Khen thưởng 99 Kaizen quý II/2020

17:09 | 04/09/2020

|
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) Bùi Minh Tiến vừa phê duyệt danh sách khen thưởng và vinh danh các cán bộ, người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác Kaizen quý II/2020.
0845-img-3996
Công nhân, kỹ sư BSR trao đổi trên công trường BDTT lần 4

Kaizen là quy trình cải tiến đã được BSR áp dụng từ lâu, đã tiết kiệm được cho công ty hàng trăm tỷ đồng trong những năm vừa qua. Trong quý II/2020, có 77 cải tiến được công nhận áp dụng thành công trong thực tế và 22 ý tưởng được đánh giá là khả thi, mang lại giá trị cho Công ty hơn 4,4 tỷ đồng.

Trong đó có các cải tiến nổi bật như: “Áp dụng Maximo để nghiệm thu đơn hàng dịch vụ cho toàn BSR” của tác giả Lê Hải Bình - Ban BDSC, tiết kiệm được cho Công ty 3 tỷ đồng; cải tiến “Chế tạo thanh điều hướng giấy của thiết bị Top Cover cho các dòng máy in công nghiệp đang sử dụng tại BSR để khắc phục ăn mòn cơ học, giảm kẹt giấy khi Scan” của tác giả Đỗ Văn Cử - Ban ERP-CNTT tiết kiệm cho công ty 600 triệu đồng,… và còn nhiều những cải tiến khác được áp dụng rất thành công trong thực tế công việc, sản xuất.

Ông Lê Hải Tuấn - Trưởng Ban NCPT BSR cho biết: Chương trình Kaizen của BSR trong thời gian qua luôn được đẩy mạnh, phát triển và CBCNV thực hiện thường xuyên, liên tục và ngày càng có nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao. Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, ủng hộ, động viên và khen thưởng xứng đáng cho người lao động có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Kaizen, 5S,…

Khôi Nguyên