Hiểu về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon EU CBAM:

Kỳ VII: Xác định chi phí carbon cho sản phẩm như thế nào?

06:00 | 15/06/2024

32,427 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Việc phân bổ chi phí carbon cho các nhóm sản phẩm sẽ bắt đầu từ việc phân bổ lượng phát thải ở cấp độ cài đặt cho từng loại sản phẩm dựa trên lượng phát thải của các quy trình sản xuất khác nhau.

Cài đặt nhiều sản phẩm

Mặc dù đây không phải là vấn đề đối với cách tiếp cận theo giá trung bình song cách tiếp cận thanh toán thực tế sẽ trở nên phức tạp hơn nếu việc cài đặt tạo ra một số đầu ra, bao gồm cả các sản phẩm không được quản lý theo EU CBAM. Một ví dụ minh họa về một cơ sở sản xuất tích hợp sản xuất trước đó amoniac và từ ammonia-phân bón (amomnia nitrat) và chất nổ. Ammonia và phân bón thuộc hàng hóa EU CBAM song chất nổ thì không.

Kỳ VII: Xác định chi phí carbon cho sản phẩm như thế nào?
Ảnh minh họa

Việc xác định chi phí carbon ở cấp độ sản phẩm cho các sản phẩm khác nhau trong trường hợp này sẽ cần thêm một bước nữa trong đó chi phí carbon ở cấp độ cài đặt được tính cho các sản phẩm. Điều này là cần thiết vì các sản phẩm khác nhau có cường độ phát thải khác nhau, điều này không nên quy chi phí carbon một cách thống nhất cho các sản phẩm khác nhau. Việc phân bổ chi phí carbon ở cấp độ sản phẩm phải diễn ra bất kể tỷ trọng hàng hóa được quản lý theo EU CBAM và xuất khẩu vào EU, về cơ bản, điều quan trọng là phải tránh các tình huống trong đó chi phí carbon phải trả cho tổng sản lượng tại một cơ sở cài đặt được tính không tương xứng hướng tới giảm chi phí EU CBAM cho phần sản xuất xuất khẩu sang EU.

Việc phân bổ chi phí carbon cho các nhóm sản phẩm sẽ bắt đầu từ việc phân bổ lượng phát thải ở cấp độ cài đặt cho từng loại sản phẩm dựa trên lượng phát thải của các quy trình sản xuất khác nhau. Bất cứ khi nào cách tiếp cận này không phù hợp với việc phân bổ chi phí carbon thực tế (ví dụ nếu có giá carbon riêng cho điện và nhiên liệu), thì hệ thống cài đặt có thể cung cấp thông tin bổ sung để chứng minh điều này. Bước này dựa trên dữ liệu được báo cáo theo công cụ định giá carbon trong nước. EU CBAM chỉ yêu cầu báo cáo lượng phát thải do quá trình sản xuất hàng hóa EU CBAM gây ra (xem Phụ lục IV của EU CBAM). Báo cáo xác minh được nộp như một phần của tuyên bố EU CBAM phải xác nhận việc phân bổ chính xác chi phí carbon cho các sản phẩm EU CBAM.

Phụ lục VI của EU CBAM quy định rằng báo cáo xác minh phải bao gồm thông tin về tổng lượng từng loại sản phẩm (được khai báo và không khai báo) được sản xuất trong kỳ báo cáo (nghĩa là lượng ammonia, ammonia nitrat [phân bón] và chất nổ đã được sản xuất và sử dụng như thế nào) và tổng lượng phát thải trực tiếp của quá trình cài đặt. Báo cáo xác minh cũng phải giải thích cách phân bổ lượng khí thải do cài đặt cho từng loại sản phẩm. Về cơ bản, sẽ không có vấn đề gì nếu việc cài đặt tạo ra hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của EU CBAM thì dữ liệu về tổng sản lượng và tổng lượng phát thải của cơ sở, theo quy định của EU CBAM, phải được tổng hợp, xác minh và cung cấp cho Cơ quan quản lý EU CBAM. Tuy nhiên, các quy định trong Phụ lục VI đề cập đến lượng phát thải thuộc phạm vi EU CBAM. Để nhất quán, chi phí carbon phải được phân bổ theo lượng khí thải phản ánh phạm vi của công cụ định giá carbon trong nước. Đối với một giải pháp thực tế, có thể sẽ hữu ích nếu cho phép các cơ sở sản xuất phân bổ chi phí carbon cho các sản phẩm khác nhau bằng cách sử dụng lượng khí thải trong phạm vi EU CBAM hoặc CPI trong nước.

Mặc dù quy trình phân bổ chi phí carbon cho từng sản phẩm EU CBAM riêng lẻ rất phức tạp song vẫn có sẵn dữ liệu cần thiết: Các cơ sở cài đặt sẽ cần báo cáo mức phát thải của cài đặt theo chỉ số CPI trong nước. Dữ liệu về lượng phát thải trong quá trình sản xuất của từng sản phẩm được quản lý theo EU CBAM có thể được cung cấp bởi CPI trong nước hoặc EU CBAM MRV. Chi phí carbon ở cấp độ cài đặt có thể được tính cho từng sản phẩm EU CBAM riêng lẻ bằng cách áp dụng tỷ lệ phát thải ở cấp độ sản phẩm trên tổng lượng phát thải của quá trình cài đặt sản xuất.

Sản phẩm cài đặt nhiều

Trong nhiều trường hợp, các sản phẩm được khai báo theo EU CBAM không được sản xuất hoàn chỉnh tại một cơ sở duy nhất mà các giai đoạn sản xuất của chúng nằm rải rác ở các cơ sở trong một hoặc các khu vực pháp lý khác nhau. Trong cả hai trường hợp, giá carbon phải trả cho lượng khí thải từ quá trình sản xuất trước đó phải được khấu trừ khỏi nghĩa vụ EU CBAM để đặt sản phẩm đó ngang hàng với sản phẩm được sản xuất tại một cơ sở tích hợp. Điều này áp dụng cho hàng hóa phức tạp phù hợp với quy định EU CBAM. Đối với những điều này, trước đó góp phần tạo ra lượng khí thải tiềm ẩn và do đó dẫn đến nghĩa vụ từ bỏ chứng chỉ EU CBAM. Đối với phương pháp thanh toán thực tế, điều này hàm ý rằng nhà sản xuất tiền thân phải sẵn sàng và có thể cung cấp một loại bằng chứng thanh toán, được công nhận theo quy định EU CBAM, cho nhà sản xuất hàng hóa được khai báo theo EU CBAM.

Thách thức của phương pháp thanh toán thực tế là xác định chính xác chi phí carbon phát sinh ở cấp độ sản phẩm. Điều này thậm chí còn khó khăn hơn trong trường hợp trước đó. Báo cáo xác minh theo tuyên bố EU CBAM phải chứa thông tin về lượng đầu vào và lượng phát thải gắn liền với từng trước đó (Phụ lục VI của EU CBAM) chứ không phải thông tin về tổng mức sản xuất hoặc tổng lượng phát thải của cơ sở sản xuất tạo ra trước đó cần thiết cho tính toán chi phí carbon phát sinh ở cấp độ sản phẩm. Đây có thể là thông tin bí mật. Tuy nhiên, vì cách tiếp cận này giao trách nhiệm cung cấp bằng chứng cho nhà nhập khẩu nên họ có thể thương lượng việc tiết lộ thông tin bổ sung này với các nhà cung cấp của họ, những người sẽ tự chuyển thông tin này cho nhà cung cấp của họ. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu có thể từ bỏ việc ghi nhận chi phí carbon phát sinh. Danh sách đầy đủ các tiền thân thuộc phạm vi của EU CBAM đã được Ủy ban châu Âu EC xác định trong Phụ lục II của đạo luật triển khai giai đoạn chuyển tiếp của EU CBAM (Ủy ban Châu Âu, 2023). Những thách thức đối với các sản phẩm đa cài đặt đều đòi hỏi ở cấp độ khái niệm và cấp độ triển khai.

Việc xử lý các sản phẩm cài đặt nhiều sẽ ít khó khăn hơn theo phương pháp giá trung bình. Nếu đầu vào cho hàng hóa EU CBAM được sản xuất ở một quốc gia khác không có hoặc có giá carbon khác, thì cần phải xây dựng mức trung bình có trọng số của giá carbon đối với lượng khí thải của sản phẩm đầu vào và lượng khí thải từ quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Tính sẵn có và độ tin cậy của dữ liệu được cung cấp trong tờ khai EU CBAM

Cả hai cách tiếp cận để công nhận giá carbon của nước thứ ba đều có những yêu cầu dữ liệu cụ thể nhưng khác nhau. Cách tiếp cận giá trung bình yêu cầu dữ liệu chưa tồn tại chính thức cho đến nay. Người khai báo EU CBAM được yêu cầu báo cáo giá carbon được thanh toán thực tế của họ. Tuy nhiên, cách tính giá carbon này không đơn giản. Ủy ban EU sẽ cần xác định phương pháp luận cho từng loại công cụ định giá carbon. Đối với thuế carbon, giá carbon trung bình của một quốc gia rất dễ xác định và chỉ tăng độ phức tạp trong một số trường hợp đặc biệt nhất định, ví dụ nếu EU chỉ chấp nhận lượng phát thải tương đương với phạm vi EU CBAM. Theo ETS, không có tiêu chuẩn chính thức nào về cách xác định giá carbon trung bình.

Phương pháp thanh toán thực tế yêu cầu một loạt dữ liệu ở cấp độ cài đặt, vượt xa dữ liệu liên quan đến các sản phẩm được khai báo. Mặc dù không phải là một thách thức lớn về mặt khái niệm nhưng tính sẵn có và độ tin cậy của dữ liệu được cung cấp trong tuyên bố EU CBAM sẽ là thách thức về mặt triển khai kỹ thuật. Quy định EU CBAM yêu cầu hầu hết các dữ liệu cần thiết như một phần của tờ khai EU CBAM hoặc báo cáo xác minh (Điều 6 và 8). Ví dụ: Báo cáo xác minh phải chứa dữ liệu cần thiết để tính toán chi phí carbon ở cấp độ sản phẩm ($/đơn vị sản phẩm), chẳng hạn như số lượng của từng loại hàng hóa được sản xuất tại một cơ sở cài đặt (xem Phụ lục VI, 2 g và i). Ủy ban châu Âu EC vẫn chưa làm rõ chi phí carbon phát sinh hiệu quả từ quá trình cài đặt sản xuất sẽ được báo cáo theo EU CBAM như thế nào và loại bằng chứng nào sẽ được chấp nhận.

Người vận hành hệ thống cài đặt ở nước thứ ba sẽ có thể tự nguyện đăng ký vào cơ quan đăng ký EU CBAM để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dữ liệu được xác minh giữa hệ thống cài đặt và người khai báo EU CBAM (Điều 10 (2) và 14 (3)). Nhà điều hành có thể tiết lộ các báo cáo phát thải đã được xác minh cho người khai báo EU CBAM nhập khẩu sản phẩm của họ (Điều 10 (7)). Mặc dù không được quy định cụ thể trong quy định EU CBAM nhưng cơ quan đăng ký cũng có thể chứa thông tin về chi phí carbon ở cấp độ sản phẩm phát sinh ở nước thứ ba.

Một thách thức nảy sinh trong trường hợp các hệ thống có nghĩa vụ tuân thủ dựa trên công ty thay vì dựa trên cài đặt như ETS của Hàn Quốc hoặc ETS thí điểm cấp tỉnh của Trung Quốc. Ví dụ, trong ETS thí điểm tỉnh Quảng Đông, mỗi công ty được quản lý chỉ có một tài khoản hệ thống MRV, một tài khoản đăng ký và một tài khoản giao dịch. Nếu công ty có một số cơ sở được bảo hiểm, họ sẽ gặp khó khăn trong việc báo cáo chi phí carbon liên quan trực tiếp đến một cơ sở cài đặt cụ thể vì việc mua và từ bỏ định mức đang diễn ra ở cấp công ty. Trong những trường hợp như vậy, việc phân bổ chi phí carbon theo tỷ lệ giữa các cơ sở cài đặt của một công ty dựa trên lượng phát thải ở cấp độ cài đặt sẽ là một cách khả thi để giải quyết vấn đề phức tạp này.

Ngoài ra, các cơ quan tuân thủ EU CBAM sẽ cần kiểm tra một cách đáng tin cậy mức giá carbon đã được thanh toán một cách hiệu quả khi cài đặt ở nước thứ ba. Đối với điều này, nhà nhập khẩu hàng hóa EU CBAM cần phải cung cấp bằng chứng cho cơ quan tuân thủ EU CBAM về việc thanh toán giá carbon thực tế (Điều 9.4). Bằng chứng này phải được chứng nhận bởi một người, độc lập với người khai báo EU CBAM được ủy quyền và chính phủ của nước xuất xứ hàng hóa (Điều 9.2).

Hơn thế nữa, cần phải có tuyên bố của người khai báo việc tất cả bằng chứng đã được cung cấp và cơ quan có thẩm quyền sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào sau đó đối với nội dung của tờ khai EU CBAM. Ví dụ như nếu hệ thống của nước thứ ba cho phép giảm giá hoặc hoàn trả giá carbon sau đó, thì việc này có thể xảy ra sau khi nộp tờ khai EU CBAM và người khai báo cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc này.

Xác định giá tham chiếu chứng chỉ EU CBAM

Quy định EU CBAM đặt ra mức giá của chứng chỉ EU CBAM phải phản ánh hợp lý với trợ giá biến động trên thị trường theo EU ETS và do đó phải được xác định “thông qua mức trung bình được tính hàng tuần” (Điều 21). Những giá trị này đóng vai trò là giá giao ngay cho chứng chỉ EU CBAM. Việc công nhận giá carbon của nước thứ ba đòi hỏi phải có giá tham chiếu cho chứng chỉ EU CBAM. Vì chứng chỉ EU CBAM có thể được mua vào các thời điểm khác nhau nên không rõ giá tham chiếu này sẽ được xác định như thế nào vì quy định không nêu rõ điều này. Việc xác định phương pháp tính giá tham chiếu chỉ đặt ra một thách thức nhẹ về mặt khái niệm và thực hiện. Hiện có một số lựa chọn: (1) Giá thị trường hiện hành của chứng chỉ EU CBAM tại ngày nộp tờ khai EU CBAM. (2) Giá thị trường trung bình hàng năm của chứng chỉ CBAM cho giai đoạn tuân thủ hiện tại; hoặc (3) Giá bình quân gia quyền mà người khai báo hải quan phải trả cho các chứng chỉ EU CBAM đã được mua trong thời gian tuân thủ hiện hành.

Hai phương án đầu tiên sẽ cho phép có một mức giá tham chiếu duy nhất của chứng chỉ EU CBAM cho tất cả người khai báo, trong khi phương án thứ ba có nghĩa là sử dụng các mức giá khác nhau cho mỗi người khai báo, thêm một rào cản hành chính nhưng phản ánh chi phí carbon thực sự và do đó, tăng tính công bằng. Giá tham chiếu dùng để tính toán càng cao thì mức giảm nghĩa vụ hoàn trả càng thấp.

Việc xác định giá tham chiếu của chứng chỉ EU CBAM là một trong những vấn đề cần được giải quyết bất kể phương pháp được chọn để tính giá carbon hiệu quả được thanh toán như thế nào. Điều này là do sự chuyển đổi cần thiết của lượng giá carbon (bằng tiền) được thanh toán hiệu quả theo hệ thống của nước thứ ba, được xác định thông qua một trong hai cách tiếp cận, thành mức giảm (định lượng) tương ứng về số lượng chứng chỉ EU CBAM phải nộp bởi người khai báo. Cả phương pháp giá trung bình và phương pháp thanh toán thực tế đều yêu cầu xác định giá tham chiếu của chứng chỉ EU CBAM để tính toán mức giảm nghĩa vụ hoàn trả hiện hành đối với việc thanh toán giá carbon của nước thứ ba.

Hệ thống thượng nguồn

Một câu hỏi chung khác về việc công nhận giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM là liệu các công cụ định giá carbon thượng nguồn có được chấp nhận hay không. Câu hỏi này độc lập với cách tiếp cận đã chọn. Ví dụ về các hệ thống thượng nguồn như vậy là ETS của New Zealand, Chương trình bảo vệ khí hậu của tiểu bang Oregon (Hoa Kỳ), ETS của tỉnh bang Nova Scotia (Canada) và thuế carbon ở Mexico, Colombia, Uruguay và Argentina.

Chi phí carbon xảy ra ở thượng nguồn chỉ có thể được ghi nhận nếu chúng được chuyển từ người đóng góp đến công cụ định giá carbon ở thượng nguồn (ví dụ: nhà phân phối nhiên liệu) đến nhà sản xuất hàng hóa EU CBAM. Trên thực tế, cơ quan quản lý chỉ có thể giả định sự truyền dẫn hoàn hảo hoặc không có chi phí vì giá dọc theo chuỗi giá trị được thương lượng và bảo mật. Sự nhất quán khi giả định mức chuyển chi phí hoàn hảo vì bất kỳ sự ghi nhận nào về giá carbon của nước thứ ba đều giả định mức chuyển chi phí từ nhà sản xuất sang người khai báo EU CBAM. Do đó, giá carbon đầu nguồn phải được xem xét bình đẳng theo EU CBAM, giả định 100% chi phí được chuyển qua. Trong trường hợp này, thuế carbon được tính ở cấp độ nhà phân phối nhiên liệu được tính là chi phí carbon cho việc cài đặt sản xuất.

Theo cách tiếp cận giá trung bình, việc ghi nhận chi phí carbon thượng nguồn rất đơn giản vì điểm điều chỉnh không đóng vai trò xác định giá trung bình. Trong các công cụ định giá carbon dựa trên nhiên liệu, việc ghi nhận chi phí carbon có thể dựa trên lượng nhiên liệu đầu vào trên mỗi tấn hàng hóa EU CBAM từ báo cáo phát thải. Theo phương pháp thanh toán thực tế, việc ghi nhận giá carbon đầu nguồn có thể làm tăng thêm mức độ phức tạp cho các chứng từ thanh toán cần thiết. Nhà sản xuất cần cung cấp biên lai cho nhà phân phối nhiên liệu của mình trong đó có giá carbon tính trên nhiên liệu được giao cũng như lượng nhiên liệu đã mua. Việc cung cấp loại bằng chứng này trở nên khó khăn hơn nếu có sự tham gia của nhiều tác nhân trong chuỗi phân phối. Nhìn chung, việc xử lý các hệ thống thượng nguồn đặt ra những thách thức trung bình về mặt khái niệm và kỹ thuật để chúng được công nhận theo EU CBAM.

Hệ thống địa phương

Một câu hỏi mở cho việc công nhận giá carbon của nước thứ ba là cách xử lý các chính sách của địa phương. Ví dụ, Hoa Kỳ không có chỉ số CPI liên bang, thay vào đó, có một số công cụ cấp tiểu bang. Điều này không phải là một thách thức đối với phương pháp thanh toán thực tế, phương pháp ghi nhận các khoản thanh toán hiệu quả bất kể chỉ số CPI theo đó các khoản thanh toán được thực hiện như thế nào. Cách tiếp cận giá trung bình có thể theo hai con đường khác nhau: Nó có thể áp dụng mức giá trung bình trên toàn quốc. Sau đó, cần sử dụng giá carbon trung bình có trọng số ở tất cả các khu vực pháp lý địa phương với giá carbon bằng 0 đối với các thực thể địa phương không có giá carbon. Điều này có nghĩa là chỉ một phần chi phí carbon thực tế phải trả của các nhà sản xuất ở tiểu bang California chẳng hạn được công nhận. Hợp lý hơn và gần với phương pháp thanh toán thực tế hơn sẽ là không áp dụng giá trung bình cấp quốc gia mà áp dụng giá trung bình cấp hệ thống. Sau đó, người khai báo sẽ cần cung cấp bằng chứng cho thấy việc cài đặt sản xuất được quy định theo chỉ số CPI cấp tiểu bang. Điều này sẽ tăng thêm một lớp nỗ lực nữa cho chính quyền địa phương đối với EU CBAM.

Các quốc gia như Canada, Trung Quốc hoặc Mexico có nhiều chỉ số CPI cấp địa phương khác nhau và EU sẽ cần xác định giá carbon trung bình cũng như mức giảm giá trung bình cho từng sản phẩm cụ thể hàng năm.

Khả năng tương thích của phạm vi hệ thống

Hiện có khả năng là các hệ thống của nước thứ ba khác với EU ETS về phạm vi của chúng. Một hệ thống có thể định giá lượng khí thải nằm ngoài phạm vi của EU ETS và do đó EU CBAM, chẳng hạn như lượng khí thải methane trong sản xuất ammonia. Một ví dụ là ETS New Zealand, bao gồm nhiều khí nhà kính GHG hơn EU ETS (bao gồm cả khí methane). Tương tự, EU CBAM không xem xét lượng phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ điện đối với nhôm, sắt, thép và hydrogen mà các nhà sản xuất trong các hệ thống khác phải trả giá carbon, ví dụ như trong ETS Hàn Quốc.

Việc thừa nhận những chi phí carbon này không nên đặt ra gánh nặng lớn về mặt thực hiện, vì các cơ sở cài đặt sẽ cần đưa ra bằng chứng về lượng phát thải và các khoản thanh toán tương ứng với các chi phí carbon khác của chúng. Một thách thức nhỏ có thể xảy ra liên quan đến khung MRV phát thải bên ngoài phạm vi ETS của EU nếu không có quy trình tương đương của EU, ví dụ như đối với phát thải từ rò rỉ khí methane. Tuy nhiên, không cần thiết phải hiểu và phê duyệt khuôn khổ MRV của hệ thống nước thứ ba vì khoản thanh toán thực tế mới là vấn đề quan trọng.

Xử lý các khoản đền bù trong nước hoặc quốc tế

Một số thuế carbon và ETS cho phép sử dụng các khoản đền bù trong nước hoặc quốc tế để tuân thủ (xem Bảng 3). Vẫn chưa rõ liệu các chi phí phát sinh thông qua việc mua đền bù carbon để tuân thủ theo các công cụ định giá carbon trong nước có đủ điều kiện để được công nhận theo EU CBAM hay không. Điều này đặt ra một thách thức về mặt khái niệm cho các cơ quan có liên quan của EU để giải quyết. Một mặt, quy định EU CBAM hoàn toàn không đề cập đến việc đền bù và tín chỉ carbon từ các chương trình tín chỉ tự nguyện không được liệt kê trong các hình thức giá carbon được công nhận theo EU CBAM (Điều 3 (23)). Ngoài ra, đối với các thực thể được quản lý theo EU ETS, các khoản đền bù đã không được phép tuân thủ kể từ năm 2021. Nếu EU CBAM nhằm mục đích phản ánh quy định ETS của EU, thì các khoản đền bù sẽ không được công nhận theo đó.

Mặt khác, từ góc độ sân chơi bình đẳng, việc nhà sản xuất ở nước thứ ba trả giá carbon theo thuế ETS/thuế trong nước hay dưới hình thức đền bù có thể được sử dụng để tuân thủ sẽ không thành vấn đề. Theo phương pháp thanh toán thực tế, giá đền bù được mua trong thời gian tuân thủ có thể được tính vào tổng chi phí carbon ở cấp độ cài đặt. Cách tiếp cận theo giá trung bình không thể phân biệt giữa tín dụng đền bù và chiết khấu theo ETS của nước thứ ba. Việc sử dụng các khoản bù trừ ít nhất được phản ánh một phần trong giá chiết khấu. Nếu cho phép bù trừ, giá trợ cấp sẽ thấp hơn vì nó mở rộng các lựa chọn giảm nhẹ cho các đơn vị được quản lý. Nếu không có giới hạn về việc sử dụng giá bù trừ, giá chiết khấu sẽ hội tụ về giá bù trừ. Do đó, hầu hết các ETS đều áp đặt giới hạn định lượng. Theo thuế carbon, khoản đền bù có thể được coi là khoản giảm giá theo nghĩa là sự khác biệt giữa thuế carbon và giá bù đắp về mặt kỹ thuật cấu thành khoản giảm giá. Đối với hệ thống bù trừ trong nước, sàn giao dịch có thể tính giá trung bình.

Chất lượng của các khoản đền bù sẽ là một vấn đề khác khi bất kỳ chi phí đền bù đ nào được ghi nhận theo EU CBAM mà không dẫn đến việc giảm phát thải carbon dài hạn một cách đáng tin cậy sẽ làm suy yếu kế hoạch này. Các điều khoản cần thiết để xem xét đền bù và thiết lập các tiêu chí chất lượng sẽ cần được đưa vào quy định EU CBAM. Các khoản đền bù quốc tế rất có thể sẽ không đủ điều kiện, vì quy định của EU CBAM nêu rõ rằng bất kỳ khoản giảm nào chỉ có thể được yêu cầu nếu giá carbon đã được thanh toán một cách hiệu quả tại nước xuất xứ (Điều 9 (1)). Việc đền bù trong nước có thể phải tuân theo các tiêu chí chất lượng và kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt hơn so với việc đền bù quốc tế, vì chúng đang đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu giảm phát thải của khu vực pháp lý tương ứng.

Sự không tương thích của chu trình tuân thủ

Một vấn đề khác phát sinh nếu chu trình tuân thủ của công cụ định giá carbon trong nước không phù hợp với chu trình tuân thủ EU CBAM. Ví dụ, một hàng hóa được sản xuất và nhập khẩu vào EU trong năm (t) sẽ cần phải được đưa vào tờ khai EU CBAM đáo hạn vào tháng 5 năm t+1. Nếu nghĩa vụ hoàn trả đối với hàng hóa này trong cơ chế định giá carbon trong nước chỉ đến hạn vào tháng 6 của ngày t+1, người khai không thể cung cấp số liệu về chi phí carbon trong nước phát sinh theo phương pháp thanh toán thực tế. Trong những trường hợp này, khuôn khổ EU CBAM phải cung cấp khả năng đền bù chi phí carbon trong nước sau khi nộp tờ khai CBAM, chẳng hạn như bằng cách ghi nhận khoản giảm nghĩa vụ EU CBAM hiện hành vào tài khoản của người khai báo.

Đối với một số đối tác thương mại của EU có hệ thống định giá carbon hiện có, chu trình tuân thủ tương thích với mốc thời gian nộp đề xuất cho tuyên bố EU CBAM (Hàn Quốc, Canada, Kazakhstan và một số hệ thống địa phương tiểu bang của Hoa Kỳ). Đối với các khu vực pháp lý quan trọng khác, chẳng hạn như Trung Quốc (xem Bảng 4), sẽ cần phải điều chỉnh vì dữ liệu đã được xác minh về chi phí carbon phát sinh thực tế có thể không được cung cấp cho người khai trước ngày 31/5 của năm nhất định khi đến hạn kê khai EU CBAM. Tóm lại, sự không tương thích của các chu trình tuân thủ đặt ra một thách thức về mặt khái niệm và một thách thức thực hiện thậm chí còn phức tạp hơn đối với việc công nhận giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM theo phương pháp thanh toán thực tế. Thách thức này ít rõ rệt hơn theo cách tiếp cận giá trung bình vì Chính quyền EU có thể xác định giá carbon trung bình cho CPI của nước thứ ba dựa trên chu kỳ tuân thủ EU CBAM. Tuy nhiên, mức thuế carbon có thể thay đổi trong suốt chu kỳ tuân thủ EU CBAM do tăng thuế. Tương tự như cách tính giá carbon trung bình cho một ETS, giá trị trung bình có trọng số của các mức thuế khác nhau sẽ tạo thành giá carbon trung bình.

Kỳ I: Sự hình thành EU CBAMKỳ I: Sự hình thành EU CBAM
Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?
Kỳ III: EU CBAM và bài toán loại bỏ carbon trong chuỗi cung ứngKỳ III: EU CBAM và bài toán loại bỏ carbon trong chuỗi cung ứng
Kỳ IV: Yêu cầu và tiến độ thực hiện EU CBAMKỳ IV: Yêu cầu và tiến độ thực hiện EU CBAM
Kỳ V: Định giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAMKỳ V: Định giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM
Kỳ VI: Giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM có thể được tính như thế nào?Kỳ VI: Giá carbon của nước thứ ba theo EU CBAM có thể được tính như thế nào?

Tuấn Hùng

PWC, NIPFP, Aldelphi, KPMG

DMCA.com Protection Status