ĐHĐCĐ PVI Re thông qua: Đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ, nới "room" ngoại lên 100%

17:30 | 18/11/2021

6,440 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re, mã chứng khoán: PRE) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, với tỷ lệ nhất trí trên 95%, ĐHĐCĐ PVI Re đã thông qua phương án đổi tên công ty thành Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội và giao cho HĐQT PVI Re lựa chọn thời điểm thích hợp để đổi tên, cũng như sửa đổi các nội dung liên quan; Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ PVI Pre nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng
ĐHĐCĐ PVI Pre năm 2021 nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng

ĐHĐCĐ PVI Re cũng đã thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/5/2021. Theo đó, PVI Re sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 728 tỷ đồng lên 1.044 tỷ đồng qua việc chào bán 31,6 triệu cổ phiếu nhằm huy động thêm 316 tỷ đồng. Hình thức là chào bán cổ phiếu ra công chúng qua đấu giá tại Sở giao dịch Chứng khoán hoặc công ty chứng khoán. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phiếu chào bán, cổ phiếu sẽ được ưu tiên phân phối theo thứ tự cho nhà đầu tư đăng ký mua có mức giá cao hơn, sau đó là nhà đầu tư đăng ký mua với số lượng cổ phiếu nhiều hơn. Thời gian chào bán dự kiến là trước năm 2023. Mức giá chào bán mục tiêu là không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Qua lấy ý kiến bằng văn bản, ĐHĐCĐ PVI Pre cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Trương Minh Đức và bẩu bổ sung ông Trần Duy Cương giữ chức Thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Trần Duy Cương sinh năm 1975, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kế toán, chức vụ hiện tại là Giám đốc ban, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PVI.

M.P

PVIRe dự kiến niêm yết trên HNX vào cuối năm 2019PVIRe dự kiến niêm yết trên HNX vào cuối năm 2019
PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạchPVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch
PVIRe: 5 năm “Bứt phá thành công”PVIRe: 5 năm “Bứt phá thành công”

DMCA.com Protection Status