Hai đơn vị của PV GAS lọt top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX

20:31 | 05/10/2015

|
(Petrotimes) - Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam và Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam, hai đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa được tôn vinh trong top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 2014-2015.

Theo đại diện của HNX, có 354 doanh nghiệp niêm yết trên HNX được đánh giá trong chương trình năm nay. 

Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên các thông tin do doanh nghiệp niêm yết cung cấp và các thông tin mà doanh nghiệp niêm yết công bố trên website và trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm: thư mời và tài liệu họp, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông, các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, các thông tin công bố định kỳ và bất thường.

hai don vi cua pv gas lot vao top 30 doanh nghiep minh bach nhat hnx

Vinh danh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX

Để việc đánh giá được tiến hành một cách khách quan, độc lập, HNX đã lựa chọn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm đơn vị đánh giá độc lập với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án tư vấn về quản trị công ty cho các tổ chức trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thu thập thông tin, nghiên cứu để thực hiện chương trình đánh giá một cách chính xác, phù hợp với các quy định pháp lý trong nước cũng như các thông lệ quốc tế. Trong quá trình đánh giá có sự tư vấn, góp ý từ hội đồng tư vấn về quản trị công ty của HNX. 

Kết quả đánh giá dựa trên 5 tiêu chí chính là: Quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của hội đồng quản trị. Năm nay, điểm trung bình của các doanh nghiệp niêm yết đạt được là 54,9 điểm, cao nhất đạt 84 điểm, thấp nhất đạt 12 điểm.

PV