Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ V)

08:29 | 05/11/2021

1,751 lượt xem
|
(PetroTimes) - Các quy định pháp lý về cạnh tranh và chống độc quyền trong lĩnh vực dầu khí của Mỹ ra đời từ cuối thế kỷ 19 và tiếp tục được phát triển theo sự phát triển của thị trường.

Các quy định về cạnh tranh chống độc quyền trong lĩnh vực dầu khí

Các Luật chống độc quyền của Mỹ bắt đầu từ Đạo luật Sherman năm 1890. Trong thời gian gần đây, các Đạo luật Clayton năm 1914, Đạo luật Ủy ban Thương mại Liên bang năm 1914 và HSR* là cơ sở để giải quyết những lo ngại về các hành vi cản trở cạnh tranh ở Mỹ.

Bộ Tư pháp (DOJ) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) là các cơ quan thực thi các luật nêu trên. Ngoài ra, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng điều chỉnh và thực thi các văn bản pháp lý chống lại các hành vi cản trở cạnh tranh.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ V)
Một trạm tiếp nhiên liệu của ExxonMobil. Ảnh: ExxonMobil.

Nhìn chung, các văn bản pháp lý khác nhau cấm các hành vi cản trở cạnh tranh, chống các hành vi thao túng cung, cầu và tiếp cận trong khi cho phép thay đổi giá cả không kinh tế dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng. Các văn bản pháp lý này cũng coi là bất hợp pháp đối với các hành vi gian lận, lừa dối, thao túng và các hành động hỗ trợ gian lận, lừa dối hoặc thao túng.

Ngoài ra, các bang có luật và quy định chống độc quyền áp dụng cho việc khai thác, mua bán và vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên.

Quyền hạn thực thi ngăn chặn các hành vi cản trở cạnh tranh

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Bộ Tư pháp, Ủy ban Thương mại Liên bang, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai đều có quyền điều tra và thực thi pháp luật đối với hành vi cản trở cạnh tranh. Các hình thức cưỡng chế bao gồm các hình phạt dân sự và có thể bao gồm cả truy tố hình sự. Ví dụ như theo Đạo luật Chính sách Năng lượng năm 2005, FERC có thẩm quyền phạt dân sự lên đến hơn 1 triệu đô la mỗi ngày cho mỗi vi phạm. FERC có thể ra lệnh cắt giảm bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được từ các giao dịch hoặc hoạt động bị phát hiện là cản trở cạnh tranh. CFTC cũng có thẩm quyền phạt dân sự lên đến hơn 1 triệu USD mỗi ngày cho mỗi hành động vi phạm.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ V)
Mạng lưới điện của bang Texas. Ảnh: Bryant Electric Service.

Thẩm quyền đối với các thương vụ mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng tài sản dầu khí

Các cơ quan quản lý có nhiều cách khác nhau để đánh giá các thương vụ mua bán và sáp nhập liên quan đến tài sản dầu khí. Ví dụ, HSR yêu cầu các công ty lớn trước khi thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tài sản, phải thông báo cho Chính phủ Mỹ (Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang) về kế hoạch của mình và đợi các cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng các kế hoạch này không ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động thương mại ở Mỹ theo luật chống độc quyền.

Đánh giá của cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xác định ảnh hưởng quan trọng có thể có của giao dịch đối với sự cạnh tranh. FTC đánh giá giao dịch được đề xuất có làm tăng hoặc giảm đáng kể sự cạnh tranh trên thị trường liên quan hay không.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ V)
Một cơ sở kỹ thuật khoan dầu của Chevron. Ảnh: Chevron.

Thực thi thẩm quyền của mình theo Đạo luật Quyền lực Liên bang (FPA), FERC sẽ đánh giá các thương vụ sáp nhập liên quan đến việc bán và chuyển nhượng các cơ sở khí đốt, chuyển nhượng các cơ sở điện và sáp nhập hợp nhất điện (sáp nhập cơ sở năng lượng điện và khí đốt tự nhiên).

Các bang cũng có quyền tài phán đối với việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng các cơ sở dầu khí khác theo luật của bang./.

(Còn nữa)


* Đạo luật cải tiến chống độc quyền Hart – Scott – Rodino năm 1976 tập hợp các sửa đổi đối với luật chống độc quyền của Mỹ, chủ yếu là Đạo luật chống độc quyền Clayton.

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status