Đồng chí Trần Sỹ Thanh: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ngành Dầu khí

16:48 | 11/06/2020

16,723 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 8-9/6/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. PetroTimes trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần Sỹ Thanh.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 366 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã chủ động, tích cực triển khai tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội; từ dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, phương án nhân sự Đại hội của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn. Tất cả khối lượng công việc chuẩn bị Đại hội và nội dung báo cáo chính trị đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá đúng tình hình thực tế.

dong chi tran sy thanh lanh dao dang va nha nuoc ghi nhan danh gia cao nhung dong gop cua nganh dau khi
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua là giai đoạn khó khăn nhất trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Những khó khăn đó lớn hơn bất cứ Đảng bộ/đơn vị nào trong toàn Tập đoàn. Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, toàn thể cán bộ, đảng viên tại Cơ quan Tập đoàn là những người đầu tiên chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp. Xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2015-2020, chúng ta liên tiếp phải ứng phó với những biến động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của Cơ quan Tập đoàn. Đầu nhiệm kỳ (năm 2015-2016) ứng phó với giá dầu giảm, cuối nhiệm kỳ (năm 2019-2020) ứng phó với tác động “kép” từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu, đặc biệt là những vụ việc xảy ra tại Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn từ năm 2015 kéo dài đến năm 2017, cùng với đó là tình hình phức tạp trên thực địa v.v. Tuy nhiên, với quyết tâm, bản lĩnh và sức mạnh trí tuệ của tập thể đảng viên, cán bộ nhân viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn, chúng ta đã giữ vững niềm tin ý chí, truyền thống của những “Người đi tìm lửa” để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của ngành Dầu khí, trong đó Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có vai trò không nhỏ. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn trân trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, có những khó khăn thách thức đan xen thuận lợi. Đảng bộ cần tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt chiến lược phát triển của Tập đoàn một cách bền vững, cùng với những mục tiêu, giải pháp đã được xác định. Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận hai mảng điều kiện công việc cần và đủ để làm rõ hơn cho báo cáo chính trị, đặc biệt chương trình hành động triển khai nghị quyết Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; kiên trì thực hiện tốt, hiệu quả hơn các Nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức đúng vai trò quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy truyền thống, văn hóa của “Người lao động Dầu khí” để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò, vị trí năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy Đảng. Đánh giá, nhìn nhận đúng vai trò, vị trí của từng cán bộ đảng viên, công nhân viên. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, đó là hạt nhân, trung tâm đoàn kết.

Xây dựng và hoàn thiện, quán triệt và thực hiện quy chế quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn, HĐTV và Ban điều hành phù hợp đặc thù tổ chức của Tập đoàn. Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ, của các đoàn thể trong xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ, tính phù hợp để khi triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết đó phải đảm bảo từng nhiệm vụ, từng giải pháp đều thực thi có hiệu quả.

Gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chủ động giải quyết các công việc, nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất cho Tập đoàn và các đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại Cơ quan Tập đoàn

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phải thực hiện rõ vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh: Tập trung nâng cao công tác quản trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ với mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn.

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, tạo được niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động; không ngừng củng cố, nâng cao uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Petrovietnam.

Tăng cường công tác dự báo xa và đa chiều; kiểm soát tốt rủi ro; đẩy mạnh số hóa và tối ưu hóa về quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn Tập đoàn. Nâng cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trình độ cao, có năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc; đặc biệt quan tâm đào tạo, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ kế cận. Đại hội ngày hôm nay đã chứng minh cho việc chuyển giao thế hệ. Tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân, người lao động Dầu khí, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn, thực hiện phân cấp, phân quyền, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện tốt chiến lược phát triển ngành Dầu khí.

dong chi tran sy thanh lanh dao dang va nha nuoc ghi nhan danh gia cao nhung dong gop cua nganh dau khiTập trung nguồn lực, quyết định kịp thời, hoàn thành dự án an toàn và hiệu quả
dong chi tran sy thanh lanh dao dang va nha nuoc ghi nhan danh gia cao nhung dong gop cua nganh dau khiKhông ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng PETROSETCO phát triển ổn định, vững mạnh
dong chi tran sy thanh lanh dao dang va nha nuoc ghi nhan danh gia cao nhung dong gop cua nganh dau khiKhông ngừng củng cố và nâng cao uy tín của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

DMCA.com Protection Status