Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1

12:56 | 22/08/2020

|
Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã bước sang tuần thứ 2. Mặc dù thời tiết có lúc không thuận lợi, nhưng tất cả các gói thầu, các hạng mục công việc được tích cực triển khai đạt hoặc vượt tiến độ đề ta. Một số hình ảnh công tác bảo dưỡng của Gói thầu số 1.

Gói thầu số 1 – Các thiết bị, đường ống khu vực A2 do Liên danh nhà thầu Dong Il Industry Co., Lmt và Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (CTCP) đảm nhiệm. Khu vực A2 bao gồm Phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC), Phân xưởng xử lý khí hóa lỏng (LPG), Phân xưởng xử lý Naptha từ RFCC và Phân xưởng thu hồi Propylene (PRU). Sau khi nhận bàn giao từ BSR, Nhà thầu đã nhanh chóng huy động nhân lực, thiết bị và tích cực triển khai các hạng mục công việc. Tính đến hết ngày 21.8.2020, Liên danh nhà thầu Dong Il và CTCP đã hoàn thành 7,4% tổng khối lượng của Gói thầu.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Gói thầu số 1:

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Một góc công trường BDTT Gói thầu số 1.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
BSR và Nhà thầu ký biên bản bàn giao Gói thầu số 1 phục vụ bảo dưỡng tổng thể.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác bảo dưỡng tổng thể tại Gói thầu số 1
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác bảo dưỡng tổng thể tại Cụm phân xưởng RFCC.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu chuẩn bị công tác tháo van PV 1501 tại Phân xưởng RFCC,
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu triển khai tháo van tại Phân xưởng RFCC phục vụ công tác bảo dưỡng.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu cùng các kỹ sư BSR kiểm tra thiết bị tại Phân xưởng RFCC.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu đang triển khai tháo thiết bị tại Phân xưởng RFCC.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu đang triển khai tháo thiết bị trao đổi nhiệt tại Phân xưởng RFCC.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu triển khai tháo và kiểm tra thiết bị tại Phân xưởng RFCC.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu triển khai tháo van tại Phân xưởng RFCC phục vụ công tác bảo dưỡng.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu triển khai tháo van tại Phân xưởng RFCC phục vụ công tác bảo dưỡng.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu lắp dụng giàn giáo bên trong Tháp tái sinh xúc tác, Phân xưởng RFCC phục vụ công tác bảo dưỡng.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Chuyên gia Quartis Refractory Inspection (Anh quốc) tham gia kiểm tra thiết bị tại cụm tháp RFCC.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1

Các chuyên gia Quartis Refractory Inspection (Anh Quốc) trao đổi thông tin về tình trạng thiết bị cùng các kỹ sư của BSR.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu triển khai tháo thiết bị tại Tháp tách chính Phân xưởng RFCC.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất BDTT lần 4 tuần thứ 2 - Gói thầu số 1
Nhà thầu lắp dựng giàn giáo phục vụ công tác bảo dưỡng tại Phân xưởng RFCC.

Lampn