Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 132, phát hành thứ Ba ngày 11/10/2022

08:30 | 10/10/2022

2,831 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 132 có những bài tiêu biểu: ^ Luật Dầu khí (sửa đổi): Minh bạch về kế toán, kiểm toán, quyết toán hoạt động dầu khí ^ Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam: Sức mạnh để kiến tạo và phát triển ^ Hạ thủy thành công chân đế ZWP12 tại mỏ Zawtika ^ Nhọc nhằn khai thác “vàng trắng” ^ Mỹ cải tiến công nghệ khai thác dầu đá phiến
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 132, phát hành thứ Ba ngày 11/10/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 132 có những bài tiêu biểu:

- Luật Dầu khí (sửa đổi): Minh bạch về kế toán, kiểm toán, quyết toán hoạt động dầu khí

- Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam: Sức mạnh để kiến tạo và phát triển

- Hạ thủy thành công chân đế ZWP12 tại mỏ Zawtika

- Nhọc nhằn khai thác “vàng trắng”

- Mỹ cải tiến công nghệ khai thác dầu đá phiến

DMCA.com Protection Status