Đảng bộ Xí nghiệp Khai thác Dầu khí tổ chức thành công Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13:45 | 20/05/2020

|
Vừa qua, Đảng bộ Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham gia của 154 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng 480 đảng viên trong toàn Đảng bộ.    
dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí lần thứ V, Nhiệm kỳ 2020 – 2025
dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025Vietsovpetro: Xí nghiệp Khai thác hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2019
dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khai thác Dầu khí tổ chức Hội trại truyền thống năm 2019
dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025Công nghệ, khoa học kỹ thuật là một trong những ưu tiên hàng đầu

Về dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Thế Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Lê Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XNKT báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, biến động bất lợi, trong 5 năm qua, Đảng bộ XNKT về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ chính mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất do Hội đồng Vietsovpetro giao; đảm bảo an toàn khai thác mỏ, duy trì tình trạng kỹ thuật các công trình để tiếp tục phục vụ khai thác. Công tác dịch vụ ngoài phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khai thác giai đoạn 2016 – 2020: Tổng sản lượng khai thác dầu ước đạt 20,7 triệu tấn. Sản lượng khai thác khí thiên nhiên ước đạt 1.244,2 triệu m3. Sản lượng thu gom khí đồng hành ước đạt 4,51 tỷ m3.

dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo kiểm điểm của BCH khóa IX tại đại hội
dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025
Quang cảnh đại hội

Ngoài nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và có nhiều đổi mới; sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã được duy trì nề nếp, chất lượng được nâng lên; đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025
 
dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa mới

Đại hội cũng đã thông qua ba nhiệm vụ chính và các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu phấn đấu hằng năm trong công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ chính là: Đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ dầu khí, công trình dầu khí hiện hữu; đảm bảo kịp thời đưa các công trình dầu khí mới vào khai thác nhằm duy trì ổn định sản lượng khai thác; Hoàn thiện và phát triển các dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho các tổ chức bên ngoài mà XNKT có thế mạnh; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả sản xuất, phù hợp với qui mô khai thác.

dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Trần Văn Vĩnh – UV BTV Đảng ủy, Chánh kỹ sư Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh: Bên cạnh những sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian vừa qua, trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng cần lưu ý một số điểm, Đảng bộ XNKT cần đưa ra những kịch bản ứng phó với biến động của giá dầu để có phương án tiết giảm chi phí hiệu quả; tối ưu hoá sơ đồ công nghệ theo hướng tối ưu hoá chi phí, chủ động trong công tác quản lý giếng, quản lý mỏ; tối ưu hoá công tác dịch vụ; nâng cao ý thức, tuân thủ nội quy, quy định trong công tác an toàn trên các công trình biển (CTB), đặc biệt công tác an toàn phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; các CTB được vận hành trên 30 năm nên bị ăn mòn và xuống cấp, do đó cần lập kế hoạch và giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa, bảo dưỡng, hệ thống công nghệ, máy móc, thiết bị… đặc biệt hệ thống đường ống ngầm vận chuyển dầu khí; đẩy mạnh công tác tiết kiệm, tối ưu hóa sản xuất. Áp dụng các giải pháp, sáng kiến, sáng chế hợp lý hóa sản xuất và tiết kiệm chi phí, như: dùng dầu nhẹ CNV để xúc rửa tàu chứa dầu; xây dựng kế hoạch sử dụng tàu vận chuyển gửi và nhận hàng hàng hóa phù hợp…Sắp xếp tổ chức, cơ cấu và định biên lao động, xây dựng tiêu chí trong công tác cán bộ, nhằm phát huy hết năng lực của từng CBCNV, đảm bảo quyền lợi và thu nhập của CBCNV.

dang bo xi nghiep khai thac dau khi to chuc thanh cong dai hoi khoa x nhiem ky 2020 2025
BCH nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và quyết tâm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ XNKT khóa X, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí; Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Vietsovpetro khóa X và bầu 44 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồng Thắm