e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Trong 7 tháng đầu năm 2020, vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử dầu khí, tập thể lao động quốc tế Việt - Nga của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tiếp tục vận hành sản xuất tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của PVN và GAZPROM. PetroTimes đã có buổi trò chuyện với CEO BIENDONG POC – Tiến sĩ Ngô Hữu Hải về công tác ứng phó với khủng hoảng “kép”, về văn hoá an toàn, văn hoá doanh nghiệp và mục tiêu trở thành nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp của BIEN DONG POC.

Phóng viên : Trước tiên, xin chúc mừng BIENDONG POC và cá nhân CEO – Tiến sĩ Ngô Hữu Hải đã nhận bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích nổi bật trong công tác ứng phó với đại dịch COVID-19. Có thể khẳng định, BIENDONG POC đã triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp ứng phó với đại dịch, không có trường hợp F0, F1-F5 trong toàn thể CBNV Công ty, nhà thầu… trở thành hình mẫu cho nhiều doanh nghiệp trong ứng phó đại dịch COVID-19; Ông có thể chia sẻ thêm về thành tích trên?

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Tiến sĩ Ngô Hữu Hải: Tại BIENDONG POC, chúng tôi luôn đặt mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn lên hàng đầu, và luôn yêu cầu các Tổng Công ty, Công ty cung cấp dịch vụ dầu khí cho BIENDONG POC phải đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 từ đầu năm 2020, BIENDONG POC cùng các nhà thầu dầu khí đã chủ động tiến hành đánh giá rủi ro, phối hợp chặt chẽ, sớm đưa ra các phương án và triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống đại dịch như ký cam kết với các nhà thầu, ban hành quy trình làm việc và phê duyệt từ xa, tăng cường giám sát, kiểm tra y tế, triển khai cách ly 14 ngày trước khi đổi ca làm việc ngoài giàn, ứng dụng toàn diện Microsoft Office 365 vào quản trị, điều hành, và tổ chức tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19…

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Công tác phòng chống dịch COVID-19 của BIENDONG POC luôn bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ Ban Ngành và của Tập đoàn DKVN, và cùng với với sự đồng lòng và phối hợp chặt chẽ của các nhà thầu dầu khí với một tinh thần CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC, cho đến nay, toàn thể CBNV công ty và nhà thầu đều không có trường hợp F0, từ F1 đến F5. Đây là điều kiện cần để công tác vận hành sản xuất của BIENDONG POC được tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong 7 tháng đầu năm 2020.

Thành quả đáng tự hào như trên cũng là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của toàn toàn Đảng, toàn dân nói chung, và của toàn thể các đơn vị trực thuộc PVN, và các nhà thầu cung cấp dịch vụ cho BIENDONG POC trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Phóng viên : Vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử dầu khí, BIENDONG POC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong 7 tháng đầu năm 2020. Do đâu BIENDONG POC có được những kết quả khả quan đó, thưa ông?

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Tiến sĩ Ngô Hữu Hải: Thời gian qua, tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của PVN nói chung cũng như BIENDONG POC nói riêng.

Sớm nhận thức được những thách thức nêu trên, Ban lãnh đạo và tập thể lao động quốc tế Việt - Nga BIENDONG POC đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó với tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu kéo dài với 5 mục tiêu chính: Tập trung vận hành sản xuất tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả; triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19; tiết giảm chi phí vận hành sản xuất thông qua việc tối ưu hóa công tác bảo dưỡng, sửa chữa, tận dụng tối đa nhân lực của BIENDONG POC và các nhà thầu nội địa; thúc đẩy nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, công nghệ để tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả trong khai thác dầu khí; tích cực đàm phán giảm giá các loại hợp đồng dịch vụ; tổ chức đấu thầu cạnh tranh cho các hợp đồng lớn để giảm giá.

Đặc biệt, trong giai đoạn 7 tháng đầu năm 2020, BIENDONG POC đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động, phong trào phòng chống COVID-19, phong trào thi đua, lập thành tích đặc biệt để chào mừng Đại hội Đảng bộ BIENDONG POC lần thứ II, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Bằng việc triển khai linh hoạt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp như trên, BIENDONG POC đã cơ bản vượt qua được các khó khăn do tác động kép trong giai đoạn đầu năm 2020 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của PVN và Gazprom. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 7 tháng đầu năm 2020, BIENDONG POC đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ từ lãnh đạo PVN và Gazprom. Đây chính là điều kiện đủ để BIENDONG POC có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao phó.

Phóng viên : Đại hội Đảng bộ vừa qua, ông tiếp tục được Đảng bộ BIENDONG POC tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ. BIENDONG POC là doanh nghiệp rất đặc biệt, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, ông có thể chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại BIENDONG POC?

Tiến sĩ Ngô Hữu Hải: BIENDONG POC đang hoạt động với vai trò (i) vừa là Chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) để tiến hành các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại các Lô 105, 110/04, Lô 05-2, 05-3… trên thềm lục địa Việt Nam và các nhiệm vụ khác khiđược Tập đoàn giao; (ii) vừa là nhà điều hành liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Liên Bang Nga, thực hiện nhiệm vụ thăm dò, khai thác dầu khí tại Lô 05-2 & 05-3 trên vùng biển cực Đông Nam của Việt Nam.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Do đặc thù của BIENDONG POC là một liên doanh với đối tác nước ngoài, mọi mục tiêu hoạt động hằng năm của Công ty phải được thông qua bởi Ủy ban Quản lý chung giữa PVN và đối tác Gazprom. Vì vậy, để đưa được vai trò của Cấp ủy Đảng vào chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của BIENDONG POC nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả, vượt kế hoạch do Ủy ban Quản lý đề ra, Đảng ủy Công ty cần phải tập trung, phát huy sức mạnh nội lực tập thể, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó với 5 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước có vốn đầu tư nước ngoài khi coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên quán triệt đầy đủ đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đường lối nhiệm vụ chính trị của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức năng lực cho tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, từ đó không chỉ giúp cho Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ mà còn thuyết phục đối tác nước ngoài thấy được hiệu quả trong hoạt động của tổ chức đảng đối với doanh nghiệp và đây là cách tốt nhất để chứng minh vì sao Việt Nam mở cửa, xây dựng phát triển kinh tế thi trường mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Thứ hai, chăm lo xây dựng về măt tổ chức của đảng bộ, nhất là công tác cán bộ, công tác đảng viên, đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng tại mọi vị trí công việc, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do Chi bộ tốt, Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Hiện nay, đảng bộ BIENDONG POC đã đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo khi ở các vị trí chủ chốt trong hoạt động của doanh nghiệp đều do các đảng viên có uy tín, trình độ chuyên môn, năng lực công tác đảm đương trọng trách.

Thứ ba, đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng thông qua cơ chế phối hợp làm việc thường xuyên giữa các cấp ủy đảng. Đảng ủy Công ty đã xây dựng quy chế làm việc, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ theo quy định, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ truyền tải tới các đảng viên nhanh chóng kịp thời các chủ trương, chính sách của đảng tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Thứ tư, đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng bằng sự công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động. Tổ chức Đảng đã thể hiện được trách nhiệm của mình khi tham gia đầy đủ, là tiếng nói có uy tín trong hoạt động xây dựng, đổi mới phát triển doanh nghiệp trong điều kiện đầy thách thức hiện nay. Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được Công ty báo cáo định kỳ cho Tập đoàn và Gazprom, xây dựng hình ảnh Đảng bộ BIENDONG POC trong sạch, chuyên nghiệp, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đối tác chiến lược Gazprom, đánh giá cao vai trò, năng lực của Đảng trong công tác lãnh đạo đơn vị, để từ đó tin tưởng giao thêm các lô dầu khí và những nhiệm vụ quan trọng trong tương lai.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Thứ năm, đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng thông qua luôn được đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cách thức sinh hoạt và giám sát thực hiện trong Đảng bộ gắn với hoạt động SXKD phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty. Đảng bộ BIENDONG POC trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc của Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng đã linh hoạt về thời gian, cách thức tổ chức, nội dung đối với sinh hoạt định kỳ với nhiều hình thức như ngoài việc tổ chức sinh hoạt trực tiếp theo quy định có thể tổ chức sinh hoạt, học tập trực tuyến qua hệ thống Microsoft Office 365 để rút ngắn khoảng cách, thời gian, giảm bớt các khó khăn trong việc triệu tập đảng viên.

Hằng năm, Đảng ủy Công ty thường xuyên tổ chức các đợt về nguồn, kết nạp đảng viên mới tại các căn cứ địa cách mạng lịch sử, quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu v.v.., Tham gia các đợt về nguồn ngày ngoài toàn thể cán bộ đảng viên công ty còn có sự tham gia của các bạn đồng nghiệp Nga, qua các đợt sinh hoạt ngoại khóa này đã giác ngộ lý tưởng cách mạng không chỉ đến với các đảng viên trẻ trong Công ty mà còn truyền cảm hứng đến với các bạn đồng nghiệp Nga của chúng ta, từ đó tuyên truyền sâu rộng vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng không chỉ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao mà còn là chất xúc tác gắn bó tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần bang giao giữa hai quốc gia Việt – Nga, tinh thần hăng say lao động và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của đối tác Gazprom đối với Đảng bộ BIENDONG POC nói riêng và Tập đoàn nói chung.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Phóng viên : Thực tế đã cho thấy, ở các công ty liên doanh với nước ngoài, phía đối tác thường không quan tâm đến tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị, đoàn thể của phía Việt Nam. Nhưng ở BIENDONG POC, công tác Đảng đã tạo được sự tin tưởng và đồng thuận từ các bạn Nga. Kinh nghiệm thành công của Đảng bộ BIENDONG POC là gì. Thưa ông?

Tiến sĩ Ngô Hữu Hải: Nét độc đáo của Đảng bộ BIENDONG POC ở đây là tổ chức Đảng trong một đơn vị liên doanh có yếu tố nước ngoài, cụ thể là Tập đoàn Gazprom, Liên Bang Nga, một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới.

Thực tế đã cho thấy, ở các công ty liên doanh với nước ngoài, phía đối tác thường không quan tâm đến tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị, đoàn thể của phía Việt Nam. Vì vậy, để tổ chức Đảng tồn tại và hoạt động hiệu quả thì Đảng bộ phải chứng minh được vai trò nòng cốt của mình trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch SXKD, tạo được sự tin tưởng và đồng thuận từ phía đối tác.

Tại BIENDONG POC, các chuyên gia nước ngoài cũng như đại diện của Gazprom hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, họ rất ủng hộ và hợp tác để các hoạt động của Đảng được tổ chức, triển khai hiệu quả. Họ quan niệm tổ chức Đảng, các đảng viên chính là những nhân tố quan trọng, nêu gương trong lao động sản xuất, đóng góp nhiều trong việc hoạt động hiệu quả của Liên doanh. Thậm chí nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng việc tạo điều kiện cho tổ chức Đảng hoạt động là trách nhiệm của mình.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Để đối tác nước ngoài có cái nhìn và đánh giá đúng đắn về hoạt động của tổ chức Đảng thì mỗi đảng viên phải thật sự là người chiến sĩ tiên phong trong việc thực hiện các quy định của đơn vị; phải là người lao động có tính chuyên nghiệp cao, kỷ luật, luôn luôn đi đầu thực hiện các phong trào lao động thi đua, áp dụng giải pháp, cải tiến kỹ thuật vào hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, tổ chức Đảng cần phải phát huy vai trò hạt nhân chính trị nòng cốt, luôn công khai, minh bạch các hoạt động của Đảng và phải làm cho đối tác hiểu được: Các hoạt động của Đảng chỉ nhằm một mục đích là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập hợp sực mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên, người lao động, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một cách an toàn, liên tục, hiệu quả; mang lại lợi ích kinh tế để liên doanh phát triển bền vững, ổn định.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội và trách nhiệm cao cả của BIENDONG POC. Chính vì vậy, Đảng bộ BIENDONG POC quyết tâm phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, tiến tới mục tiêu trở thành Nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp, đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, khẳng định vai trò, năng lực và sức mạnh của tổ chức Đảng trong đơn vị liên doanh có yếu tố nước ngoài trong tình hình hiện nay.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Phóng viên : Với đội ngũ đã làm nên kỳ tích Biển Đông 01, theo ông, BIENDONG POC đã có những gì và cần những gì để trở thành nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp?

Tiến sĩ Ngô Hữu Hải: Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, BIENDONG POC đang sở hữu tài sản vô cùng quý giá: là đội ngũ cán bộ, nhân viên, chuyên gia và kỹ sư có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết và yêu nghề. Hệ thống thiết bị các giàn công nghệ và khai thác, tàu chứa dầu condensate FSO được trang bị hiện đại, có công suất lớn, với các đầu chờ sẵn sàng đấu nối với 2 tuyến ống dẫn khí huyết mạch Nam Côn Sơn 01 và Nam Côn Sơn 02 để có thể mở rộng phát triển các mỏ trong khu vực lân cận, cũng như các mỏ dầu khí khác khi được Chính phủ, PVN và đối tác Gazprom giao nhiệm vụ. BIENDONG POC có hệ thống quản trị, điều hành, vận hành khai thác chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đã bước đầu ứng dụng thành công những thành tựu của CMCN 4.0 vào công tác quản trị, điều hành, vận hành khai thác và công nghệ mỏ...

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Hiện nay, tiềm năng thăm dò, khai thác tại các lô dầu khí được BIENDONG POC điều hành là rất lớn, tiêu biểu với 12 cấu tạo tại Lô 05-2, 05-3, và đặc biệt triển vọng tại Lô 105, 110/04 sau phát hiện dầu khí tại mỏ Kèn Bầu thuộc Lô 114. Vì vậy, BIENDONG POC cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ Chính phủ, các Bộ, Ngành, từ PVN và Gazprom đối với các kế hoạch khoan đan dày, khoan thăm dò, phát triển mỏ tại các Lô 05-2, 05-3, 105, 110/04 của BIENDONG POC, và đối với gói các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh tế cho các Bên đầu tư tại Lô 05-2, 05-3.

Trên hai Lô 05-2 và 05-3 của BIENDONG POC còn có tới 12 cấu tạo tiềm năng với trữ lượng thăm dò dự kiến 2,345 tỉ thùng dầu quy đổi, tức là gấp 5 lần trữ lượng hiện nay của hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh. Do đó, cần lập ngay kế hoạch khả thi để trình PVN và Gazprom phê duyệt kế hoạch khoan thăm dò và phát triển mở rộng nhằm gia tăng sản lượng khai thác, kéo dài sự hiện diện của đối tác chiến lược Nga tại vị trí tiền tiêu quan trọng trên điểm cực nam của Biển Đông.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với mục tiêu chiến lược như trên, tương lai của BIENDONG POC sẽ phát triển ngày càng to lớn hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, của PVN và của đối tác Gazprom. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì được sự phát triển bền vững trong giai đoạn đặc biệt có rất nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, BIENDONG POC xác định điều kiện đủ là mỗi cbnv phải trân trọng và kế thừa những thành quả và công sức của thế hệ đi trước đã gầy dựng, đồng thời mỗi cá nhân không những phải làm việc chăm chỉ hơn, hăng say hơn mà còn cần phải làm việc thông minh hơn, khát vọng hơn, sáng tạo hơn, đoàn kết hơn, tự giác hơn và hiệu quả hơn, xứng đáng với truyền thống đầy tự hào của Ngành Dầu khí Việt Nam và tinh thần, nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh của “Người đi tìm lửa”.

Phóng viên : BIENDONG POC làm gì để phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần, bản lĩnh của “người đi tìm lửa” tại công ty, thưa ông?

Tiến sĩ Ngô Hữu Hải: Nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và bản sắc của văn hóa dầu khí, BIENDONG POC tập trung vào công tác truyền thông công chúng, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, các chuỗi sự kiện với sự tham dự của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước để gửi thông điệp tốt đẹp của về bản lĩnh, trí tuệ của người dầu khí Việt Nam, cũng như vai trò quan trọng của PVN trong bảo đảm an ninh năng lượng và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

BIENDONG POC đồng thời xây dựng các kênh truyền thông nội bộ nhằm tạo thành một chuỗi thông tin thông suốt, có sự tương tác cao, gắn kết tốt giữa ban lãnh đạo và nhân viên, ngăn chặn những thông tin sai lệch lan truyền trong nội bộ, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn thể CBNV. Ban lãnh đạo BIENDONG POC xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng văn hóa Việt – Nga, văn hóa dầu khí để phù hợp với đặc thù của Công ty; chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm cho toàn thể CBNV.

Hiện nay, mỗi CBNV của BIENDONG POC đều tự hào về truyền thống của đơn vị, tự hào về ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của những người làm công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, và lấy đó làm cơ sở để xây dựng lòng tự trọng về nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, tất cả vì sự phát triển của đơn vị. Tập thể lao động Quốc tế Việt – Nga BIENDONG POC luôn luôn giữ vững một quyết tâm nhất quán “Đồng lòng vượt khó, Đồng thuận tầm nhìn, Đồng hành đích đến”, và tinh thần “Đoàn kết một lòng để Biển Đông ngời sáng” để giữ vững ý chí tự tin, khát vọng vươn lên và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Văn hóa dầu khí tại BIENDONG POC có thể gói gọn trong “Tam Tự”: Tự hào truyền thống - Tự trọng nghề nghiệp - Tự tin vững bước.

Phóng viên : Trân trọng cảm ơn ông!

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc

Nội dung: Thuận Thiên

Thiết kế: Duy Tiến

e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc[E-Magazine] Bí quyết vượt "khủng hoảng kép" của PVN
e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc[E-Magazine] PVCFC: Nền tảng vững từ việc bồi dưỡng con người và phát huy nội lực
e magazine biendong poc tu hao truyen thong tu trong nghe nghiep tu tin vung buoc[E-Magazine] Đảng bộ Vietsovpetro: Đoàn kết, đồng tâm, sẵn sàng đối diện và vượt qua khó khăn