Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học - Công nghệ PVN nhiệm kỳ 2017-2019

17:25 | 30/08/2017

|
Ngày 30/8, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học - Công nghệ (HĐ KHCN) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhiệm kỳ 2017-2019 đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất.

Tham dự có Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐ KHCN PVN Nguyễn Quỳnh Lâm cùng các thành viên HĐ, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Nội dung chủ đạo tại kỳ họp thứ nhất gồm công tác tổ chức đầu nhiệm kỳ của HĐ KHCN Tập đoàn và thảo luận hai chủ đề gồm: “Cách mạng công nghệ 4.0: Đề xuất kế hoạch thích ứng và định hướng triển khai áp dụng của PVN”, “Tổng quan về các nguồn năng lượng mới, xu thế phát triển công nghệ mới và ảnh hưởng đến định hướng phát triển công nghiệp chế biến dầu khí”.

ky hop thu nhat hoi dong khoa hoc cong nghe pvn nhiem ky 2017 2019
Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐ KHCN PVN Nguyễn Quỳnh Lâm phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Theo quyết định về việc thành lập HĐ KHCN và các tiểu ban thuộc Hội đồng nhiệm kỳ 2017-2019, HĐ KHCN PVN có tổng cộng 64 ủy viên, trong đó, Chủ tịch là Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng giám đốc PVN; hai Phó Chủ tịch là Thạc sĩ Vũ Văn Nghiêm - Hàm Phó Tổng giám đốc PVN, Trưởng ban Dự án Dầu khí nước ngoài và Tiến sĩ Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt nam; Tổng Thư ký Hội đồng là Thạc sĩ Phạm Văn Huy, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ PVN.

HĐ KHCN PVN có tổng cộng 6 tiểu ban khoa học công nghệ chuyên ngành gồm: Thăm dò Khai thác Dầu khí (61 thành viên); Hóa chế biến Dầu khí (44 thành viên); Kinh tế và Quản lý Dầu khí (49 thành viên); An toàn Sức khỏe Môi trường (43 thành viên) và Công nghệ Công trình Dầu khí (47 thành viên). Để kiện toàn tổ chức HĐ KHCN PVN, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đã quyết định bổ sung khoảng 30% nhân sự mới trong Hội đồng.

ky hop thu nhat hoi dong khoa hoc cong nghe pvn nhiem ky 2017 2019
Tiến sĩ Hoàng Thế Dũng, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ PVN trình bày tóm lược về chuyên đề Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tại phần thảo luận, Tiến sĩ Hoàng Thế Dũng, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ PVN đã trình bày tóm lược về chuyên đề Cách mạng Công nghiệp 4.0, đưa ra một số đề xuất xây dựng khung kế hoạch thích ứng và định hướng triển khai áp dụng tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Các thành viên HĐ KHCN PVN đã thảo luận sâu về đề tài này và đi đến một nhận thức chung là Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra, PVN và các thành viên của PVN không thể đặt mình ra ngoài dòng chảy tất yếu này nên phải có nhìn nhận đúng đắn, đề ra kế hoạch để có tâm thế sẵn sàng, từng bước thực hiện, áp dụng các thành tựu công nghệ mà cuộc Cách mạng 4.0 mang lại.

ky hop thu nhat hoi dong khoa hoc cong nghe pvn nhiem ky 2017 2019
Tiến sĩ Lê Xuân Huyên, Trưởng ban Chế biến Dầu khí trình bày về các nguồn năng lượng mới.

Trong chủ đề thứ hai về các nguồn năng lượng mới do Tiến sĩ Lê Xuân Huyên, Trưởng ban Chế biến Dầu khí trình bày đã chỉ ra xu thế phát triển các nguồn năng lượng mới và ảnh hưởng của tiến trình này đến định hướng phát triển công nghiệp chế biến dầu khí. Sau khi thảo luận, các đại biểu tham dự cho rằng, việc ảnh hưởng của công nghệ, các nguồn năng lượng mới không chỉ dừng lại ở khâu sau của ngành Dầu khí mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ các khâu từ khâu đầu đến chế biến và cả các dự án đầu tư về các nhà máy nhiệt điện của PVN. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, HĐ KHCN cần phải có những nghiên cứu, đánh giá sát sao để tư vấn cho lãnh đạo PVN định hướng chiến lược đầu tư, phát triển Tập đoàn trong cả ngắn hạn và dài hạn.

ky hop thu nhat hoi dong khoa hoc cong nghe pvn nhiem ky 2017 2019
Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất của HĐ KHCN PVN.

Phát biểu kết luận kỳ họp thứ nhất, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐ KHCN PVN Nguyễn Quỳnh Lâm đánh giá cao những nỗ lực, hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tư vấn chiến lược cho lãnh đạo Tập đoàn của HĐ KHCN PVN trong những năm qua.

Chủ tịch HĐ KHCN PVN kêu gọi các thành viên nỗ lực hơn nữa, mạnh dạn đề xuất, đưa ra các nghiên cứu đột phá, nâng cao hiệu suất lao động, tăng giá trị sản xuất kinh doanh của PVN và các đơn vị trong Tập đoàn. Chủ tịch HĐ KHCN PVN nhấn mạnh rằng, các thành viên cần nâng cao nhiệt huyết, chủ động hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ của HĐ KHCN, đặc biệt là việc hoạch định mục tiêu và phương hướng chiến lược cho phát triển khoa học công nghệ và các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN.

Riêng về hai chủ đề thảo luận tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐ KHCN PVN Nguyễn Quỳnh Lâm nhấn mạnh tính cấp bách và cần thiết trong việc đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể như hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về dầu khí, tiến hành thống nhất định dạng các tài liệu, tiến tới sử dụng, truy xuất tài liệu để ứng dụng vào công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí; yêu cầu Viện Dầu khí làm đầu mối chấp bút xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cạnh tranh của các nguồn năng lượng mới đối với ngành Dầu khí để trình lên lãnh đạo Tập đoàn, báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh chiến lược đầu tư phát triển PVN.

Bùi Công