Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 80, phát hành thứ Ba ngày 12/10/2021

08:59 | 11/10/2021

4,310 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 80 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam linh hoạt thích ứng với trạng thái bình thường mới ^ Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”: Đưa văn hóa Petrovietnam vào cuộc sống ^ Thu xếp vốn cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 ^ Thị trường chứng khoán Việt Nam: PV GAS đứng trong Top 5 vốn hóa lớn nhất
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 80, phát hành thứ Ba ngày 12/10/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 80 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam linh hoạt thích ứng với trạng thái bình thường mới

- Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”: Đưa văn hóa Petrovietnam vào cuộc sống

- Thu xếp vốn cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

- Thị trường chứng khoán Việt Nam: PV GAS đứng trong Top 5 vốn hóa lớn nhất

DMCA.com Protection Status