Hiểu về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon EU CBAM:

Kỳ VI: Giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM có thể được tính như thế nào?

06:00 | 14/06/2024

20,626 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - EU CBAM thiết lập một hệ thống giám sát, báo cáo và xác minh các lượng phát thải ban đầu tách biệt với hệ thống MRV của nước thứ ba.
Kỳ VI: Giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM có thể được tính như thế nào?
Ảnh minh họa

Có một số cân nhắc chung khiến quá trình ghi nhận chi phí carbon ở các nước thứ ba theo EU CBAM là một nỗ lực đầy thách thức. Một trong số đó là EU CBAM thực hiện không quản lý việc cài đặt sản xuất mà là nhà nhập khẩu hàng hóa EU CBAM có trụ sở tại EU hoặc đại diện hải quan gián tiếp (thường là công ty khác). EU CBAM do đó không trực tiếp áp đặt chi phí bổ sung cho nhà sản xuất ở nước thứ ba ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của họ, như chi phí đối với nhà nhập khẩu, tức là người mua sản phẩm, tăng theo phí EU CBAM áp dụng tại biên giới. Ý tưởng công nhận giá carbon của nước thứ ba ngầm giả định những chi phí này được chuyển cho nước nhập khẩu. công ty và không được phép định giá carbon gấp đôi.

Từ góc độ của nhà nhập khẩu, sẽ không tạo ra sự khác biệt về mặt kinh tế nếu nhà sản xuất có trả giá carbon trong nước hay không. Nhà nhập khẩu sẽ phải trả giá mua cao hơn cho tốt nhưng sau đó có thể giảm khoản thanh toán EU CBAM do chi phí carbon phát sinh. Đối với hàng hóa mà không phải chịu giá carbon của nước thứ ba, thì nhà nhập khẩu sẽ phải trả toàn bộ số tiền nghĩa vụ EU CBAM. Từ góc độ cài đặt sản xuất, sự công nhận của các nhà sản xuất trong nước chi phí carbon đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường EU đối với các nhà sản xuất từ ​​các nước không phải trả giá carbon.

Sự khác biệt giữa nhà nhập khẩu với tư cách là thực thể được quản lý theo EU CBAM và nhà sản xuất với tư cách là đơn vị bộ phát chịu trách nhiệm về đối tượng điều chỉnh yêu cầu một luồng dữ liệu giữa hai bên tăng về khối lượng để cung cấp bằng chứng về giá carbon của nước thứ ba. Nhà sản xuất sẽ cần thu thập dữ liệu cần thiết để nhà nhập khẩu xử lý. Cả hai bên sẽ cần phải đồng ý về các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Hơn thế nữa, EU CBAM thiết lập một hệ thống giám sát, báo cáo và xác minh các lượng phát thải ban đầu tách biệt với hệ thống MRV của nước thứ ba. Do đó, trong khi rất nhiều thông tin cần thiết để nhận biết giá carbon của nước thứ ba đã có sẵn, sự khác biệt trong các phương pháp có thể gây ra tình huống trong đó các nhà nhập khẩu không thể sử dụng dữ liệu có sẵn, chẳng hạn vì nó không thể so sánh được với những gì được yêu cầu trong CBAM của EU. Điều này có thể gây ra nỗ lực bổ sung cho việc cài đặt được quy định.

Cách tiếp cận giá trung bình

Phần này phát triển cái mà chúng tôi gọi là phương pháp tiếp cận giá trung bình cho quá trình ghi nhận giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM và được dựa trên lượng carbon trung bình được áp giá ở khu vực pháp lý tương ứng. Chính quyền EU sẽ xác định mức giá trung bình này cho một thời hạn tuân thủ EU CBAM và cho phép người khai khấu trừ vào giá EU CBAM giấy chứng nhận nếu hàng hóa nhập khẩu đã phải chịu giá carbon trong nước trong lần này quyền hạn. Giá trung bình giả định phản ánh khoản thanh toán hiệu quả theo nghĩa là nó được giảm bớt bằng bất kỳ hình thức miễn phí, giảm thuế hoặc cơ chế đền bù tương tự nào tồn tại trong phạm vi quyền hạn tương ứng.

Giá carbon trung bình (pCO2 trong $ trên tCO₂e, trong đó, $ đại diện cho một loại ngoại tệ) có thể được tính toán trên toàn nền kinh tế hoặc cho từng lĩnh vực riêng lẻ (ví dụ: giá carbon trung bình phải trả cho lượng khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất sắt thép ở Thổ Nhĩ Kỳ). Giá trị trung bình của các khoản giảm giá và đền bù có sẵn ở một quốc gia cụ thể xuất xứ (tính bằng $ trên tCO₂e) cần phải cụ thể theo sản phẩm. Ví dụ, một tiền thân đơn giản sản phẩm như ammonia có thể nhận được đền bù đầy đủ theo giá carbon của nước thứ ba, trong khi đối với một sản phẩm phức tạp hơn như ammonia nitrat, một phần đáng kể của giá carbon có thể bị tính phí. Theo ETS của nước thứ ba, tiêu chuẩn được sử dụng để phân bổ miễn phí các khoản trợ cấp có thể được áp dụng để xác định mức giảm giá trung bình. Một thách thức trong quá trình này là số lượng khoản đền bù sẽ cần phải được chuyển đổi thành mức giảm giá carbon tương đương.

Các giá carbon trung bình áp dụng trừ đi khoản điều chỉnh giảm giá và đền bù thì giá carbon được điều chỉnh (tính bằng $ trên tCO₂e) được công nhận là giá carbon của nước thứ ba đối với sản phẩm hàng hóa EU CBAM nhập khẩu. Ở bước tiếp theo, giá carbon điều chỉnh sẽ được chuyển đổi giảm tương đối nghĩa vụ từ bỏ (r rel như một phần chứng chỉ) với sự trợ giúp giá tham chiếu cho chứng chỉ EU CBAM (tính bằng € mỗi tCO₂e). Bước này sẽ đòi hỏi một loại tiền tệ chuyển đổi giữa giá carbon của nước thứ ba (bằng ngoại tệ $) và EU CBAM giá tham chiếu (bằng €). Việc giảm tương đối nghĩa vụ hoàn trả này có thể được thực hiện ở bước cuối cùng. nhân với nghĩa vụ hoàn trả EU CBAM tuyệt đối trên mỗi đơn vị sản phẩm để đạt được mức tuyệt đối giảm nghĩa vụ đầu hàng (theo tCO₂e hoặc giấy chứng nhận) thông qua việc công nhận giá carbon của nước thứ ba.

Ưu điểm của phương pháp giá trung bình là giao cho EU giải thích các công nhận giá carbon của nước thứ ba. Hiện không có bằng chứng nào từ các nhà sản xuất ở nước thứ ba là hoàn toàn cần thiết chính xác, điều này làm giảm nỗ lực của các đối tác thương mại EU. Tuy nhiên, có hai chính nhược điểm của cách tiếp cận. Đầu tiên, nó đòi hỏi phải tính toán trước một cách rộng rãi về giá trị trung bình giá carbon cho từng hệ thống đủ điều kiện và hiểu biết sâu sắc về khoản giảm giá hiện hành cơ chế. Điều này đòi hỏi chính quyền EU phải nỗ lực đáng kể để hiểu được hệ thống của các nước thứ ba. Những tính toán này sẽ cần được cập nhật cho mỗi lần tuân thủ EU CBAM khoảng thời gian để điều chỉnh cho bất kỳ thay đổi nào trong quy định có thể đã diễn ra kể từ đó. Hiện các cơ quan có thẩm quyền EU cần phải trao đổi thường xuyên với các cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba, bao gồm cả chính quyền cấp địa phương chịu trách nhiệm về CPI khu vực, để đảm bảo sự hiểu biết của họ về quy định hiện hành phù hợp.

Nhược điểm thứ hai của phương pháp giá trung bình là nó giả định mức giá trung bình giá carbon trên mỗi tCO₂e cho tất cả các sản phẩm từ một khu vực pháp lý nhất định, tạo ra khoảng cách tiềm năng giữa giá carbon thực tế mà nhà sản xuất phải trả và giá carbon được công nhận theo EU CBAM. Thủ tục này sẽ không công bằng đối với những nhà sản xuất được hưởng lợi ít hơn từ các chương trình đền bù hoặc trả mức giá trên mức trung bình khi nhận được trợ cấp của họ.

Ngoài ra, các nhà sản xuất có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về bất kỳ khoản giảm giá hoặc chi phí carbon nào khoản đền bù mà họ nhận được. Vấn đề ở đây là các nhà sản xuất sẽ không có động cơ khuyến khích để cung cấp thông tin chính xác. Họ thậm chí có thể không làm được như vậy, vì điều này cũng bao gồm thông tin về giảm giá hoặc đền bù được cung cấp cho nhà sản xuất trước đó do EU CBAM quản lý sản phẩm của họ. Trong trường hợp thứ hai, nỗ lực kiểm tra tuân thủ của các cơ quan EU CBAM và nguy cơ gian lận có thể là đáng kể.

Cách tiếp cận thanh toán thực tế

Phương pháp tiếp cận thanh toán thực tế là một phương pháp thay thế cho phương pháp tiếp cận giá trung bình để ghi nhận Quy trình định giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM. Cách tiếp cận liên kết sự công nhận theo cách tiếp cận thanh toán thực tế, giá carbon được thanh toán hiệu quả đề cập đến các khoản thanh toán thực tế theo công cụ định giá carbon của nước thứ ba (sau khi có thể được phân bổ miễn phí các khoản phụ cấp, giảm thuế hoặc các khoản khấu trừ khác). Mặc dù giá carbon phải trả có thể xuất phát từ bất kỳ loại công cụ định giá carbon rõ ràng nào và có thể được thu ở cả nguồn điểm hoặc ngược dòng, quy trình ghi nhận được mô tả dưới đây giả định một trường hợp đơn giản trong đó giá carbon trong nước được thanh toán ở cấp độ cài đặt, tức là, tại nguồn điểm. Nếu một hệ thống cài đặt mẫu tạo ra một hàng hóa duy nhất thì tất cả lượng phát thải xảy ra trong hệ thống cài đặt này có thể được quy cho hàng hóa EU CBAM.

Nghĩa vụ tuân thủ của người khai báo được quy định trong giấy chứng nhận EU CBAM là phải hoàn trả lượng khí thải có trong hàng hóa nhập khẩu (không phải thanh toán bằng tiền). Tương ứng, nghĩa vụ được giảm bớt dựa trên chi phí carbon phát sinh ở nước thứ ba phải được thực hiện dưới hình thức giảm số lượng chứng chỉ EU CBAM phải nộp. Ưu điểm của phương pháp này là không yêu cầu tính toán chi tiết về giá carbon trung bình cho từng hệ thống đủ điều kiện hoặc đánh giá hiểu biết chuyên sâu về các cơ chế giảm giá hiện hành, điều này là bắt buộc đối với mức trung bình cách tiếp cận giá carbon. Phương pháp thanh toán thực tế giao trách nhiệm cung cấp bằng chứng về việc thanh toán trong nước cho người khai báo và việc xuất trình cài đặt. Nếu người khai báo muốn chi phí carbon phát sinh được ghi nhận theo EU CBAM thì cần để cung cấp thông tin liên quan về số tiền thực tế mà nhà sản xuất phải trả. Bằng cách này, phương pháp thanh toán thực tế là công bằng vì chỉ tính chi phí carbon đã được chứng minh.

Mức giảm tương ứng Giấy chứng nhận EU CBAM người khai hải quan phải nộp trên một tấn sản phẩm được xác định theo 2 bước:

Bước 1: Từ cấp độ cài đặt đến cấp độ sản phẩm: Ở bước đầu tiên, dữ liệu ở cấp độ cài đặt về chi phí carbon cần phải được chuyển đổi thành dữ liệu ở cấp độ sản phẩm, vì EU CBAM được tính phí trên lượng khí thải gắn liền trên mỗi đơn vị sản phẩm nhập khẩu. Tổng lượng chi phí carbon thực tế phát sinh do quá trình cài đặt trong giai đoạn tuân thủ của hệ thống trong nước được chia cho số lượng được sản xuất trong cùng thời kỳ. Kết quả là chi phí carbon ở cấp độ sản phẩm ($/đơn vị sản phẩm) phát sinh do quá trình cài đặt trong giai đoạn tuân thủ. Ở giai đoạn này, việc sản phẩm được xuất khẩu hay bán trong nước không còn quan trọng nữa.

Bước 2: Từ cấp độ sản phẩm đến cấp độ EU CBAM: Chi phí carbon ở cấp độ sản phẩm ($/đơn vị sản phẩm) được chia cho giá tham chiếu EU CBAM (€/tCO₂e) để rút ra mức giảm tuyệt đối trong nghĩa vụ đầu hàng (tính theo tCO₂e/đơn vị sản phẩm). Bước này bao gồm việc chuyển đổi tiền tệ giữa chi phí carbon phải trả (bằng ngoại tệ đô-la) và giá tham chiếu EU CBAM (bằng đồng euro). Giá trị giảm tuyệt đối có thể được trừ khỏi nghĩa vụ hoàn trả cấp sản phẩm hiện hành của người khai báo. Để so sánh khoản thanh toán thực tế với phương pháp giá trung bình, tỷ lệ giữa số rabs giảm tuyệt đối và nghĩa vụ hoàn trả EU CBAM tuyệt đối mang lại mức giảm tương đối trong nghĩa vụ hoàn trả được sử dụng trong phương pháp giá trung bình. Hình 3 trình bày về phương pháp thanh toán thực tế để ghi nhận giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM, bao gồm cả một tính toán mẫu.

Theo phương pháp thanh toán thực tế, giá carbon được thanh toán hiệu quả đề cập đến các khoản thanh toán thực tế theo công cụ định giá carbon của nước thứ ba (sau khi được phân bổ miễn phí các khoản phụ cấp, giảm thuế hoặc các khoản khấu trừ khác). Mặc dù giá carbon phải trả có thể xuất phát từ bất kỳ loại quy định rõ ràng nào công cụ định giá carbon và có thể được thu thập cả tại nguồn điểm hoặc ngược dòng song quá trình ghi nhận được mô tả dưới đây giả định một trường hợp đơn giản trong đó giá carbon trong nước được thanh toán ở cấp độ cài đặt, tức là tại nguồn điểm.

Nghĩa vụ tuân thủ của người khai hải quan được xác định trong Giấy chứng nhận EU CBAM phải được giao nộp cho lượng phát thải có trong hàng hóa nhập khẩu (không phải dưới hình thức thanh toán bằng tiền). Tương ứng, nghĩa vụ được giảm bớt dựa trên chi phí carbon phát sinh ở nước thứ ba phải có hình thức giảm số lượng chứng chỉ EU CBAM phải nộp. Hình ảnh trực quan nêu bật thách thức chính trong việc công nhận giá carbon của nước thứ ba: Sự kết hợp giữa dữ liệu về giá và số lượng. Trong khi giá carbon của nước thứ ba đề cập đến giá trị tiền tệ thì nghĩa vụ EU CBAM được tích lũy dưới dạng số lượng chứng chỉ phát thải. Sự phức tạp của việc chuyển đổi giá thành giá trị số lượng là một đặc điểm trong cả phương pháp giá trung bình và phương pháp thanh toán thực tế.

Kỳ I: Sự hình thành EU CBAMKỳ I: Sự hình thành EU CBAM
Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?
Kỳ III: EU CBAM và bài toán loại bỏ carbon trong chuỗi cung ứngKỳ III: EU CBAM và bài toán loại bỏ carbon trong chuỗi cung ứng
Kỳ IV: Yêu cầu và tiến độ thực hiện EU CBAMKỳ IV: Yêu cầu và tiến độ thực hiện EU CBAM
Kỳ V: Định giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAMKỳ V: Định giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM

Tuấn Hùng

PWC, NIPFP, Aldelphi, KPMG

DMCA.com Protection Status