Vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực thi Văn hoá doanh nghiệp:

Nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững

06:00 | 18/03/2023

3,580 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone, việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp là nền tảng, cội rễ cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty, luôn được cấp ủy đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một cách bài bản, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, phù hợp với đặc điểm của MobiFone.

Quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại MobiFone chia thành 3 giai đoạn (trước năm 2016, từ năm 2016 đến 2020 và từ năm 2021 đến nay).

Giai đoạn trước năm 2016

Mục tiêu của việc xây dựng Văn hóa MobiFone là nhằm hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuẩn mực về tinh thần và vật chất, quy định mối quan hệ, thái độ và hành vi ứng xử của tất cả các thành viên MobiFone hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất được mọi người công nhận và xã hội đồng tình, tạo ra nét riêng độc đáo đồng thời là sức mạnh lâu bền của MobiFone trên thương trường.

Giá trị chính trong văn hóa MobiFone là hướng vào khách hàng, tất cả vì khách hàng, đề cao trách nhiệm làm việc, năng lực của từng cá nhân trong tập thể. Văn hoá MobiFone với 8 cam kết được áp dụng và triển khai triệt để trong toàn Công ty và là một trong những qui chế được toàn thể CBCNV nhiệt tình hưởng ứng triển khai. Để không ngừng hoàn thiện, nâng cao giá trị và hiệu quả của Văn hóa MobiFone, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, Văn hóa MobiFone đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi CBCNV thông qua các khoá đào tạo, các cuộc thi tìm hiểu về Văn hoá MobiFone; Hội thi Giao dịch viên kinh doanh giỏi, Hội thi trưởng ca giỏi; hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; Hội thi tổ trưởng công đoàn giỏi; Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc MobiFone”… Ngoài ra các băng rôn, khẩu hiệu và các bảng hiệu với nội dung của “8 cam kết” luôn được treo ở những vị trí dễ nhìn, dễ thấy, dễ đọc một cách trang trọng trong văn phòng làm việc cũng như tại các trung tâm giao dịch.

Tám cam kết của MobiFone đã nhanh chóng trở thành bản sắc văn hóa riêng, độc đáo của con người MobiFone, bởi lẽ, nó được thể hiện một cách tự nhiên ở “mọi lúc, mọi nơi”. Người MobiFone không chỉ giành cho “khách hàng bên ngoài” những tình cảm tốt đẹp nhất mà tình cảm ấy cũng được giành trọn vẹn cho các “khách hàng bên trong”. Mỗi CBCNV đều coi những đồng nghiệp của mình như những vị khách hàng thân thiết để hàng ngày trao cho nhau những ánh mắt, nụ cười thân thiện; cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, hợp tác; cùng nhau chụm lại để chia sẻ, “gỡ rối”… Khoảng cách giữa CBCNV trong toàn Công ty không còn, mọi người coi nhau như những thành viên thân thiết trong một gia đình, để cùng nhau tin tưởng, đồng cam, cộng khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung của MobiFone.

Giai đoạn từ năm 2016 đến 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã ban hành Chương trình hành động số 581-CT/ĐUTCT, ngày 19/4/2016, trong đó đã đưa nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:“Xây dựng văn hóa và thương hiệu MobiFone là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Ban Chấp hành Đảng bộ MobiFone đã ban hành Nghị quyết số 1067-NQ/ĐUTCT, ngày 25/10/2016 về tiếp tục triển khai thực hiện văn hóa MobiFone (sau gọi tắt là hành Nghị quyết số 1067-NQ/ĐUTCT). Tháng 4/2021, Đảng ủy MobiFone đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 1067- NQ/ĐUTCT, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay

Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1067-NQ/ĐUTCT, căn cứ đặc điểm tình hình của MobiFone đang triển khai chuyển đổi từ kinh doanh dịch vụ viễn thông truyền thống trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, MobiFone cần có những thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng từ suy nghĩ đến hành động của mỗi người MobiFone, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo Hội đồng thành viên lãnh đạo triển khai công tác nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ quá trình triển khai Văn hóa MobiFone, ban hành mới Giá trị cốt lõi của MobiFone và Sổ tay văn hóa MobiFone phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 14/4/2021, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã có Quyết định số 673/QĐ-HĐTV ban hành Giá trị cốt lõi của MobiFone gồm các giá trị: “Thần tốc - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”; ngày 31/12/2021 ban hành Quyết định số 2301/QĐ-HĐTV về nội dung Sổ tay Văn hóa MobiFone.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng chiến lược phát triển TCT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiếp theo việc chỉ đạo Hội đồng thành viên ban hành Giá trị cốt lõi của MobiFone và Sổ tay văn hóa MobiFone, Ban Thường vụ Đảng ủy MobiFone đã ban hành Chỉ thị số 1366-CT/ĐUTCT, ngày 17/01/2022 về lãnh đạo triển khai tái tạo văn hóa MobiFone nhằm biến văn hóa MobiFone thành cơ sở quan trọng nhất định hướng toàn bộ cách nghĩ, cách sống và cách làm của người MobiFone, xây dựng MobiFone trở thành một tập thể

Thực hiện Chỉ thị số 1366-CT/ĐUTCT, trong năm 2022, Tổng giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo triển khai chuỗi Hội thảo giới thiệu Sổ tay văn hóa MobiFone tại tất các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các công ty con (gồm 19 hội nghị trực tiếp với sự tham dự của khoảng 1.710 CBCNV); Công đoàn TCT tổ chức Hội thi “Văn hóa MobiFone” gồm 03 vòng thi bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Các đơn vị trực thuộc TCT đã đưa ra nhiều thông điệp hay, giá trị, có ý nghĩa tích cực trong việc triển khai Văn hóa MobiFone góp phần tạo dựng những ấn tượng xuất sắc, những kỷ niệm đáng nhớ và những dư âm mạnh mẽ, cộng hưởng, lan tỏa văn hóa MobiFone.

Tại Chỉ thị số 2525-CT/ĐUTCT, ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo định hướng công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên, người lao động trong tình hình mới, Đảng ủy MobiFone đã lựa chọn từ khóa cho năm 2023 là Đổi mới, đồng thời, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo triển khai phát huy Văn hóa MobiFone trong mọi suy nghĩ, hành động, lãnh đạo thực hiện kế hoạch triển khai các chương trình truyền thông nội bộ nhằm lan tỏa kịp thời tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động để cùng nhau ý thức rằng khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời, những thách thức trong giai đoạn này là cơ hội để MobiFone triển khai quyết liệt, hiệu quả, thiết thực các định hướng chiến lược đã đề ra.

Có thể nói, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một cách bài bản, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, phù hợp với đặc điểm của MobiFone.

Trong thời gian tới, nhằm khơi dậy mạnh mẽ triết lý “Mỗi CBCNV MobiFone không chỉ là người thụ hưởng văn hóa MobiFone mà còn là người kiến tạo nên văn hóa MobiFone”. Đảng bộ MobiFone đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp:

Một là, bám sát các quan điểm cốt lõi, xuyên suốt trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất"; các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về lãnh đạo triển khai văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở để tiếp tục lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt xây dựng và phát huy giá trị văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ MobiFone.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Giá trị cốt lõi của MobiFone và Sổ tay văn hóa MobiFone gắn với tình hình thực tế của MobiFone nhằm không ngừng phát huy các giá trị văn hóa MobiFone là nguồn lực mạnh mẽ để MobiFone vươn tầm phát triển, hiện thực hóa mục tiêu, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Ba là, lãnh đạo triển khai chuyển đổi số trong văn hóa doanh nghiệp phù hợp với thời kỳ Chuyển đổi số. Đề cao các yếu tố khuyến khích tư duy sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, tốc độ, tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng công nghệ số để tạo ra các nền tảng, hệ thống quản lý nhằm thay đổi quan điểm, nhận thức về chuyển đổi số và yêu cầu mỗi thành viên MobiFone phải tuân thủ và thực hiện, cụ thể là:

Tăng cường thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với thời đại số (chuyển từ môi trường truyền thống sang môi trường số). Tăng cường truyền thông tới 100% cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động.

Triển khai các giải pháp nhằm khơi dậy nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau tham gia vào quá trình chuyển đổi số của MobiFone để mọi người cùng ý thức được sự thày công của chuyển đổi số chính là từ mỗi người lao động trong toàn Tổng công ty.

Bốn là, chú trọng truyền thông những thông điệp thể hiện sự quyết tâm của Lãnh đạo Tổng công ty về công tác Chuyển đổi số, coi đây là điều kiện tiên quyết, từ đó truyền nhận thức, cảm hứng khát vọng và quyết tâm thay đổi, bứt phá, chuyển đổi số tới toàn thể người lao động.

Năm là, xây dựng môi trường văn hóa lãnh đạo tin tưởng và trao quyền quyết định cho cán bộ, đảng viên, người lao động, khuyến khích mỗi người cần vượt qua chính mình, thay đổi để đáp ứng những đòi hỏi của thời đại số, vượt qua được những “áp lực văn hóa chuyển đổi số”.

* 8 cam kết của MobiFone với khách hàng: 1. Đón tiếp khách hàng với lời chào, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt thân thiện và thích hợp. Nếu có thể gọi thên khách hàng; 2. Lắng nghe và thuyết phục khách hàng với thái độ tôn trọng; 3. Cố gắng tìm hiểu và dự đoán nhu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng tốt hơn những mong đợi của họ; 4. Cung cấp thông tin đúng về tất cả các dịch vụ và sản phẩm của MobiFone và trả lời các câu hỏi của khách hàng nhanh chóng và chính xác; 5. Khi khách hàng có yêu cầu hoặc gặp rắc rối, chúng ta xem đó như là trách nhiệm của chính mình để giải quyết hoặc liên hệ với người có thể giải quyết, đồng thời đích thân theo dõi để chắc chắn khách hàng hài lòng; 6. Giữ lời hứa và trung thực; 7. Đích thân xin lỗi khách hàng khi khách hàng không hài lòng với dịch vụ của chúng ta, dù chúng ta có lỗi hay không; 8. Cảm ơn từng khách hàng và khuyến khích họ đưa ra ý kiến phản hồi.

* Nội dung Sổ tay văn hóa MobiFone, gồm: Thông điệp từ lãnh đạo Tổng công ty; Lịch sử hình hành và phát triển; Tầm nhìn và sứ mệnh MobiFone; Triết lý kinh doanh của MobiFone; Nguyên tắc làm việc của Người MobiFone; Khái niệm văn hóa MobiFone; Hệ giá trị cốt lõi của MobiFone; Cam kết của Người MobiFone; Câu chuyện gửi gắm từ thông điệp.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

DMCA.com Protection Status