[Infographic] Bạch Hổ: "Điểm đỏ" của dầu khí Việt Nam

11:31 | 05/04/2020

54,732 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 6/9/1988, Vietsovpetro đã khai thác thương mại tấn dầu đầu tiên trong đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, đặt nền móng cho công nghiệp dầu khí biển Việt Nam, là niềm tự hào của Vietsovpetro và của bao thế hệ người đi tìm lửa Việt Nam.
DMCA.com Protection Status