ĐHĐCĐ PV GAS DISTR năm 2024: Chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%

17:45 | 01/05/2024

8,848 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua , tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS DISTR, mã cổ phiếu: PGD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cổ đông lớn: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty Tokyo Gas Asia và Công ty Saibu Gas, đại diện Công ty kiểm toán PWC, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các khách mời, CBCNV Công ty và 26 cổ đông đại diện cho 95.612.556 cổ phần, tương đương 96,58% tổng cổ phần của Công ty.

Đoàn Chủ tọa điều hành chương trình được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bao gồm ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông lớn tại Đại hội
Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông lớn tại Đại hội

Toàn thể ĐHĐCĐ đã được lắng nghe các báo cáo, thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các tờ trình về: báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty; báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát; báo cáo của Ban kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty,…

Trong năm 2023, PV GAS DISTR tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính đạt 103,5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 124,4% kế hoạch và nộp ngân sách nhà nước 179,1 tỷ đồng. Mức chia cổ tức thực hiện năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua là 15% trên vốn điều lệ, PV GAS DISTR dự kiến sẽ chi khoảng 148,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Trước bối cảnh xung đột địa chính trị tiếp tục leo thang, chuỗi cung ứng gián đoạn, chi phí đầu vào tăng cao, tình hình biến động tỷ giá bất lợi, năm 2024, PV GAS DISTR trình cổ đông kế hoạch sản lượng khí tiêu thụ là 1.004,1 triệu Sm3, tổng doanh thu là 9.532,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 222,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó Tổng Giám đốc PV GAS, đại diện cổ đông lớn chia sẻ tại Đại hội
Ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó Tổng Giám đốc PV GAS, đại diện cổ đông lớn chia sẻ tại Đại hội

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó Tổng Giám đốc PV GAS, đại diện cổ đông lớn chiếm 50,5% vốn điều lệ PV GAS DISTR, đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được kết quả SXKD khả quan trong thời gian qua của PV GAS DISTR. Là cổ đông, cũng là nhà cung cấp khí đầu vào, PV GAS luôn an tâm đồng hành cùng PV GAS DISTR – cánh tay nối dài, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị khí của PV GAS. PV GAS sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng thời mong muốn các cổ đông cũng sẽ cùng đồng hành, ủng hộ cho sự phát triển của PV GAS DISTR.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của PV GAS DISTR diễn ra thành công tốt đẹp với các nội dung tờ trình tại Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

P.V

PV GAS DISTR nỗ lực kiến tạo văn hóa doanh nghiệp năm 2023, định hướng phát triển cho năm 2024PV GAS DISTR nỗ lực kiến tạo văn hóa doanh nghiệp năm 2023, định hướng phát triển cho năm 2024
PV GAS DISTR vận hành Hệ thống cấp bù LPG để đáp ứng nguồn khí thấp áp cho khu vực Bắc bộPV GAS DISTR vận hành Hệ thống cấp bù LPG để đáp ứng nguồn khí thấp áp cho khu vực Bắc bộ
PV GAS DISTR: Sẻ chia khó khăn, thắp sáng niềm tinPV GAS DISTR: Sẻ chia khó khăn, thắp sáng niềm tin

DMCA.com Protection Status