Đại hội đồng cổ đông LNG VIETNAM bầu lãnh đạo chủ chốt

17:02 | 02/08/2016

2,908 lượt xem
|
(Petrotimes) - Ngày 1/8, tại tòa nhà PV GAS, TP HCM, Công ty Cổ phần LNG VIETNAM (LNG VIETNAM) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016.

Đại hội có sự tham dự của 3 cổ đông (PV GAS, Bitexco, Tokyo Gas Asia), tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc uỷ quyền là: 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

lng vietnam to chuc dai hoi dong co dong lan thu nhat

Lãnh đạo LNG VIETNAM ra mắt cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) LNG VIETNAM đã thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thành lập công ty như: thông qua dự thảo Điều lệ công ty; bầu các thành viên HĐQT; bầu các thành viên Ban Kiểm soát, thông qua cơ cấu tổ chức của LNG VIETNAM. Kết quả, ĐHĐCĐ đã bầu và thông qua các thành viên HĐQT gồm: ông Phạm Anh Tuấn, ông Phạm Văn Phong (đại diện phần vốn của PV GAS), ông Đinh Nhật Tân, ông Preetinder Panjrath (đại diện phần vốn của Bitexco) và ông Nobuhisa Kobayashi (đại diện phần vốn của Tokyo Gas Asia).

Đại hội cũng đã có thống nhất bầu ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong giữ chức Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Trước toàn thể ĐHĐCĐ LNG VIETNAM, tập thể lãnh đạo HĐQT, Ban Kiểm soát đã ra mắt và hứa quyết tâm phát triển thương hiệu LNG VIETNAM, vì lợi ích của đất nước, cộng đồng xã hội và các cổ đông của công ty.

Các vị đại biểu, đại diện lãnh đạo 3 doanh nghiệp cổ đông cũng đã phát biểu chúc mừng sự ra đời của Công ty LNG VIETNAM, chúc công ty phát triển tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp khí Việt Nam và lợi ích của các đối tác tham gia.

Công ty Cổ phần LNG VIETNAM là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực LNG tại Việt Nam, do Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng các đối tác là Bitexco và Tokyo Gas Asia thành lập bằng hình thức góp vốn. Đây là công ty hoạt động kinh doanh trong chuỗi giá trị LNG bao gồm: xuất nhập khẩu LNG, phân phối bán buôn sản phẩm khí LNG, sở hữu và vận hành các kho cảng LNG, thiết bị tái hóa khí tại Việt Nam.

PV

DMCA.com Protection Status