Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp KVT lần thứ 3

10:38 | 11/07/2018

|
Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) tổ chức thành công Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp lần thứ 3, với sự tham gia của hơn 200 CBCNV công ty. 

Mỗi năm một lần, diễn đàn là dịp để tất cả CBCNV ngồi lại với nhau, cùng nhau chia sẻ, nhìn lại chặng đường xây dựng văn hóa doanh nghiệp KVT đã qua và định hướng cho chặng đường sắp tới.

dien dan van hoa doanh nghiep kvt lan thu 3

Tại diễn đàn, Giám đốc KVT - Trần Nhật Huy đã có những chia sẻ chân thực và sâu sắc về thực trạng văn hóa doanh nghiệp KVT đang xây dựng với 3 giá trị cốt lõi là Kết nối - Văn minh - Trách nhiệm. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để văn hóa doanh nghiệp KVT được hình thành rõ nét hơn, CBCNV thấm nhuần và áp dụng triệt để hơn.

Ban lãnh đạo KVT cũng đã lắng nghe, ghi nhận những đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể KVT để cùng nhau xây dựng, hoàn thiện hơn nét văn hóa doanh nghiệp, xứng tầm với vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp khí.

dien dan van hoa doanh nghiep kvt lan thu 3

Để tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của doanh nghiệp, KVT đã chủ trương xây dựng văn hóa doanh nghiệp với 3 giá trị cốt lõi là Kết nối - Văn minh - Trách nhiệm. Trong đó, tăng cường tính "Kết nối" để làm giảm thiểu các xung đột nội bộ; huy động mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để đạt mục tiêu của doanh nghiệp; tạo sự chia sẻ, khơi thông nguồn tri thức trong doanh nghiệp từ người này cho người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để xây dựng tiêu chí này, KVT tăng cường tổ chức hoạt động tập thể; tăng cường giao lưu với đối tác, các đơn vị bạn; tạo không khí cởi mở, chia sẻ để hiểu biết lẫn nhau, chú trọng tính tập thể trong mọi hoạt động…

Với yếu tố “Văn minh”, KVT đặt mục tiêu xây dựng một tập thể văn minh với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, dân chủ, công bằng, minh bạch. Trong tập thể đó, từng cá nhân phải văn minh, thể hiện qua tính kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, thể hiện văn hóa trong giao tiếp, ứng xử…

dien dan van hoa doanh nghiep kvt lan thu 3

Yếu tố cốt lõi thứ 3 trong văn hóa doanh nghiệp KVT là “Trách nhiệm”, trong đó bao gồm trách nhiệm với công việc, công ty; với khách hàng, đối tác; trách nhiệm xã hội; trách nhiệm của cấp trên với nhân viên và ngược lại.

Sau hơn 2 năm xây dựng và phát triển, giờ đây “Văn hóa doanh nghiệp” đã trở thành một cụm từ quen thuộc và từng bước thấm nhuần trong hầu hết các CBNV KVT, góp phần từng bước xây dựng KVT trở thành đơn vị chủ lực và tiêu biểu về môi trường làm việc trong PV GAS; giúp công ty quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các công trình trong chế biến và lưu trữ sản phẩm khí được PV GAS giao; đồng thời góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho PV GAS.

P.V