Phong trào Sáng kiến - sáng chế của Vietsovpetro

Một năm nhìn lại

16:02 | 15/02/2018

|
Với tinh thần đoàn kết nhất trí và phấn đấu của tập thể người lao động, phong trào sáng kiến sáng chế ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong năm vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, vượt chỉ tiêu do Đảng bộ đề ra.  

Năm 2017, Vietsovpetro tiếp tục đối diện với nhiều thách thức. Các mỏ hiện có tiếp tục suy giảm sản lượng tự nhiên với tốc độ lớn hơn so với dự báo, hệ thống công nghệ đã nhiều năm sử dụng xuống cấp nhanh, tình hình cân đối tài chính khó khăn do giá dầu trong những tháng đầu năm vẫn ở mức thấp. Trong bối cảnh như vậy, đầu tư cho sản xuất bị cắt giảm, hoạt động sáng kiến - sáng chế cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn. Song, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy và chính quyền, sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí và phấn đấu của tập thể người lao động, phong trào sáng kiến - sáng chế ở Vietsovpetro đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, vượt chỉ tiêu do Đảng bộ đề ra.

Những kết quả đạt được

Năm 2017, Hội đồng Sáng kiến sáng chế Vietsovpetro đã nhận được 136 giải pháp đăng ký sáng kiến. Nếu tính cả số giải pháp chuyển tiếp từ năm 2016, Hội đồng đã công nhận sáng kiến cho 96 giải pháp, trong đó 107 sáng kiến đã được áp dụng và trả thưởng, không công nhận sáng kiến 10 giải pháp. Tổng giá trị hiệu quả kinh tế do áp dụng các sáng kiến trong năm là gần 10,024 triệu USD, tổng số tiền đã trả thưởng sáng kiến là hơn 570 ngàn USD.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, năm 2017 Vietsovpetro vẫn đẩy mạnh và phát huy hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sáng kiến. Tuy có 02 chỉ số chính trong hoạt động sáng kiến sáng chế của Vietsovpetro (số giải pháp đăng ký, số giải pháp được công nhận SK) bị giảm so với năm 2016, nhưng chỉ số quan trọng nhất là hiệu quả kinh tế tăng đến 1.159.722 USD so với năm 2016 (13%), tương ứng số tiền chi trả thưởng cho SK cũng tăng 96.060 USD (20%). Những thành tích nêu trên của phong trào đã góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong sản xuất khi giá dầu vẫn còn ở mức thấp như hiện nay.

Tham gia các giải thưởng KHCN

mot nam nhin lai
Vietsovpetro lắp đặt chân đế giàn Đại Hùng 02 bằng phương pháp Lauching - nằm trong công trình Khoa học - Công nghệ: “Chế tạo, hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường siêu trọng nước sâu trên 100m nước với điều kiện ở Việt Nam”

Năm 2017, Vietsovpetro đã gửi 22 giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội thi này được tổ chức 2 năm một lần cho các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông, Nông lâm ngư nghiệp - Tài nguyên và Môi trường, Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - Giao thông vận tải. Có đến 21/22 giải pháp đăng ký dự thi của Vietsovpetro đạt giải, bao gồm: 02 giải Nhất, 06 giải Nhì, 05 giải Ba và 08 giải Khuyến khích trong tổng số 02 giải Nhất, 09 giải Nhì, 16 giải Ba và 17 giải Khuyến khích Hội thi đã trao tặng.

Bài học về phong trào

Phong trào sáng kiến sáng chế năm qua tại Vietsovpetro trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả khả quan. Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào là: Để phong trào sáng kiến, sáng chế phát triển có hiệu quả, trước hết lãnh đạo các đơn vị phải thực sự quan tâm đến hoạt động này; chỉ định cán bộ phụ trách và kiểm tra thực hiện công việc của các bộ phận và cá nhân về công tác này thường xuyên; có sự phối hợp hữu cơ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị mình để thúc đẩy phong trào; có chính sách ưu tiên cung cấp nguồn nhân lực cho công tác triển khai ứng dụng sáng kiến; thường xuyên đôn đốc việc xem xét các đơn đăng ký sáng kiến và tính hiệu quả kinh tế cho các sáng kiến.

Triển vọng năm mới 2018

Mặc dù tình hình tài chính của Vietsovpetro trong năm 2018 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng tại kỳ họp Hội đồng lần thứ 48 vừa qua, phong trào sáng kiến sáng chế và KHCN vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ hai Phía. Phong trào cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, năm 2018, phong trào sáng kiến sáng chế của Vietsovpetro sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững được các chỉ tiêu chính và hoàn thiện thêm về quy chế, quản lý, góp phần giúp cho Vietsovpetro phát triển bền vững.

Phạm Bá Hiển