Sửa đổi Luật Dầu khí - kinh nghiệm của Mỹ

Khung pháp lý cho hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ II)

14:00 | 01/11/2021

1,486 lượt xem
|
(PetroTimes) - Khung pháp lý cho hoạt động dầu khí của Mỹ có một số quy định cụ thể về việc cấp phép, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí trên đất liền và ngoài khơi.

Trên đất liền (Onshore)

Cục Quản lý đất đai (BLM) có thẩm quyền đối với hầu hết các hoạt động cấp phép, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí trên các vùng đất của liên bang và vùng đất của người bản địa. Các quy tắc và tiêu chuẩn của Cục Quản lý đất đai về khoan và khai thác yêu cầu các hoạt động trên đất liên bang phải tuân thủ các quy định của bang và địa phương, đồng thời bảo vệ cuộc sống, tài sản và chất lượng môi trường.

Khung pháp lý cho hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ II)
Một cơ sở giếng khoan dầu tại bang Texas, Mỹ. Ảnh: Financial Times.

Cơ quan Công viên Quốc gia quy định một phần nhỏ hoạt động dầu khí trong các công viên quốc gia (khoảng 550 giếng hoạt động vào năm 2015), nơi chính phủ liên bang sở hữu bề mặt đất nhưng không sở hữu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hoặc tài nguyên khoáng sản.

Các quyết định của chính phủ liên bang về một số quy định cụ thể hạn chế hoạt động khoan và khai thác dầu khí trên đất liên bang (đất liền và ngoài khơi) được căn cứ theo Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (1970). Đạo luật này yêu cầu các cơ quan liên bang đánh giá tác động môi trường của các kế hoạch liên bang quan trọng thông qua việc đưa ra tuyên bố về tác động môi trường hoặc đánh giá môi trường.

Ngoài khơi (Offshore)

Chính phủ liên bang quy định hoạt động khai thác và thăm dò ngoài khơi đối với Thềm lục địa bên ngoài (OCS), kéo dài từ rìa vùng biển của bang (3 hoặc 9 hải lý từ bờ biển, tùy thuộc vào mỗi bang) đến rìa quyền tài phán quốc gia, 200 hải lý từ bờ biển.

Khung pháp lý cho hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ II)
Một hệ thống van an toàn cho các giếng dầu ngoài khơi (BOP). Ảnh: Cục Thực thi An toàn và Môi trường Mỹ.

Cục Quản lý Năng lượng Đại dương (BOEM) quản lý các chương trình cấp phép, thực hiện đánh giá tài nguyên và cấp phép khảo sát địa chấn. Cục Thực thi An toàn và Môi trường (BSEE) điều chỉnh tất cả các hoạt động khoan và khai thác dầu khí tại thềm lục địa bên ngoài. Hai cơ quan này cùng với Văn phòng Doanh thu tài nguyên thiên nhiên, nơi thu và giải ngân tiền thuê và tiền thuế tài nguyên từ các vùng đất của liên bang và vùng đất của người bản địa, được thành lập trong các cuộc tái cơ cấu trong năm 2010 và 2012 của Cơ quan Dịch vụ Quản lý khoáng sản. Các quy định về khoan và khai thác của BSEE đã được sửa đổi sâu rộng để ứng phó với sự cố tràn dầu Deepwater Horizon năm 2010./.

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status