Công đoàn Vietsovpetro

Lan tỏa những giá trị tích cực

13:59 | 23/04/2020

|
Tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, ở những thời điểm khó khăn nhất, các phong trào thi đua đã phát huy được những giá trị tích cực, có sức lan tỏa cao, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn hết sức khó khăn đối với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói chung, Vietsovpetro nói riêng, khi giá dầu giảm mạnh về mức rất thấp, sản lượng khai thác tại các mỏ truyền thống suy giảm do đã đến cuối đời mỏ, việc tìm kiếm, gia tăng trữ lượng ở các mỏ mới chưa có nhiều tín hiệu khả quan... Đó là những thách thức rất to lớn với Vietsovpetro.

lan toa nhung gia tri tich cuc

Lễ phát động thi đua công trình “Hoàn thành công tác cuốn ống giàn BK-21” chào mừng Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI (ảnh: Văn Mận)

Trước tình hình đó, ngày 12-10-2015, Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐU về “Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất của Vietsovpetro giai đoạn 2015-2020” với các chỉ tiêu cụ thể: Hằng năm, trong toàn Vietsovpetro có ít nhất 150 sáng kiến và giải pháp hữu ích được đề xuất, trong đó có ít nhất 100 giải pháp được công nhận là sáng kiến; có ít nhất 1 hồ sơ đăng ký sáng kiến, sáng chế hoặc giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam; tỷ lệ CBCNV tham gia sáng kiến, giải pháp hữu ích không thấp hơn 7% tổng số CBCNV; tổng hiệu quả kinh tế do các sáng kiến, giải pháp hữu ích không thấp hơn 10 triệu USD.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, công đoàn các cấp trong Vietsovpetro đã khuyến khích, vận động số lượng lớn cán bộ, công đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về đích trước thời hạn trên các công trình, dự án trọng điểm.

Đặc biệt là phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất với các giải pháp cụ thể, thiết thực: Thành lập Ban Sáng kiến - sáng chế; triển khai công tác tuyên truyền đến người lao động, đoàn viên công đoàn; hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi ý tưởng, giải pháp được đăng ký, thưởng 1 triệu đồng khi các ý tưởng, giải pháp được công nhận là sáng kiến; tổ chức tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hằng năm...

Nhờ đó, trong 5 năm (2015-2020), phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của Vietsovpetro đạt được những kết quả đáng tự hào: Đã có 758 giải pháp được đăng ký; 511 giải pháp được công nhận là sáng kiến, chiếm 67,41% tổng số đơn đăng ký sáng kiến đã được xem xét; áp dụng 511 sáng kiến vào sản xuất, đạt 100% tổng số sáng kiến công nhận; đã thực hiện tính toán, xác định hiệu quả kinh tế áp dụng vào sản xuất đối với 489 sáng kiến. Có 291 sáng kiến áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế (năm đầu tiên) tới 50.847.144 USD. 198 sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất, hiệu quả không thể tính được thành tiền nhưng đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất, bảo đảm an toàn cho con người, những công trình của Vietsovpetro.

lan toa nhung gia tri tich cuc
Lan tỏa những giá trị tích cực

Bình quân hằng năm có trên 606 lượt người viết đơn đăng ký sáng kiến - sáng chế, chiếm khoảng 10% tổng số CBCNV Vietsovpetro. Đã có 4 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Bằng độc quyền.

Chính các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực đã góp phần giúp Vietsovpetro vượt qua được các khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2015-2020.

Đánh giá về vai trò của công đoàn với phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt cho biết: “Cùng với chính quyền, công đoàn luôn tích cực tuyên truyền, phổ biến đến người lao động các quy chế, quy định về hoạt động sáng kiến - sáng chế, những lợi ích mà sáng kiến - sáng chế đem lại cho doanh nghiệp và người lao động, để từ đó người lao động hiểu và tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động sáng kiến - sáng chế. Với việc hỗ trợ 1 triệu đồng cho 1 đơn đăng ký sáng kiến, công đoàn đã góp phần tích cực trong việc cổ vũ, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo của người lao động. Hằng năm, công đoàn tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến - sáng chế để vinh danh, khen thưởng, đồng thời đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động sáng kiến - sáng chế, từ đó nhân rộng các các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của Vietsovpetro”.

Trong giai đoạn tới, dự báo Vietsovpetro nói riêng và PVN nói chung vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng Vietsovpetro giao, tập thể lao động Vietsovpetro tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, tập trung trí tuệ, vận hành khai thác an toàn các mỏ hiện có, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm kiếm, thăm dò gia tăng trữ lượng dầu khí và tiết giảm chi phí sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, trong đó phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất tiếp tục được Công đoàn Vietsovpetro xác định là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đến CBCNV trong toàn Vietsovpetro.

Trong 5 năm (2015-2020), Vietsovpetro đã có 291 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng trong sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp trên 50,8 triệu USD (năm đầu tiên); có 4 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Bằng độc quyền.

Hoàng Phúc Long