Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí

Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng

08:01 | 11/04/2023

9,217 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong thăm dò dầu khí, việc minh giải tài liệu địa chấn đóng vai trò quan trọng trong tìm kiếm các bẫy địa tầng.

Minh giải bẫy địa tầng

Sau khi việc tìm kiếm bẫy cấu trúc đã kết thúc, thì ở nhiều nơi có nhiều bẫy địa tầng vẫn chưa được phát hiện vì vậy tiếp tục nghiên cứu phát hiện các bẫy địa tầng nhằm tăng sản lượng khai thác là rất có ý nghĩa. Trong thăm dò dầu khí, việc minh giải tài liệu địa chấn đóng vai trò quan trọng trong tìm kiếm các bẫy địa tầng. Để xác định bẫy địa tầng, việc phân tích tài liệu thăm dò địa chấn có các nhiệm vụ như:

- Phân chia các phân vị địa tầng liên quan đến bẫy địa tầng (tập trầm tích, các hệ thống trầm tích và phân tập trong các tập trầm tích).

- Nhận dạng và xác định sự tồn tại của các bẫy địa tầng trên cơ sở phân tích địa chấn địa tầng, phân tích tướng địa chấn.

- Liên kết địa tầng và xác định sự phân bố của các loại bẫy địa tầng.

- Xác định đặc điểm của các bẫy địa tầng (bề dày, tỷ lệ cát/sét, độ rỗng, độ bão hòa, độ thấm...) trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn.

Bẫy quạt sườn và quạt đáy bể đều thuộc loại bẫy biến đổi tướng (mục 1.5.2, Chương 1). Trên mặt cắt địa chấn bẫy quạt sườn được đặc trưng bởi dạng tướng địa chấn song song, xiên chéo, biên độ từ trung bình đến cao, độ liên tục trung bình đến thấp, tần số trung bình. Loại bẫy này có liên quan đến trầm tích hạt thô ở gần nguồn, năng lượng trầm tích cao trong môi trường châu thổ, sông ngòi, vật liệu được cung cấp từ đới nâng. Loại bẫy quạt đáy bể được đặc trưng bởi dạng tướng địa chấn hình chữ S, biên độ cao, độ liên tục tốt, tần số trung bình đến cao. Loại bẫy này có liên quan đến trầm tích ở vùng nước sâu, vật liệu trầm tích ở cuối nguồn.

Một số hình ảnh đứt gãy và các loại bẫy dạng nêm lấn, quạt sườn, quạt đáy bể, kênh ngầm... được thể hiện trên các hình 11.27, 11.28, 11.29, 11.30.

Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng
Hình 11.27 - Mặt cắt địa chấn thể hiện bẫy quạt sườn thuộc loại bẫy biến đổi tướng
Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng
Hình 11.28 - Mặt cắt địa chấn thể hiện đứt gãy, nêm lấn, bẫy quạt sườn và quạt đáy bể - a. Lát cắt địa chấn; b. Lát cắt sau minh giải
Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng
Hình 11.29 - Lát cắt địa chấn thể hiện bẫy địa tầng - a. Bẫy dạng gò đồi, kênh ngầm; b. Bẫy dạng kênh ngầm đáy biển; c. Bẫy dạng quạt đáy bể.
Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng
Hình 11.30 - Lát cắt địa chấn thể hiện các hệ thống trầm tích, các dạng nêm lấn, quạt sườn, lấp đầy kênh ngầm...

Minh giải bẫy nứt nẻ trong móng

Trong đá móng, do ảnh hưởng của các yếu tố như phong hóa, đứt gãy, thủy nhiệt... có thể hình thành và phát triển các đới nứt nẻ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ dầu khí.

Trên hình 11.31 là hình ảnh vết lộ và lát cắt địa chấn liên quan đến đới nứt nẻ của móng granit ở mỏ BH bể Cửu Long. Hình 11.32 là một lát cắt địa chấn thể hiện các đứt gãy và các đới nứt nẻ, trong đó đới 1 đặc trưng bởi các yếu tố phản xạ mạnh, tần số thấp, có khả năng thấm chứa tốt, đới 2 có phản xạ mạnh khá liên tục khả năng chứa trung bình và đới 3 có phản xạ hỗn độn khả năng chứa thấp. Trên hình 11.33 là thí dụ một số hình ảnh các bản đồ thuộc tính hình học ở độ sâu z=2.750m trong đá móng nứt nẻ bể Cửu Long.

Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng
Hình 11.31 - Hình ảnh vết lộ và mặt cắt địa chấn liên quan đến đới nứt nẻ của móng
Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng
Hình 11.32 - Hình ảnh lát cắt địa chấn thể hiện các đứt gãy và các đới nứt nẻ trong đá móng granit liên quan đến vỉa chứa dầu khí
Minh giải bẫy địa tầng và bẫy nứt nẻ trong móng
Hình 11.33 - Thí dụ một số hình ảnh các bản đồ thuộc tính hình học liên quan đến vỉa chứa trong đới nứt nẻ ở độ sâu z = 2.750m trong đá móng nứt nẻ bề Cửu Long

Theo Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí

Xác định sự biến đổi hình thái vỉa chứa theo thời gianXác định sự biến đổi hình thái vỉa chứa theo thời gian
Xác định các mặt ranh giới liên quan đến vỉa chứaXác định các mặt ranh giới liên quan đến vỉa chứa
Minh giải hình thái cấu trúc vỉa chứaMinh giải hình thái cấu trúc vỉa chứa

DMCA.com Protection Status