Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo hiệu quả

08:00 | 18/02/2020

|
Trong bối cảnh ngành Dầu khí gặp nhiều khó khăn trong những năm qua, Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí luôn đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo công tác khai thác, phát triển mỏ an toàn, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu sản lượng khai thác dầu khí toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban KTDK đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban thay đổi do công tác tái cơ cấu của Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phù hợp với tình hình mới. Khối lượng công việc của Ban KTDK tăng lên rất nhiều, bao gồm các nhiệm vụ hoàn toàn mới sau tái cơ cấu như quản lý đầu tư trong lĩnh vực phát triển khai thác và xây dựng đường ống vận chuyển khí. Hiện nay, Ban KTDK có 4 phòng chuyên môn. Chi bộ Ban KTDK có 23 đảng viên (bao gồm 1 đảng viên dự bị) trên tổng số 29 CBCNV, trong đó có 5 cán bộ đang được cử đi biệt phái. Những thay đổi về nhân sự, công việc đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cán bộ, đảng viên, nhân viên.

doan ket thong nhat chi dao hieu qua

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Bộ, ngành Trung ương chúc mừng PVN hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017

Cùng với đó, tình hình Biển Đông diễn biễn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và phát triển mỏ dầu khí. Hoạt động vận hành khai thác gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do các mỏ khai thác chính đang ở giai đoạn suy giảm sản lượng mạnh, độ ngập nước tăng cao.

Trước những khó khăn, thách thức trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động của Ban KTDK, Chi bộ Ban KTDK đã có những chỉ đạo sát sao, hiệu quả, cùng lãnh đạo Ban KTDK nhanh chóng đưa ra các giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác cũng như chỉ tiêu doanh thu của PVN.

Cụ thể, Chi bộ Ban KTDK đã chỉ đạo đảng viên, CBCNV trong Ban KTDK tăng cường kiểm tra, giám sát nhà thầu trong công tác quản lý mỏ, bảo đảm các mỏ được khai thác an toàn, hiệu quả, góp phần giảm đà suy giảm sản lượng chung, thúc đẩy công tác phát triển và đưa các mỏ vào khai thác. Bên cạnh đó, Ban KTDK theo dõi sát sao công tác khoan và sửa chữa/can thiệp giếng để bảo đảm an toàn, không gặp sự cố gây kéo dài thời gian thi công, sớm đưa giếng vào khai thác đúng tiến độ, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng. Ban KTDK cũng phối hợp cùng với các đơn vị, các nhà điều hành thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, bảo đảm hệ số làm việc của máy móc, thiết bị ở mức cao nhất; thực hiện hợp lý các công việc bảo dưỡng, sửa chữa để giảm thiểu thời gian dừng khai thác; đồng thời chỉ đạo thực hiện an toàn và hiệu quả công tác xuất bán dầu thô cũng như tiêu thụ khí đồng hành và khí thiên nhiên, có các giải pháp giảm thiểu đốt bỏ khí.

Với những chỉ đạo cụ thể và quyết liệt đó, Ban KTDK đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch khai thác dầu khí hằng năm của PVN được Chính phủ giao. Năm 2017, PVN đạt sản lượng khai thác 15,52 triệu tấn dầu và 9,89 tỉ m3 khí, tương đương 109% kế hoạch khai thác dầu và 103% kế hoạch khí; năm 2018 đạt 13,97 triệu tấn dầu và 10,01 tỉ m3 khí, tương đương 106% kế hoạch khai thác dầu và 104% kế hoạch khí; năm 2019 đạt 13,08 triệu tấn dầu và 10,20 tỉ m3 khí, tương đương 106% kế hoạch khai thác dầu và 105% kế hoạch khí. Những thành tích đó đã giúp Chi bộ Ban KTDK đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Đại hội Chi bộ giai đoạn 2017-2020 là khoảng 12 triệu tấn dầu/năm và 10 tỉ m3 khí/năm.

Bên cạnh sự đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh chung của PVN, Chi bộ Ban KTDK thường xuyên quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên và CBCNV các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp; không ngừng đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi bộ Ban KTDK tích cực tham gia phong trào bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Các đảng viên tham gia nghiêm túc và đầy đủ các buổi sinh hoạt của chi bộ và các buổi học nghị quyết chuyên đề. Bên cạnh đó, Chi bộ Ban KTDK phối hợp với công đoàn nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong Ban, góp phần định hướng và ổn định tư tưởng cho đảng viên, CBCNV.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban KTDK cũng tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những công việc cụ thể, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và khuyến khích CBCNV trong Ban có các giải pháp có ích để góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế của đề án. Cùng với đó, Chi bộ Ban KTDK tuyên truyền và vận động đảng viên, CBCNV tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của ngành Dầu khí. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Chi bộ Ban KTDK thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ và toàn thể CBCNV Ban KTDK đã đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu công việc chung. Chi bộ và toàn thể CBCNV Ban KTDK đã luôn chủ động, tích cực chỉ đạo và giám sát điều hành công tác khai thác, phát triển mỏ bảo đảm an toàn, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu sản lượng khai thác dầu khí đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ tới, với tình hình bối cảnh giá dầu chưa phục hồi ổn định, hoạt động vận hành khai thác gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do các mỏ khai thác chính đang ở giai đoạn suy giảm sản lượng mạnh, độ ngập nước tăng cao, Chi bộ Ban KTDK sẽ tiếp tục chỉ đạo mọi mặt công tác, kiểm soát chặt chẽ trạng thái khai thác của các mỏ, nhằm tối ưu công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, can thiệp giếng, khoan đan dày/phát triển, đưa các mỏ mới vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm kế hoạch sản lượng khai thác của Chính phủ giao. Cùng với đó, Chi bộ Ban KTDK tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện công tác cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí.

Với quyết tâm, nỗ lực vượt khó, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của các đảng viên trong Chi bộ, CBCNV của Ban, Chi bộ Ban KTDK hướng đến việc hoàn thành những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban KTDK cũng tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những công việc cụ thể, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và khuyến khích CBCNV trong Ban có các giải pháp có ích để góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế của đề án.

Hiền Anh