Đảng bộ Vietsovpetro: Công tác xây dựng Đảng trên các công trình biển

07:00 | 03/12/2020

|
Đảng bộ Vietsovpetro xác định: việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ trên các công trình biển có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Hội đồng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro: Kỳ họp lần thứ 53 bắt đầu làm việcHội đồng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro: Kỳ họp lần thứ 53 bắt đầu làm việc
Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức Hội thảo Công tác truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp năm 2020Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức Hội thảo Công tác truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp năm 2020
Vietsovpetro chủ động ứng phó với bão trên các công trìnhVietsovpetro chủ động ứng phó với bão trên các công trình
Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc tại VietsovpetroTổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc tại Vietsovpetro
Đảng bộ Vietsovpetro: Công tác xây dựng Đảng trên các công trình biển

Đại hội Chi bộ Tàu Hoàng Sa, Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu quả công việc

Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có 14 Đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở và 135 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 2.173 đảng viên. Trong đó có 41 chi bộ trên các công trình biển (22 chi bộ tàu, 19 chi bộ giàn khoan biển), bao gồm các đảng viên làm việc tại các công trình sản xuất trên biển của Vietsovpetro theo chế độ đi ca (28 ngày và 15 ngày đối với các đội khoan của Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng). Khi làm việc trên các công trình biển theo chế độ 3 ca, 4 kíp, thực tế, có nhiều đảng viên mặc dù làm việc trên bờ nhưng theo yêu cầu công việc vẫn phải thường xuyên đi công tác trên các công trình biển (giám sát sửa chữa giàn, tàu, thiết bị...). Việc đảm bảo tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng phù hợp thực tiễn yêu cầu sản xuất và đặc thù ngành Dầu khí gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng với ý chí vượt khó của người lao động dầu khí và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng của người đảng viên, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Vietsovpetro đã nghiên cứu, thống nhất tìm những giải pháp khả thi, cách làm phù hợp với quy định của Đảng và thực tiễn sản xuất để lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ nói chung và chi bộ trên các công trình biển nói riêng tổ chức tốt sinh hoạt theo quy định.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên vào điều kiện đặc thù, Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 7/12/2017 về thí điểm tổ chức sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ đặc thù. Theo đó, 41 chi bộ trên các công trình biển tổ chức sinh hoạt theo các hình thức sau: 18 chi bộ sinh hoạt tập trung trên các tàu biển, thực hiện các quy định về sinh hoạt chi bộ như đối với chi bộ trên bờ; 08 chi bộ (đặc thù) sinh hoạt trực tuyến truyền hình: Hình thức tổ chức là tập trung tại hai điểm cầu trên bờ và trên biển (cấp ủy hoặc bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, gửi trước cho đảng viên. Đến ngày tổ chức sinh hoạt, tất cả đảng viên tập trung tại hai điểm cầu trên bờ và trên biển sinh hoạt thông qua hệ thống webcam chuyên dụng - ghi được cả hình và tiếng để đảm bảo các đảng viên thấy được nhau, nghe được nhau phát biểu. Các nội dung của buổi sinh hoạt được ghi chép đầy đủ và ban hành nghị quyết sau cuộc họp. 15 chi bộ (đặc thù) sinh hoạt trực tuyến truyền thanh theo chế độ 2 phiên, cấp ủy hoặc bí thư chi bộ dự thảo trước nội dung sinh hoạt và các thông tin cần triển khai cho tất cả đảng viên trên biển và trên bờ của chi bộ. Sau đó các đảng viên trên bờ và trên biển đóng góp ý kiến gửi về cho cấp ủy hoặc bí thư chi bộ. Đến ngày đổi ca, thời điểm mà hầu hết đảng viên trong chi bộ gặp nhau, chi bộ sẽ tổ chức họp chi bộ tại công trình biển để tiến hành biểu quyết các nội dung cần biểu quyết. Các nội dung của buổi sinh hoạt được tổng hợp đầy đủ và bàn giao cho bí thư hoặc phó bí thư chi bộ và được ghi chép đầy đủ trong sổ ghi nội dung sinh hoạt của chi bộ, ban hành nghị quyết sau cuộc họp như bình thường.

Song song với đó, trong những năm qua, Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro luôn chú trọng, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở đảng và đề ra các giải pháp đổi mới cách thức tổ chức, đổi mới nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trên các công trình biển. Từ đó, cấp ủy các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, nhiều chi bộ đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt.

Từ thực tiễn tổ chức sinh hoạt đảng trên các công trình biển phải đảm bảo các yêu cầu sau: Các chi bộ dù sinh hoạt theo hình thức nào cũng đều phải đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 1 tháng 1 lần. Nếu sinh hoạt trực tuyến thì tại các điểm cầu tất cả các đảng viên có thể nghe, nhìn rõ và trao đổi, thảo luận trực tiếp tại phiên sinh hoạt. Đối với sinh hoạt trực tuyến thì không phổ biến, triển khai những thông tin, văn bản mật; không tiến hành biểu quyết về các công tác cán bộ; phân loại đảng viên; phát triển đảng và công tác kỷ luật.

Đảng bộ Vietsovpetro: Công tác xây dựng Đảng trên các công trình biển
Đại hội Chi bộ Giàn nén khí mỏ Rồng, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí

Đảm bảo nội dung sinh hoạt chi bộ trên các công trình biển

Từ những khó khăn trong thực tiễn tổ chức sinh hoạt Đảng trên công trình biển, Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã xây dựng một số giải pháp nhằm tiếp tục cải tiến phương thức, đổi mới cách thức tổ chức, đảm bảo nội dung sinh hoạt chi bộ trên các công trình biển, đó là, duy trì và phát huy hình thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến tại hai điểm cầu giữa bờ và biển vào thời điểm trước ngày đổi ca. Trước ngày đổi ca là thời điểm người lao động tập trung đến Vũng Tàu để ra biển làm việc theo lịch, đây là thời điểm tập hợp đảng viên đầy đủ nhất để tổ chức sinh hoạt chi bộ; Phát huy vai trò của tập thể cấp ủy và cá nhân đồng chí bí thư chi bộ; Chi ủy phải xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, bao quát. Ngay đầu mỗi năm, chi bộ phải phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Tránh tình trạng hiểu chung chung nhiệm vụ chuyên môn và đóng đảng phí, sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ đảng viên.

Khi tổ chức sinh hoạt cần chủ động bám sát tình hình hoạt động thực tế của chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp, không xa rời thực tế, trong đó cần tập trung vào nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ chủ tọa điều hành buổi họp phải giữ vững nguyên tắc dân chủ nhưng phải tập trung, lấy đoàn kết làm cốt lõi; luôn cởi mở, chân thành, bám sát những vấn đề dự thảo báo cáo đã xác định và các tình huống đã dự kiến để điều hành, hướng các ý kiến phát biểu vào trọng tâm của vấn đề cần làm rõ; tùy theo điều kiện, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo tối thiểu 1 lần/quý; thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần/quý với các chủ đề liên quan đến: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động về nguồn thăm di tích cách mạng, địa chỉ đỏ... để đảng viên được tìm hiểu về các di tích lịch sử cách mạng của dân tộc, khu tưởng niệm, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị cách mạng, đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về sáng kiến - sáng chế để bàn các giải pháp cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất nhằm ngày càng tối ưu hóa chi phí và nhân lực phục vụ cho sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác trao đổi thông tin, định hướng nội dung sinh hoạt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên bằng những hình thức phù hợp… giúp các buổi sinh hoạt chi bộ có nhiều hơn thời gian cho đảng viên trao đổi các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK ngày 21/1/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đánh giá đúng thực tế từ đó khắc phục những hạn chế để tổ chức sinh hoạt đạt chất lượng cao hơn. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp. Cuộc họp chi bộ có thành công hay không, chất lượng sinh hoạt có được nâng cao hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức trách nhiệm của cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ từ công tác chuẩn bị nội dung đến việc chủ trì hội nghị. Tạo không khí sinh hoạt cởi mở để đảng viên phát huy tính dân chủ, tự phê bình và phê bình, đảm bảo cho buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra với đầy đủ nội dung và chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó mỗi đảng viên phải có nhận thức đầy đủ, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi thì chất lượng hoạt động của chi bộ mới được nâng cao. Vì vậy, mỗi đảng viên phải luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Vietsovpetro luôn được xếp loại “Trong sạch, vững mạnh” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Trong đó, năm 2016 được xếp loại “Trong sạch, vững mạnh” và năm 2019 được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Một số bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ Vietsovpetro rút ra được là biết phát huy mặt mạnh của cơ chế Hiệp định dành cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hai Chính phủ và hai Phía tham gia; luôn nỗ lực chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả cao nhất trong chuỗi hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động phụ trợ của Vietsovpetro cũng như trong cung cấp dịch vụ cho bên ngoài; tận dụng ưu thế của thương hiệu, uy tín và nguồn lực sẵn có.

Như Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm khẳng định: Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại các đơn vị, bộ phận. Các nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo có nhiều cải tiến, nâng cao chất lượng, cập nhật kịp thời nhiều quy định mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong điều kiện bị hạn chế nhiều về chi phí hoạt động, vẫn duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi tổ chức, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động. Quan hệ hữu nghị với CBCNV phía Nga được duy trì tốt. Đảng bộ đã tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, thống nhất hành động trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng đưa Vietsovpetro vượt qua khó khăn, phát triển ổn định.

T.T