng viên (01 đề tài NCKH và 01 bài báo khoa học/GV/năm) hay chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học tại Trường, qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường đối với các đối tác trong nước và quốc tế. Trong năm 2023, PVU đã tiến hành 01 đề tài cấp Nhà nước, 07 đề tài cấp Bộ/Ngành, 02 dự án hợp tác quốc tế, thực hiện 22 ĐT cơ sở và 35 ĐT sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đăng 32 bài báo khoa học (trong đó có 27 bài báo thuộc hệ thống ISI và Scopus). Nhà trường cũng được cấp 01 bằng sáng chế từ Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa kỳ (USPTO) và đang đăng ký 01 bằng sáng chế Châu Âu và 01 bằng sáng chế Hoa Kỳ. 02 sinh viên đạt giải 3 và khuyến khích giải thưởng sinh viên NCKH toàn Quốc.

Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong quản trị, đào tạo của Nhà trường với bước đầu là số hóa các quy trình quản trị. Chỉ đạo các Khoa chuyên môn xây dựng hệ thống các clip bài giảng tạo cơ sở dữ liệu cho hệ thống E Learning. Công tác đào tạo dịch vụ đã hoàn thành với nhiều hình thức tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, sáng tạo và đã vượt mức KH Tập đoàn giao cả về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2023 đạt doanh thu 18 tỷ đồng (đạt 106% kế hoạch).

Công tác “Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp” được Đảng ủy PVU chỉ đạo sát sao đi vào chiều sâu và rộng khắp trong toàn thể người lao động của Nhà trường, đồng thời nâng cao và lan tỏa được thương hiệu của nhà trường đến đông đảo mọi người…

Năm 2023, Đảng bộ PVU tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ PVU đạt thành tích ấn tượng năm 2023
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình khen thưởng Tập thể và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 là năm các hoạt động của Đảng bộ nhà trường gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu. Đảng bộ Trường đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Để kịp thời biểu dương những thành tích tiêu biểu của tập thể và cá nhân trong công tác Đảng, Đảng bộ nhà trường đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

An Nhiên

Đảng bộ PVU: Hành trình giáo dục truyền thống lịch sử, thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và Tượng đài Cam Ranh Đảng bộ PVU: Hành trình giáo dục truyền thống lịch sử, thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và Tượng đài Cam Ranh
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng ưu tú là sinh viên năm 2023 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng ưu tú là sinh viên năm 2023

DMCA.com Protection Status