Kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2022):

Hội Dầu khí Việt Nam luôn song hành với Petrovietnam

07:00 | 03/09/2022

8,621 lượt xem
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2022) và 13 năm Ngày Thành lập Hội Dầu khí Việt Nam (12/9/2009 - 12/9/2022), phóng viên Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes đã trao đổi với TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, về định hướng phát triển của Hội trong thời gian tới.

PV: Thưa Chủ tịch, ông có thể cho biết những điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong nhiệm kỳ IV của Hội Dầu khí Việt Nam (VPA)?

TS Nguyễn Quốc Thập: VPA có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của ngành Dầu khí Việt Nam.

VPA trong thời gian qua đã và đang tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình xây dựng cơ chế chính sách và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành Dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nói riêng dưới góc độ một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đang chuẩn bị trình Quốc hội thông qua là một ví dụ tiêu biểu.

Hội Dầu khí Việt Nam luôn song hành với Petrovietnam
TS Nguyễn Quốc Thập

Song song với đó, VPA đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc hình thành, hoàn thiện các công trình nghiên cứu khoa học của Petrovietnam và các đơn vị thành viên. Các thuyết minh, thuyết trình của các công trình nghiên cứu khoa học hầu hết đều được các chuyên gia của Hội góp sức hoàn thành. Trong định hướng tới đây, VPA sẽ tiếp tục kế thừa có phát huy các bài học kinh nghiệm quý giá trong giai đoạn trước, đồng thời trong bối cảnh mới, tình hình mới, việc nâng cao chất lượng tư vấn, thuyết minh, thuyết trình đòi hỏi cao hơn, hội viên của Hội sẽ phải luôn luôn cố gắng để đáp ứng yêu cầu mới.

VPA trong thời gian qua đã và đang tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình xây dựng cơ chế chính sách và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành Dầu khí nói chung và Petrovietnam nói riêng dưới góc độ một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ này, VPA sẽ thành lập các tổ chuyên đề nhằm tư vấn cho lãnh đạo Hội và từ các ý kiến đó sẽ góp ý, tư vấn cho lãnh đạo Petrovietnam. Tuy nhiên, tổ chuyên đề không chỉ dừng lại ở việc tư vấn các vấn đề chuyên môn, khoa học cho Hội đồng Khoa học công nghệ của Petrovietnam mà còn là kênh tư vấn cho các cơ quan thẩm quyền, các ủy ban của Quốc hội, thậm chí của Chính phủ. Các tư vấn, phản biện của tổ chuyên đề sẽ mang sắc thái khác so với tư vấn, phản biện của Hội đồng Khoa học công nghệ vì thêm yếu tố kinh tế và xã hội nhiều hơn, trong khi các tư vấn cho Hội đồng Khoa học công nghệ của Petrovietnam sẽ thiên về các yếu tố khoa học, kỹ thuật, kinh tế và thương mại.

VPA là nơi quy tụ các nhà quản lý, lãnh đạo, chuyên gia từ tất cả thế hệ đã từng làm việc trong ngành Dầu khí. Hiện tại, VPA là cơ quan độc lập, tổ chức xã hội nghề nghiệp có trách nhiệm phản ánh những tâm tư, vấn đề mà xã hội quan tâm, mong muốn, đồng thời Hội có thể tư vấn, phản biện về lĩnh vực nghề nghiệp để bảo đảm tính khả thi của các cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý giúp cho hoạt động dầu khí và ngành Dầu khí.

Mục tiêu trong giai đoạn tới của VPA nhiệm kỳ mới được thể hiện rõ ràng với phương châm “Kết nối - Trí tuệ - Phát triển” để chắt lọc và đúc kết những ý kiến thiết thực trước các vấn đề nảy sinh trong hoạt động thực tiễn của Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của VPA sẽ thực hiện việc tư vấn, phản biện xã hội và nghề nghiệp với các cơ chế, chính sách và khung pháp lý liên quan đến hoạt động của ngành Dầu khí nói riêng và lĩnh vực năng lượng quốc gia nói chung. Ngoài ra, Hội sẽ phản biện và tư vấn chiến lược phát triển, kế hoạch trung và dài hạn của Petrovietnam và các đơn vị thành viên, các chương trình, đề án, dự án lớn của Petrovietnam và các đơn vị.

Hội Dầu khí Việt Nam luôn song hành với Petrovietnam
Ban Thường vụ Trung ương VPA nhiệm kỳ IV

Thông qua đơn vị truyền thông của VPA và Petrovietnam là Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes, Hội sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của công tác truyền thông, tuyên truyền cho ngành Dầu khí.

Trong nhiệm kỳ tới, VPA sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí; đồng thời, mở rộng hợp tác với các hiệp hội ở cả trong và ngoài nước.

PV: VPA sẽ triển khai các giải pháp gì để nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động, thưa Chủ tịch?

TS Nguyễn Quốc Thập: Vừa qua, Thường trực VPA đã làm việc và thống nhất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ VPA sẽ xem xét và thông qua các giải pháp này. Trước hết, Ban Thường vụ VPA sẽ thông qua kế hoạch hoạt động cho toàn khóa 2022-2027, đây sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng để Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IV VPA.

Trên cơ sở thông qua kế hoạch hoạt động toàn khóa, VPA sẽ hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ của các ban, văn phòng và các tiểu ban chuyên đề trên cơ sở điều lệ của Hội. Song song với đó, VPA sẽ lựa chọn và bổ nhiệm các cán bộ có uy tín và khả năng quy tụ, kết nối vào bộ khung lãnh đạo của Hội; đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong bộ máy từ lãnh đạo Hội, tới Thường vụ Hội và lãnh đạo các ban, văn phòng, chi hội.

PV: Trong nhiệm kỳ IV, VPA sẽ đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế chính sách. VPA sẽ thực hiện công tác đó như thế nào, thưa Chủ tịch?

TS Nguyễn Quốc Thập: Trong bối cảnh hiện nay, VPA sẽ phải tham gia tích cực và có trách nhiệm vào quá trình xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp độc lập với Petrovietnam vì Petrovietnam hiện đang là đối tượng thực hiện cơ chế chính sách.

Hội Dầu khí Việt Nam luôn song hành với Petrovietnam
Lễ bàn giao công việc nhiệm kỳ III và IV

Công tác này cũng đặt ra yêu cầu lớn với VPA và các chuyên gia của Hội là phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng thuyết trình, phương pháp luận, nhằm tư vấn, phản biện, để các cơ chế chính sách được thực hiện dễ dàng, thông thoáng, có tính khả thi cho cả cơ quan quản lý và cơ quan thực thi.

Có một vấn đề rất đáng chú ý, đó là đối với các doanh nghiệp thì khó khăn, thách thức và cơ hội luôn thường trực, đan xen lẫn nhau và Petrovietnam cũng không phải là ngoại lệ. Có thể nhận thấy một số khó khăn, thách thức nổi bật của ngành Dầu khí hiện nay là xu thế chuyển dịch năng lượng đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị đã và đang ảnh hưởng sâu rộng tới thị trường năng lượng ở phía người tiêu dùng toàn cầu.

Về mặt kỹ thuật, sản lượng dầu đang suy giảm sâu, các phát hiện mới đều có quy mô nhỏ nên khó đưa vào phát triển khai thác. Các phát hiện khí lớn chưa có cơ hội đưa vào khai thác và sử dụng. Vùng hoạt động trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư do các yếu tố địa chính trị, kinh tế và thương mại.

Dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, Petrovietnam vẫn vượt qua và là doanh nghiệp đóng góp rất nhiều cho ngân sách Nhà nước. Các khó khăn, thách thức đó cũng mở ra cơ hội cho ngành Dầu khí. Các chỉ số sản xuất kinh doanh của Petrovietnam và các đơn vị thành viên hầu hết đang rất tốt nên có cơ hội để đầu tư mở rộng hay tái đầu tư, sẽ có cơ hội để phát triển và phát triển bền vững.

Hiện nay, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đang tích cực hoàn thành dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm nay. VPA cũng đang tham gia tích cực vào quá trình này với mong muốn Luật Dầu khí mới sẽ tháo gỡ căn bản những điểm nghẽn hiện nay trong hoạt động dầu khí. Nhưng theo kinh nghiệm của VPA, đó mới chỉ là điều kiện “cần”, còn các điều kiện “đủ” sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình triển khai thực hiện và thi hành Luật Dầu khí của cơ quan thẩm quyền tất cả các cấp.

Song song với việc sửa đổi Luật Dầu khí, điều lệ và quy chế tài chính của Petrovietnam cũng cần phải cập nhật và sửa đổi. VPA cũng sẽ có kiến nghị riêng về vấn đề này ngay sau Luật Dầu khí mới được thông qua.

VPA sẽ song hành với Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong việc triển khai thực thi Luật Dầu khí mới và các luật liên quan khác với mong muốn tiếp tục thu hút đầu tư, tháo gỡ những điểm nghẽn của các dự án dầu khí, phát triển theo chuỗi, phát triển khai thác các mỏ có quy mô nhỏ và tiếp tục khai thác tận thu các mỏ đã suy giảm.

PV: Chủ tịch đánh giá vị trí, vai trò của VPA đối với Petrovietnam như thế nào?

TS Nguyễn Quốc Thập: VPA có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của ngành Dầu khí Việt Nam. Về mặt pháp lý, VPA là cơ quan hoàn toàn độc lập với Petrovietnam. Về mặt hoạt động, VPA là tổ chức xã hội nghề nghiệp, vì vậy, chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động khác với một doanh nghiệp. VPA luôn chú trọng các hoạt động để song hành với các bước đi, với mọi mặt hoạt động của ngành Dầu khí, cùng các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực dầu khí.

Hội Dầu khí Việt Nam luôn song hành với Petrovietnam
TS Nguyễn Quốc Thập cùng người lao động Dầu khí tại Dự án Bir Seba

Nguồn lực của VPA rất lớn và rộng khắp, bao trùm tất cả các lĩnh vực hoạt động của Petrovietnam và các đơn vị thành viên, bao gồm tất cả các thế hệ những nhà quản lý, các chuyên gia, kỹ sư cao cấp đương chức và đã nghỉ hưu. Đây sẽ là cơ sở để VPA thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Hiện nay, Petrovietnam đã trở thành tập đoàn kinh tế quan trọng hàng đầu, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, tham gia giữ gìn và bảo vệ an ninh biển đảo, vùng đặc quyền kinh tế trên biển và thềm lục địa của Tổ quốc.

Cùng với đó, Petrovietnam đã trở thành doanh nghiệp tiên phong trong hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và tham gia đầu tư ra nước ngoài.

Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc và trưởng thành trong ngành Dầu khí. Gần 40 năm gắn bó với ngành Dầu khí kể từ khi theo học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tôi đã làm việc ở nhiều đơn vị trong ngành Dầu khí và ở cả trong và ngoài nước. Tôi thấy cũng thật may mắn khi được lãnh đạo luôn tin tưởng giao những công việc khó khăn và đa dạng. Tôi tự hào mình đã có những đóng góp nhỏ bé vào quá trình thăm dò, phát hiện, phát triển khai thác các mỏ dầu khí ở cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn cảm thấy nhiều điều nuối tiếc. Nuối tiếc vì Petrovietnam và các đơn vị thành viên có thể làm tốt hơn và có những kết quả tốt hơn, nhưng chưa làm được. Nuối tiếc vì một số lãnh đạo, đồng nghiệp kém may mắn nên đã không được hưởng trọn niềm vui, niềm tự hào của ngành Dầu khí như hôm nay.

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Hiện nay, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đang tích cực hoàn thành dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm nay. VPA cũng đang tham gia tích cực vào quá trình này với mong muốn Luật Dầu khí mới sẽ tháo gỡ căn bản những điểm nghẽn hiện nay trong hoạt động dầu khí. Nhưng theo kinh nghiệm của VPA, đó mới chỉ là điều kiện “cần”, còn các điều kiện “đủ” sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình triển khai thực hiện và thi hành Luật Dầu khí của cơ quan thẩm quyền tất cả các cấp.

VPA sẽ song hành với Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong việc triển khai thực thi Luật Dầu khí mới và các luật liên quan khác với mong muốn tiếp tục thu hút đầu tư, tháo gỡ những điểm nghẽn của các dự án dầu khí, phát triển theo chuỗi, phát triển khai thác các mỏ có quy mô nhỏ và tiếp tục khai thác tận thu các mỏ đã suy giảm.

Thuận Thiên - Hiền Anh (thực hiện)

Hoàn thiện Luật Dầu khí đáp ứng các mục tiêu đặt raHoàn thiện Luật Dầu khí đáp ứng các mục tiêu đặt ra
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập – Chủ tịch Hội DKVN nhận vinh danh Trí thức, Nhà khoa học tiêu biểu năm 2022 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt NamTiến sĩ Nguyễn Quốc Thập – Chủ tịch Hội DKVN nhận vinh danh Trí thức, Nhà khoa học tiêu biểu năm 2022 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
VUSTA ban hành quyết định công nhận bộ máy tổ chức và lãnh đạo Hội DKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027VUSTA ban hành quyết định công nhận bộ máy tổ chức và lãnh đạo Hội DKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Hội DKVN: Hội tụ trí tuệ, phát huy tiềm năng, góp phần xây dựng, phát triển bền vững ngành Dầu khíHội DKVN: Hội tụ trí tuệ, phát huy tiềm năng, góp phần xây dựng, phát triển bền vững ngành Dầu khí
Quý giá hơn mọi tài nguyênQuý giá hơn mọi tài nguyên

DMCA.com Protection Status