[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

17:37 | 18/04/2022

4,374 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trải qua giai đoạn 5 năm từ 2017 - 2022, đoàn viên thanh niên Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ngày càng phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn; đồng tâm hiệp lực, thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, hoàn thành mọi chỉ tiêu công tác với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
[Infographic] Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhiệm kỳ 2017-2022: Xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thiết kế: Phạm Xuân Hiếu

DMCA.com Protection Status