Dự kiến trình Quốc hội xem xét dự án Luật Thuế GTGT (sửa đổi) tại kỳ họp tháng 5/2024

07:38 | 02/03/2024

45,514 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cùng với Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ là những Luật được Bộ Tài chính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong các kỳ họp sắp tới.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế GTGT (sửa đổi), Bộ Tài chính đã có công văn số 127/BTC-CST gửi lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hồ sơ dự án Luật Thuế GTGT sửa đổi; đồng thời đăng dự thảo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Các nội dung dự kiến sửa tập trung vào các vấn đề liên quan đến người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT, giá tính thuế, thuế suất thuế GTGT và việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT… Qua đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước liên quan đến cải cách chính sách thuế; khắc phục các vướng mắc phát sinh khi thực hiện Luật thuế GTGT thời gian qua, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan và yêu cầu cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững và phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế.

Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Dự kiến trình Quốc hội xem xét dự án Luật Thuế GTGT (sửa đổi) tại kỳ họp tháng 5/2024
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính gấp rút hoàn thiện chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua

Đối với Luật Thuế TNDN (sửa đổi), Bộ Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế TNDN (sửa đổi). Bộ Tài chính đã có công văn số 1910/BTC-CST ngày 23/2 gửi Bộ Tư pháp để bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 đối với đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế TNDN (sửa đổi) theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Ngoài ra Bộ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế TTĐB (sửa đổi). Theo đó, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Minh Châu

DMCA.com Protection Status