Hội Dầu khí Việt Nam kết nạp thêm 2 Hội viên tổ chức mới

10:36 | 08/05/2024

11,216 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 2/5/2024, Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam đã ban hành các Quyết định về việc kết nạp Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc và Công ty cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD là Hội viên tổ chức của Hội.
Đoàn công tác Hội Dầu khí Việt Nam àm việc với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.
Đoàn công tác Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Theo Quyết định số 117/QĐ-HDKVN nêu rõ, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc là Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam, có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội; đóng phí gia nhập Hội Dầu khí Việt Nam năm đầu và hội phí thường niên theo quy định; tham gia các hoạt động và sinh hoạt tại Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam.

Theo Quyết định số 118/QĐ-HDKVN, Công ty cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD là Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam, có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội; đóng phí gia nhập Hội Dầu khí Việt Nam năm đầu và hội phí thường niên theo quy định; tham gia các hoạt động và sinh hoạt tại Hội Dầu khí TP Hồ Chí Minh.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024Hội Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024
Đoàn công tác Hội DKVN làm việc với PQPOC, BIENDONG POCĐoàn công tác Hội DKVN làm việc với PQPOC, BIENDONG POC
Thường trực Hội DKVN trao quyết định công nhận Hội viên tổ chức cho 03 đơn vị Khí – Điện – Đạm Cà MauThường trực Hội DKVN trao quyết định công nhận Hội viên tổ chức cho 03 đơn vị Khí – Điện – Đạm Cà Mau

P.V

DMCA.com Protection Status