Khởi động thành công RFCC, đánh dấu sự thành công của BDTT

23:17 | 02/10/2020

|
Đúng 14 giờ ngày 1/10/2020, ban điều hành dự án BDTT lần 4 đã họp để đánh giá điều kiện kỹ thuật cho việc cấp liệu vào phân xưởng RFCC – trái tim của NMLD Dung Quất. Kết quả đánh giá xác nhận 24 điều kiện kỹ thuật để nạp liệu vào lò phản ứng phân xưởng RFCC (“feed in”) đã thỏa mãn và ban điều hành đã phê duyệt để thực thi quy trình nạp liệu.
1649-51
Ban điều hành BDTT lần 4 trực tiếp điều hành và giám sát quá trình nạp nguyên liệu vào RFCC

Lãnh đạo, điều hành và giám sát của ban lãnh đạo BDTT để hiện thực hóa mục tiêu BDTT lần thứ 4 “One shot Start up –Thành công ngay từ lần khởi động đầu tiên”.

Đối với các điểm kỹ thuật phát sinh trong quá trình khởi động được nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời thông qua phối hợp đồng bộ giữa các Phòng, Ban và các chuyên gia nước ngoài, xử lý dứt điểm; phối hợp nhịp nhàng giữa vận hành trong Phòng Điều khiển Trung tâm và vận hành hiện trường, đảm bảo đảm bảo tất cả các thiết bị, hệ thống đạt điều kiện kỹ thuật, an toàn. Hoạt động tư vấn và giám sát độc lập của kỹ sư, chuyên gia cao cấp của BSR và nhà cung cấp bản quyền Axens….

Nạp liệu cho phân xưởng RFCC được đánh giá là công đoạn khó nhất và quan trọng nhất trong quá trình khởi động. Công tác chuẩn bị, rà soát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật – an toàn trước khi nạp liệu được chính Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Bùi Ngọc Dương và Giám đốc Nhà máy Mai Tuấn Đạt chủ trì. Quá trình nạp liệu phân xưởng RFCC thành công vào lúc 15 giờ 27 phút ngày 01/10/2020.

Sau 51 ngày đêm BDTT NMLD Dung Quất, với tinh thần quyết tâm của toàn bộ CBCNV BSR và nhà thầu, vào lúc 21 giờ 18 phút ngày 01/10/2020, phân xưởng Chưng cất dầu thô chính thức cho ra dòng sản phẩm.

Nhật Linh - Hữu Truyện