Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 115, phát hành thứ Ba ngày 14/6/2022

11:06 | 13/06/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 115 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam tiếp tục giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp CHH - HĐH đất nước ^ Petrovietnam nỗ lực duy trì sản lượng khai thác ^ Luật Dầu khí (sửa đổi) tạo “bệ phóng” cho ngành Dầu khí phát triển ^ Phân bón chịu thuế GTGT: Vấn đề cấp bách ^ 4 đơn vị của Petrovietnam đứng trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 115, phát hành thứ Ba ngày 14/6/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 115 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam tiếp tục giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp CHH - HĐH đất nước

- Petrovietnam nỗ lực duy trì sản lượng khai thác

- Luật Dầu khí (sửa đổi) tạo “bệ phóng” cho ngành Dầu khí phát triển

- Phân bón chịu thuế GTGT: Vấn đề cấp bách

- 4 đơn vị của Petrovietnam đứng trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022

DMCA.com Protection Status