NT2 hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2018 trước 10 ngày

17:53 | 21/12/2018

|
Lúc 14h56’ ngày 21/12/2018, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2018 đạt 4,6 tỷ kWh, trước 10 ngày so với kế hoạch.  
nt2 hoan thanh ke hoach san xuat dien nam 2018 truoc 10 ngayNT2: Dấu ấn 35 tỷ kWh điện phát lên lưới điện quốc gia
nt2 hoan thanh ke hoach san xuat dien nam 2018 truoc 10 ngayNT2 tiếp tục duy trì kết quả SXKD tích cực

Năm 2018, các nhà máy nhiệt điện gặp bất lợi do mưa nhiều nên việc NT2 hoàn thành kế hoạch sản xuất điện trước thời hạn là một nỗ lực lớn.

Sau 7 năm vận hành thương mại (từ 16/10/2011), tổng sản lượng điện lũy kế của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phát lên lưới điện quốc gia đạt 35,5 tỷ kWh.

nt2 hoan thanh ke hoach san xuat dien nam 2018 truoc 10 ngay
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Trong tháng cuối năm 2018, NT2 luôn chủ động trong công tác vận hành, đảm bảo Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành liên tục, gia tăng sản lượng điện cũng như lợi nhuận cho công ty. Ước đến hết năm 2018, sản lượng điện của NT2 đạt khoảng 4,75 tỷ kWh, hoàn thành 103% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 7.730 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm.

Việc hoàn thành ấn tượng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn, NT2 tiếp tục khẳng định sự bền vững và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, luôn tập trung vào hoạt động cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư.

M.P