Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 55, phát hành thứ Ba ngày 20/4/2021

11:40 | 19/04/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 55 có những bài tiêu biểu: ^ “Mốc son” của công nghiệp khí Việt Nam ^ Petrovietnam chú trọng công tác dự báo thị trường ^ Tiết kiệm, chống lãng phí tại PV GAS: Toàn diện, thiết thực, hiệu quả ^ BIENDONG POC bảo đảm an toàn, sức khỏe, môi trường.