Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam:

Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

12:49 | 26/04/2021

18,179 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, Đảng ủy PV Power luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ, vừa là nhu cầu tự thân, vừa là động lực, giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021, thông qua đó làm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đảng viên có những giải pháp đột phá trong tư duy, suy nghĩ và trong hành động, bằng những việc làm cụ thể hàng ngày.

Hằng năm, Đảng ủy PV Power đều tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Đảng bộ PV Power chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để phù hợp với điều kiện các đơn vị phân tán và tiết kiệm chi phí, Đảng ủy TCT đổi mới hình thức tổ chức thông qua việc học tập trực tuyến, ký cam kết thi đua...; mời các báo cáo viên có năng lực và kinh nghiệm để truyền đạt các nội dung chuyên đề của từng năm. Đặc biệt việc lựa chọn các địa điểm để tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW gắn liền với những địa danh lịch sử của đất nước, những nơi mà Bác đã từng công tác, gắn bó trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đã khơi dậy trong cán bộ, đảng viên lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và lòng tôn kính: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích lịch sử Pắc Bó - Cao Bằng, An toàn khu Định Hóa và chiến khu Tân Trào, Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông…

Song song với việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy PV Power cũng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng đảng viên, người lao động. Các cấp ủy Đảng đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống... và qua website của TCT, đơn vị; tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, quản lý và vận hành nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn TCT.

Có thể khẳng định, những năm qua, thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong Đảng bộ và người lao động TCT về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong toàn TCT.

Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW luôn gắn liền với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của TCT, trong đó tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn cụ thể, trong đó đảm bảo các nhà máy điện được vận hành cơ bản ổn định, hiệu quả, an toàn.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, trong 5 năm qua, Đảng ủy PV Power chỉ đạo triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD hằng năm do Tập đoàn giao; chủ động phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, các nhà cung cấp nguyên, nhiên liệu, các nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo cho các nhà máy điện vận hành ổn định, an toàn tuyệt đối, hiệu quả. Vì vậy, kết quả hoạt động SXKD hằng năm của PV Power đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao; hầu hết các nhà máy điện đều về đích trước thời hạn, sản lượng điện hằng năm trung bình đạt khoảng 21 tỷ kWh.

Trong 5 năm qua, PV Power đã thực hiện đồng bộ giải pháp tiết giảm chi phí và giá thành, tiết kiệm chi phí đầu tư, quản lý chặt chẽ các chi phí từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên. Các nội dung thực hiện tiết giảm chi phí tập trung trọng tâm là tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng; tiết giảm từ mua mới vật tư thiết bị; tiết giảm từ sử dụng vật tư thiết bị dự trữ. Với những giải pháp cụ thể, mục tiêu tiết giảm chi phí được PV Power thực hiện tối đa và đều hoàn thành vượt mức các năm đề ra.

Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Người lao động PV Power

Tổng kết lại 5 năm triển khai học tập, quán trị Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ PV Power, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Đảng bộ được nâng lên và được thực hiện thường xuyên với nhiều cách thức sáng tạo, đi vào thực tiễn, gắn với nhiệm vụ của từng tập thể cấp ủy, từng cá nhân cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ PV Power lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với những việc làm thiết thực, cụ thể đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN, về tiết giảm chi phí qua từng năm đã khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, góp phần cùng Tập đoàn phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Bước sang một giai đoạn mới, Đảng bộ PV Power đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ TCT trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng và phát triển PV Power trở thành TCT công nghiệp điện - dịch vụ mạnh: Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh - Chuyên nghiệp về quản trị - Mạnh về tài chính - Cao về sức cạnh tranh - Xanh về môi trường. Và trong quá trình đó, việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong PV Power noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ, đơn vị phát triển vững mạnh, đóng góp vào quá trình đưa đất nước phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như ý nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo BácTuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Học Bác Hồ ở lối sống lành mạnh, trách nhiệm nêu gươngHọc Bác Hồ ở lối sống lành mạnh, trách nhiệm nêu gương
PV Power tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TWPV Power tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TWHội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW

Khánh An

DMCA.com Protection Status