Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong DNNN

08:27 | 25/03/2023

8,422 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đồng thời công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); các đồng chí trong Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí trong các Ban/Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Tập đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các Ban/Văn phòng Đảng ủy, chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thanh - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW về việc giữ nguyên trạng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo mô hình đảng bộ toàn Tập đoàn và trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW.

Đồng chí Phan Anh Minh - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu và quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định 87 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm các Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Petrovietnam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Nguyễn Đức Phong trao Quyết định thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo Quy định số 60-QĐ/TW

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng và quyết định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định biên, chính sách cán bộ, các ban xây dựng Đảng để đảm bảo nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy Tập đoàn theo quy định số 87 ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư.

Về các Quyết định phân công, điều động cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phân công đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; phân công đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên BTV Đảng ủy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn; phân công đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn giữ chức Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; phân công đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Trao Quyết định cho các đồng chí được phân công, bổ nhiệm
Petrovietnam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Triển khai Quy định số 87, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn; điều động và phân công đồng chí Phạm Thị Bình - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế - Kiểm tra Tập đoàn giữ chức Phó Chủ nhiệm chuyên trách Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; điều động và bổ nhiệm đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Chiến - Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; điều động và bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Hà Châu - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn phổ biến, quán triệt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đã phổ biến, quán triệt một số quy định của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Tập đoàn và đảng ủy cơ sở trực thuộc. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định Quyết định của Đảng ủy Khối về việc giữ nguyên trạng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo mô hình đảng bộ toàn Tập đoàn và quyết định thành lập các cơ quan tham mưu và công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn là sự kiện quan trọng của Tập đoàn.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng cho biết, qua 3 tháng đầu năm Tập đoàn đạt những chỉ tiêu quan trọng về sản lượng khai thác, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước, đồng thời đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến các công việc triển khai trong năm 2023, đáng chú ý là việc rà soát, đánh giá 7 năm thực hiện Nghị quyết 41 về chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chiến lược để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp trong tình hình mới...

Nhận định nhiệm vụ đặt ra trong quý II còn nhiều khó khăn và thách thức, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đề nghị toàn Đảng bộ tập trung triển khai các Nghị quyết đã ban hành, rà soát, bổ sung các quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc các đơn vị tập trung hoàn thành các nội dung đã đặt ra.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng mong các đồng chí được Đảng ủy phân công tiếp tục trau dồi, nâng cao năng lực, trình độ để phát huy hơn nữa vai trò của mình trong hệ thống chính trị. Với những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm về quản trị biến động trong thời gian qua, lãnh đạo Tập đoàn bày tỏ niềm tin với sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng trong toàn Đảng bộ, Tập đoàn sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status