Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng

22:04 | 13/06/2024

15,440 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vào lúc 6h giờ 45 phút ngày 13/06/2024, Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) thuộc Liên doanh Vietsovpetro kết hợp với các nhà thầu phụ đã hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng bằng phương pháp kéo trượt xuống sà lan Holmen Atlatic.
Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng hoàn thành nghiệm thu chế tạo trên bờ.

Khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng nặng khoảng 3.175 tấn, được khởi công ngày 07/06/2023 và hoàn thành theo đúng kế hoạch vào ngày 10/06/2024. Giai đoạn chế tạo trên bờ khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng đã hoàn tất, đạt yêu cầu thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng được Hội đồng nghiệm thu từng phần việc theo quy định, đủ điều kiện để triển khai các bước thi công tiếp theo.

Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Họp JSA và Toolbox trước khi Site Move khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Site move khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng ra mép bờ cảng chuẩn bị hạ thủy.

Dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam thuộc khu vực bể Cửu Long, Lô 09-2/09 ngoài khơi miền Nam Việt Nam với các bên tham gia là Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), OA Zarubeznhef và Vietsovpetro, trong đó Vietsovpetro là nhà điều hành, Xí nghiệp Xây lắp là đơn vị được Vietsovpetro giao thực hiện dự án.

Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Toàn cảnh hạ thủy khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng.

Hiện tại, Xí nghiệp Xây lắp tiếp tục thực hiện công việc chằng buộc chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng trên sà lan Holmen Atlantic để sẵn sàng đi biển, đảm bảo an toàn của dự án tại bãi chế tạo Vietsovpetro.

Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Hạ thủy thành công Khối chân đế giàn CPP Kình Ngư Trắng
Quá trình hạ thủy khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng.
Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Công tác chằng buộc khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng trên sà lan.

Được biết, cụm mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam Lô 09-2/09 dự kiến khai thác thương mại vào năm 2025, gia tăng sản lượng dầu khí tại liên khu các bể dầu khí Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Hạ thủy thành công khối chân đế giàn CPP-Kình Ngư Trắng
Mô hình 3D giàn Công nghệ trung tâm CPP-Kình Ngư Trắng.

An Nhiên

Vietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ RồngVietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ Rồng
Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro hạ thủy thành công chân đế giàn BK-22Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro hạ thủy thành công chân đế giàn BK-22

DMCA.com Protection Status