Sửa đổi Luật Dầu khí - kinh nghiệm của Mỹ

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ III)

14:00 | 02/11/2021

2,737 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chính phủ liên bang và chính quyền bang có các quy định liên quan đến hoạt động của đường ống dẫn dầu, các dây chuyền thu gom khí đốt tự nhiên, khuyến khí sử dụng năng lượng tái tạo và một số vấn đề cụ thể khác.

Quy định về vận chuyển, lưu trữ, tinh chế và tiếp thị

Các bang đưa ra các quy định về hoạt động của các đường ống dẫn dầu, cũng như việc xây dựng và vận hành các dây chuyền thu gom khí đốt tự nhiên. Cơ quan Quản lý An toàn về Đường ống và Vật liệu nguy hiểm của Bộ Giao thông vận tải liên bang quy định hoạt động của các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên cung cấp dịch vụ truyền tải đường dài và phân phối cho khách hàng địa phương cũng như kho chứa khí đốt tự nhiên dưới lòng đất.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ III)
Mạng lưới đường ống chạy qua vùng sa mạc của Mỹ. Ảnh: US Oil Leases& Rigs.

EPA quy định lượng khí thải từ các nhà máy lọc dầu và hệ thống phân phối nhiên liệu, bao gồm cả đường ống, xe tải và các cơ sở cấp phát nhiên liệu hoặc trạm dịch vụ. Ủy ban Điều tiết Năng lượng liên bang (FERC) quy định việc vận chuyển dầu qua các đường ống dẫn dầu giữa các bang nhưng không giám sát các hoạt động của đường ống. FERC cũng xem xét các đơn đăng ký xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và các bến xuất nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) để chứng nhận việc tuân thủ luật an toàn và môi trường.

Cơ quan Quản lý Đường sắt Liên bang chịu trách nhiệm về an toàn đường sắt, bao gồm cả việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm tinh chế bằng đường sắt. Cơ quan Quản lý An toàn Đường ống và Vật liệu nguy hiểm và Cơ quan An ninh Vận tải (Bộ An ninh Nội địa) ban hành các tiêu chuẩn an toàn cho đường sắt.

Quy định pháp lý khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ định nghĩa năng lượng tái tạo là năng lượng từ các nguồn được bổ sung một cách tự nhiên nhưng có giới hạn về dòng chảy; tài nguyên tái tạo hầu như không cạn kiệt về thời gian nhưng bị giới hạn về lượng năng lượng có sẵn trên một đơn vị thời gian. Các loại nguồn năng lượng tái tạo cơ bản bao gồm khí sinh khối, nhiên liệu sinh học xenlulo và các nhiên liệu sinh học hiện đại khác, khí bãi rác và khí sinh học, ethanol và dầu diesel sinh học; thủy điện, địa nhiệt, gió và mặt trời. Việc hiểu các luật và quy định liên quan đến quá trình chuyển đổi này đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành vì quá trình chuyển đổi tác động đến nhiều khía cạnh của cuộc sống bao gồm môi trường, xã hội, kinh tế và quản trị. Tại Mỹ, hầu hết các luật và quy định tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi năng lượng đều nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ III)
Mạng lưới đường ống dẫn dầu ngoài khơi tại cảng Clovelly, bang Louisiana. Ảnh: Tư liệu.

Chính phủ liên bang và chính quyền bang đặt ra yêu cầu để khuyến khích sử dụng một số loại năng lượng cụ thể. 29 bang có các tiêu chuẩn danh mục đầu tư năng lượng tái tạo yêu cầu các công ty điện phải bán một tỷ lệ phần trăm hoặc số lượng năng lượng tái tạo tối thiểu. Ở cấp liên bang, Chương trình Nhiên liệu tái tạo được EPA giám sát cùng với sự tham vấn của Bộ Nông nghiệp. Đạo luật Chính sách Năng lượng năm 2005 và Đạo luật An ninh và Độc lập Năng lượng năm 2007 yêu cầu một lượng nhiên liệu tái tạo nhất định được sử dụng thay cho xăng, dầu sưởi hoặc nhiên liệu máy bay.

Năm 2018, EPA đã đưa các tiêu chuẩn theo thẩm quyền tại các Đạo luật năm 2005 và 2007 yêu cầu sử dụng 19,29 tỷ gallon nhiên liệu tái tạo. Yêu cầu này dẫn đến việc đa số xăng chứa 10% ethanol (E10), E15 và E85, với 15% hoặc lên đến 85% etanol tương ứng, là những nhiên liệu có sẵn tại địa phương và có thể sử dụng cho một số loại xe.

Việc tuân thủ Đạo luật Không khí sạch và Đạo luật Nước sạch dẫn đến việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tăng sử dụng năng lượng tái tạo. Năm 2019 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp tổng mức tiêu thụ năng lượng tái tạo tăng, đạt mức cao kỷ lục 11,5 triệu tỷ Btu. Kể từ năm 2015, sự tăng trưởng trong năng lượng tái tạo của Mỹ gần như hoàn toàn dựa vào việc sử dụng gió và mặt trời cho năng lượng điện.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ III)
Trang trại năng lượng gió tại Palm Springs, California. Ảnh: Christopher Groenhout/Lonely Planet Images/Getty Images.

Một số quy định khác

Các quy định liên quan đến hoạt động dầu khí không được đề cập đến ở đây bao gồm các quy tắc an toàn lao động của Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp; quy chế bảo vệ cổ vật và các di tích lịch sử, tôn giáo; đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, ngành dầu khí bị ràng buộc bởi luật báo cáo tài chính của bang và liên bang và các quy định về thuế.

Dầu và khí tự nhiên được giao dịch trên toàn cầu và nhiều công ty dầu khí Mỹ hoạt động trên phạm vi quốc tế, do vậy, các quy tắc thương mại quốc tế và quy định luật pháp của nhiều quốc gia khác cũng tác động đến ngành dầu khí của Mỹ.

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status