Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn:

Hoạt động sáng kiến sáng chế phải trở thành động lực cho sự phát triển bền vững

22:32 | 09/04/2019

|
Hoạt động KHCN, sáng kiến sáng chế (SKSC) của Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn, Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro trong năm 2018 đã có những bước chuyển mình rõ rệt, tăng cả về số lượng lẫn hiệu quả làm lợi.

Theo ông Phan Hùng Dương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn, hoạt động Khoa học công nghệ (KHCN), sáng kiến sáng chế (SKSC) của Xí nghiệp trong năm qua đã có 15 đề xuất được gửi lên Hội đồng SKSC Vietsovpetro (tăng 66% so với năm 2017), trong đó có 10 SKSC được Hội đồng Vietsovpetro công nhận (tăng 250% so với 2017); 02 SKSC đang được Hội đồng Vietsovpetro xem xét, kết luận; 02 SKSC sẽ bảo vệ trong năm 2019; 01 SKSC cần Hội đồng Vietsovpetro xem xét và hỗ trợ áp dụng thực tế do chi phí cao, ngoài khả năng đơn vị. Về hiệu quả kinh tế, 07 SKSC có hiệu quả tính được thành tiền: 238.805,29 USD; 03 SKSC có lợi ích xã hội. Thu hút được 47 tác giả và đồng tác giả từ 12/33 đơn vị (tăng 26% so với 2017).

hoat dong sang kien sang che da dang bao quat nhieu linh vuc
Toàn cảnh hội nghị

Các sáng kiến và giải pháp kỹ thuật tại Xí nghiệp rất đa dạng, bao quát nhiều lĩnh vực hoạt động như: Thu neo xuyên qua cầu dẫn giữa các giàn khoan dầu khí của tàu Hoàng Sa; Thiết kế sửa chữa bo mạch tín hiệu (TELEMETRY PCB) khôi phục hoạt động các chức năng của ROV trong bối cảnh khan hiếm vật tư; Thay thế lỗ xoma đi dây sau lái bằng hệ thống con lăn bọc inox; Kết nối 02 dây truyền sinh để tăng thời gian làm việc cho thợ lặn;…

Để đạt được những thành tựu trên, lãnh đạo Vietsovpetro đã luôn tạo điều kiện, quan tâm, chỉ đạo sát sao, coi KHCN, SKSC là một trong những giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển. Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro đã trực tiếp gợi mở, định hướng nhiều đề tài, giải pháp để giải quyết các vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro hiện nay.

hoat dong sang kien sang che da dang bao quat nhieu linh vuc
Trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân Xí nghiệp tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học

Ông Cao Tùng Sơn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KHCN-SKSC Vietsovpetro nhận định, phong trào SKSC tại Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn đã có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Để nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và xây dựng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thời gian tiếp theo, ông Cao Tùng Sơn đề nghị lãnh đạo Xí nghiệp tạo điều kiện cho lớp trẻ tham gia nghiên cứu khoa học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo, chủ động đề xuất các nhiệm vụ NCKH, ưu tiên các nhóm triển khai nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật cao, công nghệ thông minh gắn với việc cải tiến kỹ thuật, giảm giá thành điều hành sản xuất; xây dựng nhiều chương trình nghiên cứu áp dụng thiết thực và trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; động viên và khơi gợi tinh thần sáng tạo, trân trọng từ những ý tưởng đơn giản nhất để hoạt động KHCN và SKSC thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của Xí nghiệp.

Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro Cao Tùng Sơn cũng nhấn mạnh, trong định hướng phát triển của Liên doanh, SKSC - KHCN luôn được xác định là một trong những động lực và giải pháp quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay thì rất cần phải đổi mới tư duy, mạnh dạn có những đề xuất mới, ý tưởng mới, những giải pháp mang tính đột phá để vượt qua khó khăn, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo và phát huy sáng kiến của Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn trong năm 2018, lãnh đạo Vietsovpetro và Xí nghiệp Vận tải biển & Công tác lặn đã trao bằng khen cho 8 đơn vị và 9 cá nhân có thành tích tốt và tích cực đóng góp cho hoạt động SKSC của Xí nghiệp năm 2018. Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các tham luận, chia sẻ, giao lưu trao đổi và phổ biến kinh nghiệm của các đơn vị điển hình tiên tiến có những thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, SKSC.

N.Lan - T.Sơn